Tak, fordi du bruger Pinterest!

Disse Vilkår for brug ("Vilkår") gælder for din adgang til og brug af Pinterests website, apps, API'er og widgets ("Pinterest" eller "Tjenesten"). Læs Vilkårene omhyggeligt, og kontakt os, hvis du har spørgsmål. Når du opretter adgang til eller bruger Pinterest, accepterer du, at du er underlagt disse Vilkår, vores Persondatapolitik, vores Cookiepolitik og vores Retningslinjer for fællesskabet

Med andre ord

Alle virksomheder har deres vilkår. Her er vores.

1. Vores tjeneste

Pinterest hjælper dig med at opdage og gøre det, du er vild med. For at gøre det viser vi dig ting, som vi tror vil være relevante, interessante og personlige, ud fra din aktivitet på websitet og uden for websitet. For at yde vores tjeneste skal vi kunne identificere dig og dine interesser. Nogle af de ting, vi viser dig, er sponsoreret af annoncører. Som en del af vores tjeneste forsøger vi at sikre, at selv sponsoreret indhold er relevant og interessant for dig. Du kan se, når indhold er sponsoreret, fordi det vil være tydeligt mærket.

Med andre ord

Pinterest hjælper dig med at opdage og gøre det, du er vild med. Pinterest er skræddersyet til dig. Vi har brug for at vide, hvad du kan lide, for at gøre alt på Pinterest relevant for dig.

2. Brug af Pinterest
a. Hvem kan bruge Pinterest

Du må kun bruge Pinterest, hvis du juridisk set er i stand til at indgå en bindende kontrakt med Pinterest, og kun, hvis du overholder disse vilkår og al gældende lovgivning. Når du opretter din Pinterest-konto, skal du angive præcise og fuldstændige oplysninger. Du må ikke bruge Pinterest, hvis det ville være forbudt i henhold til USA's sanktioner. Personer under 13 år må ikke åbne eller bruge Pinterest på nogen måde. Hvis du har bopæl i EØS, må du kun bruge Pinterest, hvis du ifølge lovgivningen i dit land er gammel nok til at give dit samtykke til databehandling. Brug af Pinterest omfatter også download af software til din computer, telefon, tablet eller anden enhed. Du accepterer, at vi kan opdatere denne software automatisk, og at disse vilkår gælder for alle opdateringer.

b. Vores licens til dig

I henhold til disse vilkår og vores politikker (herunder vores Retningslinjer for fællesskabet) giver vi dig licens til at bruge vores tjeneste. Denne licens er begrænset og ikke-eksklusiv, den må ikke overdrages, og den kan tilbagekaldes.

c. Kommerciel brug af Pinterest

Hvis du vil bruge Pinterest til kommercielle formål, skal du oprette en virksomhedskonto og acceptere vores Vilkår for brug for virksomheder. Hvis du åbner en konto til en virksomhed, en organisation eller en anden enhed, omfatter "du" og "dig" dig selv og denne enhed, og du lover, at du er bemyndiget til at tildele alle de tilladelser og licenser, der er beskrevet i disse vilkår, at enheden er underlagt disse vilkår, og at du accepterer disse vilkår på enhedens vegne.

Med andre ord

Du må ikke bruge Pinterest, hvis du er under 13 (eller ældre i visse lande). Hvis du bruger Pinterest arbejdsmæssigt, skal du oprette en virksomhedskonto.

3. Dit indhold
a. Oprettelse af indhold

Pinterest giver dig tilladelse til at oprette indhold, herunder billeder, kommentarer, links og andet materiale. Alt det, du opretter eller på anden måde gør tilgængeligt på Pinterest, kaldes "Brugerindhold". Du beholder alle rettigheder til og er eneansvarlig for det brugerindhold, du opretter på Pinterest.

Med andre ord

Indhold, du opretter på Pinterest, tilhører stadig dig.

b. Pinterests og andres brug af dit indhold

Du giver Pinterest og vores brugere en ikke-eksklusiv, royaltyfri verdensomspændende licens, der kan overdrages og gives i underlicens, til at bruge, opbevare, vise, gengive, gemme, ændre, oprette afledte værker af, oprette og distribuere dit brugerindhold på Pinterest udelukkende med det formål at drive, udvikle, levere og bruge Pinterest. Intet i disse vilkår begrænser andre juridiske rettigheder, som Pinterest kan have til brugerindhold, for eksempel i henhold til andre licenser. Vi forbeholder os ret til at fjerne eller ændre brugerindhold eller ændre den måde, det bruges på i Pinterest, uanset årsag. Dette omfatter brugerindhold, som vi mener overtræder disse vilkår, vores Retningslinjer for fællesskabet og enhver anden politik.

Med andre ord

Hvis du viser dit indhold på Pinterest, kan vi vise det til andre, og andre kan gemme det. Undlad at oprette porno eller spam eller at opføre dig som en idiot over for andre mennesker på Pinterest.

c. Så længe beholder vi dit indhold

Efter du har opsagt eller deaktiveret din konto, eller hvis du fjerner noget brugerindhold fra Pinterest, beholder vi måske dit brugerindhold i en rimelig periode med henblik på sikkerhedskopiering, arkivering eller revision. Pinterest og Pinterests brugere kan beholde og fortsætte med at bruge, opbevare, vise, gengive, gemme som pins, ændre, oprette afledte værker af, oprette og distribuere enhver del af dit brugerindhold, som andre brugere har gemt eller delt på Pinterest.

Med andre ord

Hvis du vælger at oprette indhold, giver du os tilladelse til at bruge det til at levere og forbedre Pinterest. Der kan stadig være kopier af indhold, du har delt med andre, efter at du har slettet indholdet fra din konto.
 

d. Feedback, du giver

Vi sætter pris på at høre fra vores brugere og er altid interesseret i at få at vide, hvordan vi kan gøre Pinterest endnu mere fantastisk. Hvis du vælger at indsende kommentarer, idéer eller feedback, accepterer du, at vi frit kan bruge dem uden nogen begrænsning eller kompensation til dig. Ved at acceptere din indsendelse, giver Pinterest ikke afkald på nogen rettigheder til at bruge lignende eller relaterede feedback, som tidligere er kommet til Pinterests kendskab, udviklet af Pinterests medarbejdere eller indhentet fra andre kilder end dig.

Med andre ord

Vi kan bruge dine forslag til at gøre Pinterest bedre.

4. Politik for ophavsret

Pinterest har vedtaget og implementeret Pinterests Politik om ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act og anden gældende lovgivning om ophavsret. Du kan få flere oplysninger i vores Politik om ophavsret.

Med andre ord

Vi respekterer andres ophavsret. Det bør du også.

5. Sikkerhed

Vi bekymrer os om vores brugeres sikkerhed. Selvom vi bestræber os på at beskytte dit indhold og din konto, kan Pinterest ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil kunne omgå vores sikkerhedsforanstaltninger. Vi beder dig om at beskytte din adgangskode. Underret os straks, hvis din konto er blevet kompromitteret eller brugt på en uretmæssig måde.

Med andre ord

Du kan hjælpe os med at bekæmpe spam ved at være opmærksom på disse sikkerhedstip.

6. Tredjepartslinks, -websites og -tjenester

Pinterest kan indeholde links til tredjeparters websites, annoncører, tjenester, særtilbud eller andre begivenheder eller aktiviteter, der ikke ejes eller kontrolleres af Pinterest. Vi anbefaler ikke og påtager os ikke noget ansvar for sådanne tredjeparters websites, oplysninger, materialer, produkter eller tjenester. Hvis du opretter adgang til en tredjeparts website, tjeneste eller indhold fra Pinterest, gør du det på egen risiko, og du accepterer, at Pinterest ikke ifalder ansvar som følge af din brug af eller adgang til en tredjeparts website, tjeneste eller indhold.

Med andre ord

Pinterest har links til indhold uden for Pinterest. De fleste af disse ting er fantastiske, men vi har ikke ansvaret, hvis de ikke er.

7. Ophør

Pinterest kan med et passende varsel opsige eller suspendere din ret til at få adgang til eller bruge Pinterest uanset årsag. Vi vil måske straks opsige eller suspendere din adgang uden varsel, hvis vi har en god grund til det, herunder enhver overtrædelse af vores Retningslinjer for fællesskabet. Efter opsigelse vil du fortsat være bundet af paragraf 3 og 8 i disse vilkår.

Med andre ord

Brug af Pinterest er gratis. Vi forbeholder os ret til at afvise at levere tjenesten, men vi vil give et passende varsel først.

8. Skadesløsholdelse

Hvis du bruger Pinterest til kommercielle formål (dvs., at du ikke er forbruger) uden at acceptere vores vilkår for virksomheder som krævet i paragraf 2, litra c, i disse vilkår, accepterer du at skadesløsholde og friholde Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, deres respektive ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter mod alle krav, sagsanlæg, retssager, tvister, krav, forpligtelser, skadeserstatning, tab, omkostninger og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige salærer (herunder udgifter til forsvar af fordringer, sagsanlæg eller retssager foranlediget af tredjeparter) i forbindelse med din adgang til eller brug af vores tjeneste, dit brugerindhold eller din overtrædelse af nogen af disse vilkår.

Med andre ord

Hvis nogen lægger sag an mod os på grund af noget, din virksomhed foretager sig på Pinterest, skal du betale vores omkostninger. Og du skulle have oprettet en virksomhedskonto og accepteret vores vilkår for virksomheder.

9. Ansvarsfraskrivelse

Vores tjeneste og alt indhold på Pinterest leveres, som det er, uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende.

Pinterest giver ingen garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse og giver heller ikke nogen form for garanti, der udspringer af handelssædvane.

Pinterest påtager sig intet ansvar for og ifalder ikke ansvar for noget brugerindhold, som du, nogen anden person eller en tredjepart opretter eller sender ved hjælp af vores tjeneste. Du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for brugerindhold, der er unøjagtigt, stødende, upassende for børn eller på anden måde uegnet til dit formål.

Hvis du er forbruger i EØS, frasiger eller begrænser vi ikke vores ansvar for grov uagtsomhed, hensigt eller død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller forsætlige forsømmelse.
 

Med andre ord

Der er desværre folk, der lægger dårlige ting op på websites som Pinterest. Vi tager den slags meget alvorligt, men du kan stadig støde på det, før vi har haft en chance for at fjerne det. Hvis du ser dårlige ting, bedes du anmelde det til os her.

10. Ansvarsbegrænsning

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DET, KAN PINTEREST IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDEDE TAB, TAB AF DIREKTE ELLER INDIREKTE FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER, TAB AF DATA, BRUG, GOODWILL ELLER ANDET UHÅNDGRIBELIGT TAB SOM FØLGE AF (A) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE TJENESTEN, (B) EN TREDJEPARTS ADFÆRD ELLER INDHOLD PÅ TJENESTEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANDRE BRUGERES ELLER TREDJEPARTERS ÆREKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIGE ADFÆRD ELLER (C) UAUTORISERET ADGANG TIL, BRUG AF ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DIT INDHOLD. PINTERESTS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE FORDRINGER VEDRØRENDE TJENESTEN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD).

Ovenstående gælder ikke, hvis vi forårsager skade på dig, og du er forbruger i EØS. Pinterests ansvar begrænses i stedet til forudsigelige skader, der opstår som følge af krænkelse af væsentlige kontraktforpligtelser, som er typiske for denne type kontrakter. Pinterest er ikke ansvarlig for skader, der skyldes manglende ikke-væsentlig udvisning af rettidig omhu. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke lovpligtigt ansvar, der ikke kan begrænses, ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller forsætlige forsømmelse, eller vores ansvar for noget, vi specifikt har lovet til dig.

Med andre ord

Vi udvikler den bedst mulige tjeneste til dig, men vi kan ikke love, at den er perfekt. Der er forskellige ting, vi ikke har ansvaret for. Hvis du mener, at vi har ansvaret, så lad os finde ud af det sammen som voksne mennesker.

11. Voldgift

Ved alle tvister, du har med Pinterest, accepterer du, at du først kontakter os og forsøger at løse tvisten med os på uformel vis. Hvis vi har brug for at kontakte dig, vil vi gøre det på den e-mailadresse, der hører til din Pinterest-konto. Hvis Pinterest ikke er i stand til at løse tvisten med dig på uformel vis, accepterer vi hver især, at vi vil løse krav, tvister eller uenigheder (undtagen krav om fogedforbud eller andre rimelige retsmidler), der opstår på grund af eller i forbindelse med eller vedrørende disse vilkår gennem bindende voldgift eller i fogedretten (hvis kravet berettiger til det).

Voldgift er en mere uformel måde at løse vores uenighed på end en retssag ved domstolene. Ved voldgift bruges for eksempel en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller jury, den indebærer langt færre sagsoplysninger og prøves kun i meget begrænset omfang ved domstolene. Selvom processen er mere uformel, kan voldgiftsmænd tilkende samme skadeerstatning og påbud som en domstol. Med din accept af disse vilkår for brug accepterer du, at den amerikanske Federal Arbitration Act bestemmer fortolkningen og håndhævelsen af denne bestemmelse, og at du og Pinterest begge giver afkald på retten til at få sagen afgjort af en jury ved en domstol og til at deltage i et gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden har enekompetence til at løse tvister vedrørende fortolkning, anvendelse eller håndhævelse af denne bindende voldgiftsaftale. Denne bestemmelse om voldgift gælder fortsat efter ophør af denne kontrakt og opsigelse af din Pinterest-konto.

En voldgift skal administreres af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til de regler for forbrugervoldgift (Commercial Arbitration Rules), der gælder for AAA, dog undtaget, hvad der er angivet heri. Du kan finde deres formularer her: www.adr.org. Medmindre du og Pinterest aftaler andet, afholdes voldgiften i det lokalområde, hvor du bor. De respektive parter er selv ansvarlige for afholdelsen af evt. gebyrer for indberetning, administration og voldgiftsmand i henhold til AAA's regler. Pinterest betaler dog dine rimelige gebyrer for indberetning, administration og voldgiftsmand, hvis dit erstatningskrav er seriøst (efter standarderne i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)) og ikke overstiger 75.000 USD. Hvis dit krav ikke overstiger 10.000 USD, accepterer vi, at du kan vælge, om voldgiften skal baseres udelukkende på dokumenter, der forelægges voldgiftsmanden, via en telefonisk høring eller i en fysisk høring efter AAA's regler. Hvis dit krav overstiger 10.000 USD, bestemmes retten til en høring af AAA's regler. Uanset hvilken måde voldgiften afholdes på, skal voldgiftsmanden afgive en begrundet, skriftlig afgørelse, hvori der gøres rede for de væsentlige punkter og konklusioner, som kendelsen baserer sig på. Voldgiftsmandens kendelse kan prøves ved enhver domstol med kompetence inden for området. Intet i denne paragraf forhindrer nogen af parterne i at søge påbud eller andet retsmiddel hos domstolene, når det gælder datasikkerhed, intellektuel ejendomsret eller uautoriseret adgang til tjenesten. ALLE KRAV SKAL FREMLÆGGES AF PARTERNE SOM INDIVIDER OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER DELTAGER I NOGEN FORM FOR PÅSTÅET GRUPPESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SAGSANLÆG. DESUDEN KAN VOLDGIFTSMANDEN IKKE AFGØRE MERE END ÉN PERSONS KRAV, MEDMINDRE VI ACCEPTERER DET. VED AT TILSLUTTE DIG DISSE VILKÅR ACCEPTERER DU, AT DU OG PINTEREST BEGGE FRASIGER JER RETTEN TIL DELTAGELSE I GRUPPESØGSMÅL OG TIL AT FÅ SAGEN AFGJORT AF EN JURY VED EN DOMSTOL.

INTET I DISSE VILKÅR FOR BRUG PÅVIRKER EVENTUELLE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, DER IKKE KAN FRASIGES, OG SOM GÆLDER FOR DIG. Hvis et krav, en tvist eller en uenighed om Pinterest eller vores tjeneste ikke kan afgøres ved voldgift i henhold til gældende lovgivning eller på anden vis, accepterer både du og Pinterest, at et krav eller en tvist skal løses alene i henhold til paragraf 12 i disse vilkår.

Hvis du er forbruger i EØS, gælder paragraf 11 ikke dig.
 

12. Gældende lov og kompetence

Disse vilkår er underlagt lovgivningen i staten Californien uanset statens principper for lovkonflikter. Hvis du ikke er forbruger i EØS, er de eneste værneting for enhver tvist, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, San Francisco County, Californien, eller den amerikanske distriktsdomstol for Northern District of California, og vores tvist skal afgøres i henhold til lovgivningen i Californien.

Hvis du er forbruger i EØS, fratager dette dig ikke nogen form for beskyttelse, du har ifølge lovgivningen i det land, hvor du bor, eller adgang til domstolene i det pågældende land.
 

Med andre ord

The Bay Area er et smukt sted på denne tid af året. Det er det faktisk altid – og det er ret fantastisk! Under alle omstændigheder er det her, du skal lægge sag an imod os.

Inden for EØS gælder dette, hvis du er forretningsdrivende, men ikke hvis du er forbruger. Hvis du er forbruger i EØS, kan du sagsøge os ved dit lands domstole.
 

13. Generelle vilkår
Underretningsprocedurer og ændringer af disse vilkår

Vi forbeholder os ret til at bestemme, hvordan vi underretter dig, og du accepterer at modtage juridiske meddelelser elektronisk, hvis vi vælger det. Vi vil måske revidere disse vilkår fra tid til anden. Den nyeste version vises altid på vores website. Vi underretter dig, hvis vi skønner, at en revision er væsentlig. Hvis du fortsætter med at oprette adgang til eller bruge Pinterest, efter at en revision er trådt i kraft, accepterer du at være underlagt de nye vilkår. Hvis du ikke kan acceptere de nye vilkår, skal du holde op med at bruge Pinterest.

Med andre ord

Hvis vi foretager større ændringer af vilkårene, giver vi dig besked. Hvis du ikke bryder dig om de nye vilkår, skal du holde op med at bruge Pinterest.

Overdragelse

Disse vilkår og alle rettigheder og licenser, der tildeles i henhold til dem, må hverken overdrages eller tildeles af dig, men de kan overdrages af Pinterest uden begrænsninger. Ethvert forsøg på overdragelse eller tildeling, der overtræder ovenstående, er ugyldigt.

Hvis du er forbruger i EØS, kan du eller Pinterest overdrage denne kontrakt og alle de rettigheder og licenser, der tildeles i henhold til den, til en tredjepart. Hvis Pinterest foretager en sådan overdragelse, er du berettiget til at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning ved at deaktivere din konto. Pinterest vil informere dig om en sådan overdragelse med rimeligt varsel.

Hele aftalen/vilkårenes uafhængighed

Disse vilkår udgør sammen med Persondatapolitikken og eventuelle ændringer og eventuelle yderligere aftaler, som du indgår med Pinterest, hele aftalen mellem dig og Pinterest med hensyn til tjenesten. Hvis en bestemmelse i disse vilkår bedømmes som ugyldig, skal den pågældende bestemmelse begrænses eller elimineres i så høj grad som muligt, men de øvrige bestemmelser i disse vilkår vil stadig være fuldt gældende.

Intet frafald

Frafald af et vilkår i disse vilkår anses ikke for at være et yderligere eller vedblivende frafald af et sådan vilkår eller et hvilket som helst andet vilkår, og Pinterests manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår betragtes ikke som frafald af rettigheden eller bestemmelsen.

Parter

Hvis du bor i USA, er disse vilkår en kontrakt mellem dig og Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Hvis du bor uden for USA, er disse vilkår en kontrakt mellem dig og Pinterest Europe Ltd., et irsk selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted på adressen Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Med andre ord

Hvem du handler med, afhænger af hvor du bor.

Gælder fra 1. maj 2018