Politik
VilkårPersondataFællesskabButikAnnonceringUdviklereOphavsretVaremærkeHåndhævelseGennemsigtighed
Vilkår for brug

Tak, fordi du bruger Pinterest!

Disse Vilkår for brug ("Vilkår") gælder for din adgang til og brug af enhver form for website, app, tjeneste, teknologi, API, widget, platform, kanal, produkter og funktioner, der ejes, drives, brandes eller tilbydes af Pinterest ("Pinterest" eller "Tjenesten"), medmindre vi udtrykkeligt angiver, at der gælder separate (og ikke disse) vilkår. I forbindelse med disse Vilkår henviser "vi" eller "os" til den part, som du indgår denne aftale med, i henhold til Sektion 13(e) (Parter). Læs disse Vilkår omhyggeligt, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Du må ikke bruge Tjenesten til at gøre eller dele noget, der strider mod disse Vilkår. Disse Vilkår indeholder, og inkorporerer via henvisning, følgende politikker:

  • Vores Retningslinjer for fællesskabet, der beskriver, hvad der er tilladt og ikke er tilladt på Pinterest.
  • Vores Retningslinjer for annoncering og Retningslinjer for butikker, der beskriver yderligere politikker for annoncer og butikker på Pinterest.
  • Vores Håndhævelsespraksis, som beskriver, hvordan vi anvender vores politikker i praksis, herunder de begrænsninger, vi kan pålægge dit indhold og din brug af Pinterest.

Når du åbner eller bruger Pinterest, accepterer du at være underlagt disse Vilkår. Hvis du ikke accepterer vores Vilkår, må du hverken åbne eller bruge Pinterest.

Med andre ord

Alle virksomheder har deres vilkår. Her kan du se vores. De inkluderer disse Vilkår for brug og andre politikker, der er anført ovenfor.

1. Tjenesten

Pinterest har til formål at give alle inspiration til at skabe et indholdsrigt liv. Derfor viser vi dig ting, som vi tror vil være relevante, interessante og personlige for dig, baseret på din aktivitet på og uden for Pinterest. For at levere Tjenesten skal vi være i stand til at identificere dig og dine interesser, og i den forbindelse bruger vi dine personlige data. Du kan læse mere i vores Persondatapolitik. Nogle af de ting, vi viser dig, er promoveret af annoncører. Som en del af Tjenesten forsøger vi at sikre, at også promoveret indhold er relevant og interessant for dig. Du kan identificere promoveret indhold, ved at det er tydeligt mærket.

Med andre ord

Pinterest har til formål at give alle inspiration til at skabe et indholdsrigt liv. Vi bruger dine interesser til at vise dig indhold og annoncer på Pinterest, der er relevante for dig.

2. Brug af Pinterest
a. Hvem kan bruge Pinterest

Du må kun bruge Pinterest, hvis du følger disse Vilkår og al gældende lovgivning. Brug af Pinterest kan omfatte download af software til din computer, telefon, tablet eller anden enhed. Du accepterer, at vi kan opdatere softwaren automatisk, og at disse Vilkår gælder for alle opdateringer. Når du opretter din Pinterest-konto, skal du give os nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

Personer under 13 år må ikke åbne eller bruge Pinterest på nogen måde. Hvis du er ældre end 13 år, må du bruge Pinterest, hvis du er over myndighedsalderen i dit land. Hvis du er mellem 13 og 18 år, kan du kun bruge Tjenesten med tilladelse fra din forælder eller værge. Sørg for, at din forælder eller værge har gennemgået og drøftet disse Vilkår med dig.

Hvis vi tidligere har deaktiveret din konto for overtrædelse af disse Vilkår, overtrædelse af vores politikker eller af juridiske årsager, må du ikke oprette en ny Pinterest-konto uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, som gives efter vores skøn.

Når du bruger Pinterest, accepterer du ikke at scrape, indsamle, søge efter, kopiere eller på anden måde tilgå data eller indhold fra Pinterest på uautoriserede måder, f.eks. ved hjælp af automatisering (uden vores udtrykkelige forudgående tilladelse), eller tilgå eller forsøge at tilgå data, du ikke har tilladelse til at tilgå.

Du må ikke bruge, tilgå, downloade eller på anden måde tilgængeliggøre Tjenesten (inklusive relateret software), undtagen som godkendt af gældende handelsbegrænsninger, herunder men ikke begrænset til sanktioner og eksportkontrol i USA, EU og Storbritannien. Du accepterer, at du ikke må bruge Tjenesten til formål, der er forbudt i henhold til gældende handelsbegrænsninger.

Enhver brug af Pinterest, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse Vilkår, er et brud på disse Vilkår og kan krænke ophavsret, varemærke og andre love.

b. Vores licens til dig

Underlagt din overholdelse af disse Vilkår og vores politikker giver vi dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar og genkaldelig licens til at få adgang til og bruge tjenesten som beskrevet i disse Vilkår og vores politikker.

Du må ikke tillade, at Pinterest bruges af eller til gavn for uautoriserede tredjeparter. Intet i disse Vilkår kan fortolkes på en måde, der giver dig ret til at overføre eller tildele adgangs- eller brugsrettigheder til Pinterest. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt os og vores licensgivere. Undtagen som beskrevet i sektion 3(b) må du ikke: (i) ændre eller oprette afledte værker baseret på Tjenesten, (ii) foretage reverse engineering af Tjenesten eller (iii) kopiere Tjenestens funktioner.

c. Kommerciel brug af Pinterest

Hvis du vil bruge Pinterest til kommercielle formål, skal du oprette en virksomhedskonto og acceptere vores Vilkår for virksomhedsbrug. Hvis du åbner en konto for en virksomhed, en organisation eller en anden enhed, inkluderer "du" dig selv og den pågældende enhed, og du står inde for og garanterer, at du er bemyndiget til at give alle de tilladelser og licenser, der er angivet i disse Vilkår, og binde enheden til disse Vilkår, og at du accepterer disse Vilkår på enhedens vegne. I det omfang bestemmelserne i Vilkår for virksomhedsbrug står i modstrid til disse Vilkår, er Vilkår for virksomhedsbrug gældende.

Med andre ord

Disse Vilkår er en aftale mellem dig og os. Du må ikke bruge Pinterest, hvis du er under 13 (eller ældre i visse lande). Hvis du bruger Pinterest erhvervsmæssigt, skal du oprette en virksomhedskonto. Vi giver dig en genkaldelig licens til at bruge Pinterest, som er underlagt vores Vilkår og politikker som beskrevet umiddelbart ovenfor. Medmindre vi har aftalt andet, kan du ikke vende tilbage til Pinterest, hvis din konto er blevet suspenderet.

3. Dit Brugerindhold
a. Oprettelse af Brugerindhold

Pinterest giver dig mulighed for at oprette indhold, herunder billeder, videoer, kommentarer, links og andet materiale. Alt, hvad du opretter eller på anden måde gør tilgængeligt på Pinterest, kaldes i disse Vilkår for "Brugerindhold". Du beholder alle rettigheder til og er eneansvarlig for det Brugerindhold, du opretter på Pinterest. Alt Brugerindhold skal overholde disse Vilkår og vores politikker, herunder vores Retningslinjer for fællesskabet.

Du må kun oprette Brugerindhold, som du har ret til at oprette, og du må ikke oprette Brugerindhold, der krænker andres immaterielle rettigheder (f.eks. krænkelse af ophavsret, krænkelse af varemærke eller forfalskninger), eller som på anden måde er ulovligt, medmindre der findes en undtagelse eller begrænsning i henhold til gældende lovgivning. Vi kan gribe ind over for Brugerindhold, der overtræder disse Vilkår eller vores politikker, eller hvor det er os tilladt eller påkrævet ved lov, f.eks. ved at fjerne, begrænse eller indskrænke adgangen til eller distributionen af indholdet. Vi kan også suspendere eller lukke konti for brugere, der gentagne gange eller alvorligt krænker tredjeparters immaterielle rettigheder eller overtræder loven, disse Vilkår eller vores politikker, eller hvor det er tilladt eller påkrævet ved lov. Vi er et neutralt mellemled, og vi gennemgår ikke alt Brugerindhold, før eller efter det er offentliggjort på Tjenesten, så vi er hverken ansvarlige eller forpligtede over for nogen tredjepart i forhold til indholdet eller nøjagtigheden af Brugerindhold, der er offentliggjort af dig eller nogen anden Pinterest-bruger. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi håndhæver vores politikker og på anden måde griber ind over for indhold på Pinterest, finder du flere oplysninger på vores håndhævelsesside. Du kan i relevante tilfælde appellere afgørelser, som du mener, vi har truffet ved en fejl. Du kan i henhold til lokal lovgivning have ret til at anlægge sag om kontraktbrud, hvis du mener, at vi har overtrådt disse Vilkår ved at fjerne, begrænse eller indskrænke adgangen til eller distributionen af dit Brugerindhold eller suspendere eller lukke din konto. Pinterest kan ikke yde dig juridisk rådgivning.

Med andre ord

Hvis du opretter Brugerindhold på Pinterest, tilhører det stadig dig. Når du bruger Pinterest, accepterer du, at du kun må oprette Brugerindhold, der overholder disse Vilkår og vores politikker, er lovligt og ikke krænker andres rettigheder. Hvis du opretter Brugerindhold, der er krænkende, ulovligt eller i strid med vores Vilkår eller politikker, kan vi gribe ind over for det pågældende Brugerindhold og din konto, hvis det er relevant. Du har i givet fald mulighed for at appellere vores tiltag.

b. Sådan kan vi og andre brugere anvende dit Brugerindhold

Når du leverer Brugerindhold til Tjenesten, giver du os og vores affilierede og tjenesteudbydere samt vores brugere en ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar, underlicenserbar, verdensomspændende licens til at bruge, opbevare, offentliggøre, udstille, gengive, genskabe, reproducere, gemme, ændre, oprette afledte værker af, tjene penge på, downloade, oversætte og distribuere dit Brugerindhold, herunder med henblik på at promovere og redistribuere dele af eller hele Pinterest-Tjenesten. Intet i disse Vilkår: (i) giver dig ret til nogen form for betaling eller ret til nogen del af indtægtsgenereringen fra Brugerindhold eller (ii) begrænser andre juridiske rettigheder, som vi kan have til Brugerindhold, f.eks. under andre licenser. Vi forbeholder os ret til at fjerne, begrænse distributionen af og ændre Brugerindhold og brugen af det på Pinterest. Det omfatter ikke kun Brugerindhold, som efter vores mening overtræder disse Vilkår, men også Brugerindhold, som efter vores mening overtræder vores Retningslinjer for fællesskabet, vores Politik om ophavsret, vores Varemærkepolitik eller en af vores øvrige politikker, samt andre omstændigheder, hvor vi mener, at en sådan handling er i Pinterests eller vores Brugeres interesse.

Anbefalinger af indhold på Pinterest er baseret på en kombination af faktorer. Dine anbefalinger påvirkes primært af, hvordan du engagerer dig i vores Tjeneste; hvilke emner, vi tror, du er interesseret i, og hvor interesseret du er i dem; samt hvad andre brugere med samme karakteristika og interesser går op i. Kriteriernes relative betydning påvirkes af, hvordan du interagerer med vores Tjeneste, herunder hvor ofte du interagerer og gemmer, og hvad du skjuler.

Du kan justere udgangspunktet for dine anbefalinger i dine indstillinger for Persondata og i Justering af startfeed.

Med andre ord

Hvis du opretter dit Brugerindhold på Pinterest, kan vi vise det til andre, der herefter kan bruge og gemme det. Pinterest viser indhold til brugerne baseret på en kombination af faktorer med fokus på det, vi tror, du vil finde interessant. Hvis indhold overtræder disse Vilkår, kan vi gribe ind over for det.

c. Så længe opbevarer vi dit Brugerindhold

Efter ophør eller deaktivering af din konto eller fjernelse af Brugerindhold fra Pinterest beholder vi dit Brugerindhold i en rimelig periode med henblik på sikkerhedskopiering, arkivering og audit. Vi og vores brugere kan beholde og fortsætte med at bruge, gemme, vise, reproducere, re-pinne, ændre, oprette afledte værker af, udføre og distribuere dit Brugerindhold, som du eller andre brugere har gemt eller delt på Pinterest.

Med andre ord

Hvis du vælger at oprette Brugerindhold, giver du os tilladelse til at anvende det til at levere og forbedre Pinterest. Kopier af Brugerindhold, der er delt med andre, kan stadig være til stede, selvom Brugerindholdet eller din konto er blevet slettet.

d. Feedback, du giver

Vi sætter pris på at høre fra vores brugere og er altid interesseret i at få at vide, hvordan vi kan gøre Pinterest endnu mere fantastisk. Hvis du vælger at indsende kommentarer, idéer eller feedback, accepterer du, at vi ikke er forpligtet til at holde din feedback fortrolig eller til at yde dig nogen form for kompensation for din feedback. Send ikke feedback, der er fortrolig eller ejes af en tredjepart. Selvom vi accepterer din indsendelse, giver vi ikke afkald på nogen rettigheder til at bruge lignende eller relateret feedback, som vi har kendt fra tidligere eller er udviklet af vores medarbejdere, eller som er indhentet fra andre kilder end dig.

e. Vores anmeldelseskanaler

Pinterest tilbyder en række kanaler, hvorigennem du kan indberette indhold på Pinterest, som du mener overtræder disse Vilkår, vores politikker eller lokal lovgivning. Vi gennemgår din indberetning og træffer de nødvendige foranstaltninger inden for rimelig tid. Når du bruger disse kanaler, accepterer du at indsende indberetninger i god tro og undlade at misbruge kanalerne ved at indsende grundløse indberetninger eller appeller. Hvis du vil vide mere om, hvordan du indberetter indhold på Pinterest, finder du flere oplysninger i vores Hjælpecenter.

Med andre ord

Vi sætter pris på din feedback og bruger dine forslag og dine anmeldelser til at gøre Pinterest bedre.

4. Intellektuel ejendomsret
a. Politik om ophavsret og Varemærkepolitik

Pinterest har vedtaget og implementeret Pinterests Politik om ophavsret og Pinterests Varemærkepolitik i overensstemmelse med gældende lovgivning om intellektuel ejendomsret. Læs mere i vores Politik om ophavsret og Varemærkepolitik.

b. Intellektuel ejendomsret på Pinterest

Du anerkender og accepterer, at vi i forholdet mellem dig og os ejer alle rettigheder, adkomster og interesser i og til Pinterest og alle immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærker og patenter) deri ("Pinterests IR"), og at du ikke må bruge nogen af Pinterests IR, medmindre det er nødvendigt for din tilladte brug af Pinterest. Pinterests IR omfatter ikke Brugerindhold.

Hvis du bruger Pinterests IR i strid med disse Vilkår, ophører din ret til at bruge Pinterest med det samme, og du skal efter vores skøn returnere eller destruere alle dine kopier af Pinterests IR. Ingen rettigheder, adkomster eller interesser i eller til Pinterest eller nogen af Pinterests IR overføres til dig i henhold til disse Vilkår, og vi forbeholder os alle de rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet.

Med andre ord

Vi respekterer intellektuel ejendomsret, herunder ophavsret og varemærker. Det bør du også.

5. Sikkerhed

Vi bekymrer os om vores brugeres sikkerhed. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dit brugerindhold og din konto, kan vi ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil være i stand til at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger. Beskyt din adgangskode, og del den ikke med andre. Giv os besked med det samme, hvis nogen opnår uautoriseret adgang til din konto, eller der sker andre sikkerhedsbrud.

Med andre ord

Du kan hjælpe os med at beskytte din konto og Pinterest ved at være opmærksom på disse sikkerhedstip.

7. Ophør

Vi kan suspendere eller ophæve din ret til at åbne eller bruge Pinterest for enhver overtrædelse af disse Vilkår. I relevante tilfælde underretter vi dig skriftligt, og du kan appellere beslutninger, som du mener er truffet ved en fejl. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi håndhæver vores politikker og på anden måde griber ind over for indhold på Pinterest, finder du flere oplysninger på vores håndhævelsesside.Du kan når som helst lukke eller slette din konto. Hvis du vil vide, hvordan du sletter din konto, finder du flere oplysninger i vores Hjælpecenter.

Ved ophør vil Sektion 3, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 i disse Vilkår fortsat være gældende.

Med andre ord

Brug af Pinterest er gratis. Vi forbeholder os ret til at afvise at levere tjenesten til hvem som helst, og vi underretter om ophør, hvis det er relevant.

8. Skadesløsholdelse

Hvis du bruger Pinterest til kommercielle formål uden at acceptere vores Vilkår for virksomheder som påkrævet i Sektion 2(c) i disse Vilkår, accepterer du at kompensere og holde Pinterest, Inc., Pinterest Europe Ltd. og deres affilierede skadesløse fra alle krav (inklusive rimelige advokatsalærer) i forbindelse med din brug af vores Tjeneste. Pinterest forbeholder sig retten til for egen regning at påtage sig styringen og det eksklusive forsvar i enhver sag, der kan medføre skadeserstatning, i hvilket tilfælde du accepterer at samarbejde fuldt ud med Pinterest.

Med andre ord

Hvis du er virksomhedsbruger, og Pinterest sagsøges på grund af din brug af Tjenesten, er du økonomisk ansvarlig.

9. Ansvarsfraskrivelse

I det omfang gældende lovgivning tillader det, leveres tjenesten og alt indhold på Pinterest "som det er og forefindes" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået.

Pinterest giver ingen garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse og giver heller ikke nogen form for garanti, der udspringer af handelssædvane.

Pinterest påtager sig intet ansvar for og ifalder ikke ansvar for noget Brugerindhold, som du, nogen anden person eller en tredjepart opretter eller sender ved hjælp af Tjenesten. Du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for Brugerindhold, der er upræcist, anstødeligt, upassende for børn eller på anden måde uegnet til dine formål.

Vi garanterer ikke, at Pinterest, nogen del af Tjenesten eller nogen form for materiale eller indhold, der tilbydes via Pinterest, er nøjagtigt, komplet, aktuelt, uforstyrret, sikkert eller fri for fejl, vira og andre skadelige komponenter.

Vi kan foretage ændringer af Pinterest af forskellige årsager. Vi er ikke ansvarlige for ændringer af Pinterest eller suspendering eller ophør af din adgang til eller brug af Pinterest.

Begrænsninger, udelukkelser og ansvarsfraskrivelser i denne sektion gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Med andre ord

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores Tjeneste, og vi håber, du synes om den. Vi kan foretage ændringer af Pinterest fra tid til anden og af forskellige årsager – herunder ved tilføjelse, fjernelse eller ændring af funktioner, og måden vores Tjeneste fungerer på. Tjenester som Pinterest er dog ikke perfekte, og du accepterer at bruge vores tjeneste "som den er" uden garanti.

10. Ansvarsbegrænsning

I det maksimale omfang, det er tilladt ved lov, er vi ikke ansvarlige for nogen form for indirekte, hændelige, ekstraordinære, følgemæssige eller pønale skader eller tab af overskud eller indtægter, hverken direkte eller indirekte, eller tab af data, brug, goodwill eller andre immaterielle tab som følge af (a) din adgang til eller brug af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge Tjenesten; (b) enhver form for adfærd eller indhold hos en tredjepart på Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til enhver ærekrænkende, stødende eller ulovlig adfærd fra andre brugere eller tredjeparter; eller (c) uretmæssig adgang til, brug af eller ændring af dine transmissioner eller dit indhold.

Vores samlede erstatningsansvar for alle krav i forbindelse med Tjenesten kan under ingen omstændigheder overstige éthundrede U.S. dollars (100 USD). Det foregående påvirker ikke erstatningsansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

Hvis vi skader dig, og du er forbruger i EØS eller Storbritannien, gælder ovenstående ikke. Pinterests ansvar er i stedet begrænset til forudsigelige skader, der opstår på grund af et brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser, der er typiske for denne type kontrakt. Pinterest er ikke ansvarlig for skader, der skyldes et ikke-væsentligt brud på enhver anden gældende omsorgspligt. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for lovpligtigt ansvar, der ikke kan begrænses, for erstatningsansvar ved død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller forsætlige forsømmelighed eller for noget, vi specifikt har lovet dig.

Med andre ord

Vi bygger så god en Tjeneste som muligt, men den vil ikke altid være perfekt. Vi er ikke ansvarlige for tab og skader.

11. Voldgift

Hvis du er forbruger i EØS eller Storbritannien (UK), gælder sektion 11 ikke for dig.

Hvis du har en tvist med os, accepterer du, at du først kontakter os og forsøger at løse tvisten på uformel vis. I det omfang gældende lovgivning tillader det, kan ingen af parterne indlede juridiske processer, hverken i retten, i voldgift eller i noget andet forum, indtil nedenstående proces med Varsel om tvist og Uformel tvistløsning er afsluttet. Intet i denne Sektion er dog til hinder for, at enten du eller vi kan anmode om et midlertidigt fogedforbud (eller forbud via voldgift) for at bevare status quo eller for at hjælpe med at håndhæve denne voldgiftsklausul ved indledningen af en tvist.

Hvis du har en tvist, skal du som udgangspunkt sende os et Varsel om tvist, som skal indeholde dit fulde navn; navnet på din Pinterest-profil (som begynder med @); den e-mailadresse, der er tilknyttet din Pinterest-konto; dit bopælsland og, hvis du er bosiddende i USA, din bopælsstat; din rådgiver, hvis du er repræsenteret af en rådgiver; en detaljeret beskrivelse af såvel tvisten som det påståede tab samt din underskrift. Oplysningerne skal sendes via e-mail til litigation@pinterest.com. Varslet kan kun sendes på vegne af en individuel part. Et Varsel om tvist, der hævder mere end én parts rettigheder, er ikke gyldigt. Efter at have modtaget dit Varsel om tvist svarer Pinterest inden for 60 dage med et forsøg på at løse tvisten i mindelighed. Efter udløbet af perioden på 60 dage kan begge parter indlede en voldgift.

Voldgift: Hvis vi ikke er i stand til at løse tvisten gennem de obligatoriske processer ovenfor, accepterer du og vi hver især at løse alle krav, tvister og kontroverser, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår eller Tjenesten, ved hjælp af bindende voldgift eller, for kvalificerede krav, ved småsager.

Voldgift er en mere uformel måde at løse vores uoverensstemmelser på end et søgsmål i retten. Ved at acceptere disse Vilkår anerkender du, at U.S. Federal Arbitration Act regulerer fortolkningen og håndhævelsen af denne Sektion, og at du og Pinterest hver især giver afkald på retten til at få sagen afgjort af et nævningeting ved en domstol og til at deltage i et gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden har desuden enekompetence til at løse tvister vedrørende fortolkning, anvendelse og håndhævelse af denne bindende voldgiftsaftale.

En voldgift skal administreres af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til de til enhver tid gældende regler for AAA. Hvis AAA-reglerne på nogen måde er i strid med disse Vilkår, vil disse Vilkår imidlertid være gældende. Du kan finde AAA's formularer på www.adr.org. Voldgiftsmanden træffer en begrundet skriftlig afgørelse, der beskriver de væsentlige konstateringer og konklusioner, som kendelsen er baseret på. En dom vedrørende voldgiftsmandens tildeling kan optages i enhver ret i den kompetente retskreds. Når AAA's regler for forbrugervoldgift (Consumer Arbitration Rules) gælder, skal voldgiftsmanden, hvis denne fastslår, at en parts krav var useriøst eller bragt med et uretmæssigt formål, tildele denne part alle gebyrer og omkostninger i forbindelse med voldgiften.

Alle tvister skal anlægges i partens individuelle egenskab og ikke som del af et gruppesøgsmål eller en repræsentantsag. Du accepterer, at du ved at anerkende disse Vilkår giver afkald på retten til en retssag med et nævningeting og til at deltage i et gruppesøgsmål.

Intet i disse Vilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder. I det omfang en tvist ikke kan afgøres ved en voldgift i henhold til gældende lovgivning eller på anden vis, accepterer du, at tvisten udelukkende løses i overensstemmelse med Sektion 12 i disse Vilkår.

Gruppevoldgift: For at effektivisere voldgiftsprocessen accepterer du og vi hver især, at AAA konsoliderer voldgiftskravene, hvis 50 eller flere lignende voldgiftskrav indgives inden for en periode på 60 dage eller med hjælp fra samme advokatfirma eller gruppe af advokatfirmaer. AAA administrerer ét sæt indberetnings- og administrationsgebyrer pr. side pr. gruppe, og AAA udnævner én voldgiftsmand til at løse hver enkelt gruppe som en samlet, konsolideret voldgift. Voldgiftskrav er lignende, hvis de opstår som følge af lignende forhold, rejser lignende juridiske spørgsmål og søger lignende fritagelser. Enhver tvist om lighed indsendes til en enkelt voldgiftsmand, hvis salær betales af os.

Med andre ord

Du accepterer at underrette os om enhver tvist og forsøge at løse den i mindelighed. Hvis det ikke fungerer, afgøres tvisten effektivt ved voldgift og ikke i retten.

12. Gældende lov og kompetence

Hvis du er forbruger i EØS eller Storbritannien, er disse Vilkår og din brug af Tjenesten underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og alle krav, tvister og kontroverser, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår eller Tjenesten, skal afgøres ved domstolene i det land, du bor i.

I alle andre tilfælde er disse Vilkår og din brug af Tjenesten underlagt lovgivningen i staten Californien uden hensyntagen til principperne om international privatret. For sager, der ikke er underlagt Sektion 11 (Voldgift), er de eneste værneting for alle krav, tvister og kontroverser, der opstår i forbindelse med disse Vilkår eller Tjenesten, San Francisco County, Californien og United States District Court for the Northern District of California, og sådanne tvister afgøres i henhold til Californiens lovgivning.

Med andre ord

Bay Area er et smukt sted på denne tid af året. Det er det faktisk altid – og det er ret fantastisk! Lad os løse eventuelle tvister i Californien. Hvis du er forbruger i EØS eller Storbritannien, kan du imidlertid indgive tvister ved dine lokale domstole.

13. Generelle vilkår
a. Notifikationsprocedurer og ændringer af disse Vilkår

Vi ændrer, tilføjer eller fjerner fra tid til anden et eller flere af disse Vilkår, men den nyeste version vil altid være offentliggjort på vores website. Medmindre andet er påkrævet ved lov, underretter vi dig om alle væsentlige ændringer af disse Vilkår, inden en opdatering træder i kraft. Hvis du fortsætter med at tilgå eller bruge Pinterest efter en opdatering, udgør det din bindende accept af de pågældende ændringer. Tvister, der opstår i henhold til disse Vilkår, løses i overensstemmelse med den version af Vilkårene, der var gældende på det tidspunkt, tvisten opstod. Hvis du fortsætter med at bruge Pinterest, accepterer du altså at være bundet af den til enhver tid gældende version af disse Vilkår.

Med andre ord

Hvis vi foretager en væsentlig ændring af Vilkårene, giver vi dig besked på forhånd. Hvis du ikke er enig i de nye Vilkår, skal du holde op med at bruge Pinterest.

b. Overdragelse

Hvis du er forbruger i EØS eller Storbritannien, kan både du og vi overdrage denne aftale, og alle rettigheder og licenser tildelt under den, til en tredjepart. I alle andre tilfælde kan disse Vilkår, og alle rettigheder og licenser tildelt under dem, hverken overføres eller overdrages af dig, men de kan overdrages af os uden begrænsninger. Ethvert forsøg på overførsel eller overdragelse, der overtræder ovenstående, er ugyldigt.

I tilfælde af en sådan overdragelse fra os har du ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved at deaktivere din konto. Vi varsler dig i rimelig tid om en sådan overdragelse.

c. Hele aftalen/individualitet

Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende Tjenesten. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår skønnes ugyldig, skal den pågældende bestemmelse begrænses eller elimineres i mindst muligt omfang, mens de øvrige bestemmelser i disse Vilkår stadig gælder i fuldt omfang.

d. Intet frafald

Intet frafald af en bestemmelse i disse Vilkår skal anses for at være et yderligere eller vedblivende frafald af en sådan bestemmelse eller en hvilken som helst anden bestemmelse, og vores manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse under disse Vilkår skal ikke betragtes som frafald af den pågældende rettighed eller bestemmelse.

e. Parter

Hvis du bor i USA, er disse Vilkår en kontrakt mellem dig og Pinterest, Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA Hvis du bor uden for USA, er disse Vilkår en kontrakt mellem dig og Pinterest Europe Ltd., en irsk virksomhed med hovedkontor i Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Da Pinterest er en verdensomspændende tjeneste, accepterer du, at alle rettigheder og licenser tildelt herunder er til fordel for Pinterest Inc. og alle dets globale datterselskaber og affilierede.

Med andre ord

Hvem du handler med, afhænger af hvor du bor.

Ikrafttrædelsesdato uden for EØS, UK og Schweiz: 13. marts 2024

Ikrafttrædelsesdato i EØS, UK og Schweiz: 30. april 2024