Vores mission

Pinterests mission er at inspirere alle til at skabe den tilværelse, de ønsker. Som udvikler kan du spille en vigtig rolle i at få det til at ske. Dette er retningslinjerne for, hvad vi tillader og ikke tillader, når du udvikler apps og tjenester med Pinterests materialer. Vi kræver, at udviklere følger disse retningslinjer samt vores andre vilkår og politikker, som vores Vilkår for udviklere og API-brug og vores Retningslinjer for fællesskabet

Hvis vi fjerner din app, fordi den overtræder vores retningslinjer, giver vi dig besked. Hvis du støder på en app, der er i strid med vores retningslinjer, er du velkommen til at give os besked.
 

Det grundlæggende

Uanset hvad din applikation kan, skal du følge disse grundlæggende principper:

 • Vær ærlig og åben over for både Pinterest og dine slutbrugere om din tjenestes funktioner og funktionalitet. Undlad at forvirre, vildlede eller overraske nogen.
 • Bortset fra data til analyse af din kontos kampagner må du ikke gemme nogen oplysninger, der er tilgået via Pinterests materialer, inklusive API'en. Du skal i stedet kalde API'en, hver gang du har brug for adgang til oplysninger.
 • Opret kun adgang til andres konti med tilladelse, eksempelvis ved hjælp af en adgangstoken. Undlad at anmode om eller indsamle loginoplysninger og at bruge loginoplysninger til at få adgang til andres konti eller foretage handlinger på deres vegne. 
 • Brug kun oplysninger fra andres konti til at levere tjenester til de pågældende personer.
 • Kombiner ikke enkeltpersoners kontooplysninger med oplysninger fra andres konti eller med oplysninger fra andre tjenester.
 • Del eller sælg ikke oplysninger fra vores API med tredjeparter, herunder andre annonceringstjenester (det er okay at dele oplysningerne med den person, hvis konto de stammer fra).
 • Hold dine API-adgangsoplysninger private. Brug ikke andres API-adgangsoplysninger, og giv ikke andre mulighed for at bruge dine.
  • Slutbrugere kan anmode om API-adgangsoplysninger til brug med "bring-your-own-key" applikationer, så længe den pågældende applikation gemmer slutbrugerens API-adgangsoplysninger lokalt (ikke på serversiden), og applikationen overholder alle andre politikker og retningslinjer. Applikationen må f.eks. ikke anmode om adgangskoder, sessionscookies osv. fra Pinterest.
 • Forsøg ikke at omgå vores systemer til håndhævelse af vores politikker. Hvis vi eksempelvis fjerner din app, må du ikke prøve at genoprette den samme eller en i alle væsentligheder lignende app ved hjælp af en anden konto eller under et andet navn.
 • Følg alle anvisninger i vores tekniske dokumentation.
   
 • Du skal have en persondatapolitik, der er i overensstemmelse med alle gældende love. Du skal inkludere et link til din persondatapolitik, når du ansøger om API-adgang.
 • Hvad du skal

  Acceptabel anvendelse af Pinterests materialer, som vores udviklerværktøjer og API'er, omfatter udvikling af integrationer som:

 • Annonceringsværktøjer, f.eks. apps til administration af kampagner på tværs af flere kanaler
 • Målgruppeværktøjer, der hjælper annoncører med at bruge avancerede målretningsfunktioner
 • Værktøjer til markedsføring af indhold, f.eks. apps til planlægning af pins
 • Kreative værktøjer, f.eks. apps til design af billeder eller videoredigering
 • Platforme til indholdsskabere, som eksempelvis faciliterer samarbejde mellem indholdsskabere og brands
 • Dynamiske kreative værktøjer, f.eks. apps, der automatiserer oprettelsen af indhold
 • Værktøjer til administration af feeds, som hjælper slutbrugere med at optimere deres produktlister
 • Platforme til butikker, som eksempelvis hoster e-handelsbutikker
 • Måleværktøjer, som kan hjælpe annoncører med at forstå effektiviteten af deres kampagner
 • Værktøjer til shopping, som eksempelvis giver brugere mulighed for at købe varerne i dit indhold
 • Hvis du kigger forbi vores Partnersite, kan du læse mere om de eksisterende integrationer, som udviklere har opbygget på Pinterest-platformen. Vores Udviklersite indeholder både vejledninger, der kan hjælpe dig i gang, og anbefalede fremgangsmåder til arbejdet med Pinterest-platformen.
   

  Hvad du ikke skal

  Uacceptabel anvendelse af Pinterests materialer, som vores udviklerværktøjer og API'er, omfatter:

 • Oprettelse og levering af apps, der har til formål at overtræde Pinterests politikker.
 • At foretage handlinger på vegne af slutbrugere uden deres specifikke viden og samtykke. Dette omfatter, men er ikke begrænset til handlinger som: ændring af Pinner-profiler; oprettelse, lagring og redigering af pins; at følge og at stoppe med at følge andre; afsendelse af beskeder; og offentliggørelse af kommentarer.
 • At tilbyde funktioner, der giver slutbrugere mulighed for automatisk at igangsætte handlinger uden specifikt at overveje den enkelte handling.
  • Hvis din app eksempelvis giver slutbrugere mulighed for at planlægge offentliggørelse af pins, skal slutbrugeren vælge, hver enkelt pin der skal offentliggøres. Hvis din app giver slutbrugere mulighed for at følge konti på Pinterest, skal slutbrugeren ligeledes vælge, hver enkelt konto der skal følges. 
  • Kort sagt er slutbrugere ansvarlige for de handlinger, de udfører på Pinterest, og vi ønsker, at disse handlinger skal være oprigtige. Undlad derfor at udvikle automatiseringer, der kan mindske oprigtigheden af engagementer på Pinterest, eller som kan få slutbrugerne til at udføre handlinger, som de ikke forstår eller ikke havde til hensigt at udføre.
 • Forsøg på eller påstande om levering af platformindsigt, benchmarking eller konkurrentanalyse, medmindre du har udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Pinterest. Undlad eksempelvis at komme med udsagn om Pinterests samlede effektivitet i forhold til konkurrenter eller branchens benchmarks, og undlad tillige at gøre det i forhold til brands og konti.
 • Brug af alle former for automatiseret scraping og dataekstraktion for at få adgang til oplysninger fra Pinterest, bortset fra som udtrykkeligt tilladt af Pinterest.
 • Fejlagtig fremstilling af dit forhold til Pinterest eller dit adgangsniveau til Pinterests materialer.
 • Brug af oplysninger fra Pinterest til at målrette reklamer mod folk uden for Pinterest, såvel direkte som inkorporeret i tredjepartsdata. Du må f.eks. ikke inkorporere eller sælge indhold og data fra Pinterest på andre annonceringsnetværk, via datamæglere eller via andre annoncerings- eller monetariseringstjenester.
 • Brug af din API-adgang eller udviklerværktøjer til at teste Pinterests aktivitetsbegrænsninger eller andre systemer til forebyggelse af misbrug uden specifik tilladelse fra Pinterest.
 • At tilbyde funktioner, der omgår Pinterests begrænsninger. Undlad eksempelvis at tilbyde funktioner, der giver slutbrugere i en region adgang til indhold, som Pinterest har begrænset for den pågældende region (også kendt som geoblocking).
 • At kræve eller tilskynde til engagement. Du må eksempelvis ikke kræve, at slutbrugere opretter eller gemmer pins fra bestemte websites, eller at de gemmer bestemte pins for at få en fordel.
 • Forsøg på at omgå vores samtykkemekanismer for i stedet at indsamle dit eget brugersamtykke til API-leverede oplysninger.
 • Apps beregnet til børn under 13 år.
   
 • Offentliggørelse af indhold

  Hvis din app offentliggør indhold fra Pinterest, skal du:

 • Linke pins tilbage til deres kilde på Pinterest (f.eks. https://www.pinterest.com/pin/424605071126047814/) og sørge for, at det tydeligt fremgår, at indholdet stammer fra Pinterest.
 • Undlade at tildække eller skjule indhold fra Pinterest. Anvend f.eks. ikke filtre på pins.
 • Undlade at oprette nyt indhold fra pins, der kan distribueres i din app eller tjeneste.
   
 • Publikums- og annonceringstjenester

  Hvis du formidler publikum, skal du i særlig grad overholde forpligtelserne for brugersamtykke og databegrænsninger i vores Vilkår for reklamedata og Retningslinjer for annoncering

  Hvis annoncører bruger dine data til adfærdsbaseret annoncering, skal du også:

 • Indsamle alle nødvendige former for samtykke og give dem, du indsamler data fra, klar besked på en fremtrædende plads om, at deres oplysninger vil blive delt med tredjeparter med henblik på adfærdsbaseret annoncering.
 • Fortælle, hvordan brugerne kan fravælge, at deres oplysninger bruges til annoncering, eksempelvis via AdChoices' website optout.aboutads.info.
 • Undlade at sende oplysninger til Pinterest om personer, der har fravalgt eller ikke har tilvalgt deling.
 • Regelmæssigt opdatere data for at fjerne personer, der har foretaget et fravalg.
 • Hvis du bruger oplysninger fra en Pinterests API til at tilbyde en annonceringstjeneste, skal du overholde vores Vilkår for reklamedata og vores Retningslinjer for annoncering samt gøre følgende:

 • Hvis du rapporterer måledata om tilskrivning til sidste klik, skal du ved siden af dem og med lige så stor vægt vise måledata om tilskrivning til flere kilder, der fordeler tilskrivningen ligeligt mellem hver tilskrevet tjeneste.
 • Vis tydeligt og hver for sig de gebyrer, du opkræver for annoncering på Pinterest, og de gebyrer, som Pinterest opkræver (både de absolutte beløb og beløbene efter afregningsmålinger som CPM og CPC). Undlad at lægge dine gebyrer sammen med vores.
 • Undlad at bruge oplysninger fra vores API til andre formål end at vise og evaluere effektiviteten af annoncer på Pinterest.
   
 • Angående misbrug af apps

  Vi vil gerne have, at udvikleres apps hjælper folk med at finde inspiration til at skabe den tilværelse, de ønsker. Apps, der er oprettet med henblik på misbrug (f.eks. apps, der har til formål at sprede spam), er ikke tilladt. Derudover forventer vi, at udviklere er ansvarlige partnere, når det kommer til forebyggelse af misbrug, og at de lægger en indsats i at mindske risikoen for, at deres app anvendes på skadelige måder af slutbrugerne. Dette omfatter eksempelvis, at de undlader at tilbyde funktioner, der faciliterer spamming af Pinterest eller af andre brugere. Vi kan til enhver tid fjerne en app for at beskytte brugerne på Pinterest.