Retningslinjer for udviklere

Vores mission
 • Vores mission her hos Pinterest er at hjælpe folk med at opdage og gøre det, de er vilde med. Som udvikler kan du spille en vigtig rolle i at få det til at ske. Disse retningslinjer beskriver det, vi tillader og ikke tillader, når du udvikler apps og tjenester i relation til Pinterest. Helt overordnet skal du sikre følgende:

 • Undlad at udvikle noget, der genskaber Pinterests kernefunktionalitet, udseende eller funktionsmåde, eller som giver et fejlagtigt indtryk af din tilknytning til os.

  Gennemlæs vores retningslinjer for brandanvendelse, der indeholder de generelle regler for brugen af vores brand.

  Indhent vores godkendelse, før du omtaler Pinterest i pressen.

  Undlad at vildlede eller forvirre folk på Pinterest.

  Følg vores grænser for det antal gange, du må gøre noget, og undlad at spamme Pinterest.

  Vær åben om din tjenestes funktioner og funktionalitet.

  Brug generelt kun API-data til at hjælpe brugerne med at opnå resultater på Pinterest.

  Respekter vores åbne slutpunkter, og brug kun understøttede API'er til at få adgang til Pinterest.

 • Du er ansvarlig for at følge alle love, alle bestemmelser og al branchepraksis samt vores vilkår og politikker, herunder vores retningslinjer for fællesskabet og persondatapolitik. Vær opmærksom på, at du ikke må bruge vores udviklingsværktøjer, hvis din tjeneste er rettet mod børn under 13.

   

  Uanset årsag har vi ret til at afbryde din adgang til API'et eller bringe vores relation til ophør.

Tilladt brug
 • Vi stiller i øjeblikket følgende værktøjer til rådighed til udviklere:

  Vores udvikler-API bør kun anvendes til integration, der er rettet direkte mod forbrugere, og som hjælper folk med at finde og gøre det, de er vilde med. Og for at undgå forveksling med vores program for marketingpartnere tillader vi ikke, at marketingplatforme bruger vores udvikler-API. Dette omfatter (men er ikke begrænset til) tjenester, der er beregnet til at hjælpe marketingfolk, annoncører eller digitale udgivere (f.eks. bloggere) med at skrive rapporter om, administrere, distribuere eller optimere den digitale markedsføring for betalte eller organiske medier.

  Du bør kort sagt ikke bruge vores udvikler-API, hvis din integration er beregnet til at blive godkendt af marketingfolk, annoncører, virksomheder eller enkeltpersoner med økonomisk interesse i formålene med markedsføring. Du må heller ikke bruge vores API'er til at gemme, udskrive eller redigere billeder. Hvis du planlægger at bruge vores API til et af disse formål eller er i tvivl om, hvorvidt dette er relevant for dig, skal du give os besked, før du udvikler din integration.

   

Adgang til API'er
 • Når du får adgang til oplysninger fra vores API'er:

 • Undlad at gemme eller ændre billeder (medmindre du har tilladelse fra ejeren af ophavsretten), og lad ikke folk udskrive billeder fra Pinterest.

  Opbevar ikke andre data end pins.

  Del ikke data fra en andens konto uden kontoejerens tilladelse. Selv hvis du har tilladelse, må du ikke offentligt dele data, der identificerer en Pinterest-bruger, hvis disse oplysninger ikke er offentligt tilgængelige på Pinterest.

  Undlad at bruge eller dele data (herunder afledte data) med annoncerings- og monetariseringstjenester eller datamæglere.

  Sælg ikke data til nogen, og brug ikke data til målretning mod folk uden for Pinterest.

  Kombiner ikke vores API-data med oplysninger, der kan identificere en person (medmindre det sker for at identificere en person, der har givet dig adgang til vedkommendes Pinterest-konto), eller med oplysninger på enhedsniveau (f.eks. en cookie eller et enheds-id).

  Undlad at give adgang til, redigere, gemme, dele eller bruge indhold på hemmelige opslagstavler (medmindre vi har givet dig tilladelse).

  Ophør straks med at bruge API-data, og slet alle API-data (herunder afledte data) om en person, hvis personen eller vi tilbagekalder din adgang, eller beder dig om at fjerne dataene.

  Sørg for, at dine data er synkroniseret med vores. Hvis nogen f.eks. sletter en pin fra sin opslagstavle, skal du også slette den.

  Informer folk om, hvordan du vil bruge deres data, ved at stille en persondatapolitik til rådighed, der er let at finde.

  Fortæl folk på en klar og iøjnefaldende måde, hvordan de kan dele indhold på Pinterest. Hvis du f.eks. bruger pindata til personalisering eller anbefalinger, skal du gøre det nemt for folk at gemme indhold tilbage på Pinterest.

Offentliggørelse af indhold eller rapportering
 • Når du rapporterer, offentliggør indhold eller foretager handlinger på en brugers vegne:

 • Opret et link fra pins tilbage til deres kilde- eller pinwebadresse. Sørg også for at gøre det klart, at en pins billede og data kommer fra Pinterest.

  Undlad at tildække eller skjule indhold fra Pinterest.

  Opret ikke nyt indhold fra pins, der kan distribueres i din app eller tjeneste.

  Vis ikke rapportering fra Pinterest ud for eller i nærheden af rapportering fra andre lignende tjenester.

  Giv folk besked om, og indhent deres samtykke til alt, som du gør på deres vegne, f.eks. tilføjer indhold til Pinterest, ændrer deres Pinterest-profil eller begynder at følge eller stopper med at følge profiler eller opslagstavler.

  Respekter websites, der ikke tillader, at noget gemmes på Pinterest.

Ydelse af annonceringstjeneste
 • Hvis du opretter adgang til vores annoncerings-API eller bruger oplysninger fra et af Pinterests API'er til at tilbyde en annonceringstjeneste, skal du følge ovenstående retningslinjer og også gøre følgende:

 • Respekter folks konti.

  Respekter folks konti.

  Sådan respekterer du folks konti:

  • Opret kun adgang til en andens konto med kontoejerens tilladelse.
  • Brug kun oplysninger fra andres konti til at levere tjenesten til dem.
  • Kombiner ikke deres kontooplysninger med oplysninger fra andre personers konti eller andre tjenester.
  • Brug ikke oplysninger fra Pinterests API til andre formål end at frembringe og evaluere effektiviteten af denne persons annoncer på Pinterest.

  Del ikke oplysninger fra vores API med en tredjepart, herunder en anden annonceringstjeneste (det er OK at dele dem med den person, hvis konto de stammer fra).

  Undlad at foretage reverse engineering af eller kopiere egenskaber fra vores annonceringstjeneste, herunder muligheder for målretning.

  Hvis du rapporterer måledata om tilskrivning til sidste klik, skal du ved siden af dem og med lige så stor vægt vise måledata om tilskrivning til flere kilder, der fordeler tilskrivningen ligeligt mellem hver tilskrevet tjeneste.

  Offentliggør ikke dine Pinterest-salgstal i offentlige opgørelser eller markedsføringsmateriale.

  Følg vores regler for fakturering og rapportering.

  Følg vores regler for fakturering og rapportering.

  Vis klart og tydeligt de gebyrer, du opkræver for annoncering på Pinterest, og de gebyrer, som vi opkræver (både de absolutte beløb og beløbene efter afregningsmålinger som CPM eller CPC). Undlad at lægge dine gebyrer sammen med vores.

 • Hvis du formidler målgrupper som en del af din annonceringstjeneste, skal du overholde disse politikker:

 • Hvis du bruger Pinterest-teknologi, der gemmer og bruger cookies eller andre oplysninger på en slutbrugers enhed, skal du give slutbrugeren klar besked om det og indhente slutbrugerens tilladelse til aktiviteten, hvis lovgivningen kræver det.

  Giv ikke Pinterest oplysninger, du indsamler fra et website eller en app, der er rettet mod børn, eller fra personer, du ved er under 13.

  Giv ikke Pinterest nogen oplysninger om følsomme kategorier.

  Giv ikke Pinterest nogen oplysninger om følsomme kategorier.

  Følsomme kategorier omfatter:

  • Sundhed eller helbredstilstand
  • Race eller etnisk oprindelse
  • Ringe finansiel status eller tilstand
  • Religiøst eller filosofisk tilhørsforhold eller overbevisning
  • Seksuel adfærd eller orientering
  • Påstået eller bevist skyld i en forbrydelse
  • Medlemskab af en fagforening

  Følg vores regler for at levere data til os, hvis annoncører vil bruge disse data til adfærdsmålrettet annoncering på nettet.

  Følg vores regler for at levere data til os, hvis annoncører vil bruge disse data til adfærdsmålrettet annoncering på nettet.

  Overhold og følg disse regler:

  • Giv dem, du indsamler data fra, klar besked på en fremtrædende plads om, at deres oplysninger vil blive delt med tredjeparter med henblik på målrettet annoncering.
  • Fortæl, hvordan brugerne kan fravælge brugen af deres oplysninger til målretning af annoncering.
  • Send ikke oplysninger til os om personer, der har fravalgt deling.
  • Opdater regelmæssigt data for at fjerne personer, der har foretaget et fravalg.
  • Indhent de samtykker, som lovgivningen kræver.