Vores mission

Pinterests mission er at inspirere alle til at skabe den tilværelse, de ønsker. Med det sagt er vi dog fuldt ud bevidste om, at det ikke er alt indhold, der er inspirerende, og derfor har vi retningslinjer for, hvad vi tillader og ikke tillader på Pinterest. Disse retningslinjer er vores politik om acceptabel brug, så hvis du finder indhold, der ikke bør være på Pinterest, må du meget gerne anmelde det til os. Vi bruger dine anmeldelser til at lære og til at udvikle vores standarder, og vi samarbejder med relevante eksperter for at blive klogere og opdatere vores retningslinjer. Du kan læse mere om, hvordan vi håndhæver retningslinjerne, i vores halvårlige rapport om gennemsigtighed.

Indholdssikkerhed

Antagonistisk, utvetydigt seksuelt, falsk, vildledende, hadefuldt og voldeligt indhold hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner, begrænser eller blokerer distributionen af den slags indhold og de konti, personer, grupper og domæner, der opretter eller spreder det, ud fra hvor stor en skade det kan påføre.

Vi gør vores yderste for at præsentere dig for klare og tydelige forventninger, der er lette at forstå og følge. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller støder på problemer på Pinterest.

Indhold kun for voksne

Pornografi hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner eksplicit indhold og indhold kun for voksne, herunder:

 • Fetichbilleder
 • Utilslørede seksuelle beskrivelser
 • Udpenslet skildring af seksuel aktivitet
 • Billeder af nøgenhed, hvor stillinger, kameravinkler eller rekvisitter antyder pornografisk hensigt
 • Vi gør vores bedste for at skelne mellem pornografi og andet indhold kun for voksne. Du må f.eks. godt gemme indhold om seksuel sundhed, amning, brystfjernelse, kunst, uddannelse og velvære med voksen nøgenhed i betragtning af den ikke-pornografiske kontekst, men vi begrænser muligvis distributionen af det, så folk ikke støder på det ved et uheld.

  Udnyttelse

  Udnyttelse af mennesker og dyr hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner eller begrænser distributionen af indhold og konti, der er involveret i handlinger, der kan skade personer eller dyr, herunder seksuel, fysisk og økonomisk udnyttelse. Det omfatter:

 • Seksualisering eller seksuel udnyttelse af mindreårige, f.eks. grooming, seksuelle bemærkninger og upassende billeder. Hvis vi opdager den slags, indberetter vi det til de relevante myndigheder som f.eks. National Center for Missing and Exploited Children.
 • Billeder uden samtykke, dvs. billeder af privat eller seksuel karakter, der er fremskaffet eller offentliggjort uden samtykke. Det inkluderer hævnporno og billeder op under nederdelen.
 • Seksuelle tjenester for voksne, der kan involvere seksuel eller fysisk udnyttelse eller menneskehandel, f.eks. seksuelle handlinger foran kamera og escorttjenester.
 • Menneskehandel, slaveri, trældom og tvangsarbejde.
 • Anden ulovlig kommerciel udnyttelse, f.eks. handel med organer eller produkter fremstillet af dele eller rester af mennesker.
 • Salg af vilde dyr eller beskyttede og truede dyrearter. Du kan se en komplet liste over forbudte produkter fra vilde dyr hos vores partner World Wildlife Fund.
 • Lig eller dele af dyr eller produkter indeholdende dele fra katte, hunde eller beskyttede og truede dyrearter, herunder elfenben.
 • Uansvarlig og skadelig dyreturisme og handlinger, der på anden måde udnytter dyr, f.eks. organiserede dyrekampe.
 • Hadefulde aktiviteter

  Hadefuldt indhold eller de mennesker og grupper, der fremmer hadefulde aktiviteter, hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner den slags indhold og konti, herunder:

 • Nedsættende bemærkning eller negative stereotyper, karikaturer og generaliseringer
 • Støtte til hadgrupper og mennesker, der promoverer hadefulde aktiviteter, fordomme og konspirationsteorier
 • Accept af eller bagatellisering af vold på grund af et offers medlemskab af en sårbar eller beskyttet gruppe
 • Støtte til hvidt overherredømme, begrænsning af kvinders rettigheder og andre diskriminerende idéer
 • Konspirationsteorier baseret på had og misinformation, f.eks. benægtelse af Holocaust
 • Afvisning af en persons kønsidentitet eller seksuelle orientering og støtte til konverteringsterapi og relaterede programmer
 • Angreb på enkeltpersoner, herunder offentlige personer, baseret på deres medlemskab af en sårbar eller beskyttet gruppe
 • Hån eller angreb på overbevisninger, hellige symboler, bevægelser og institutioner i forbindelse med de beskyttede eller sårbare grupper, der er identificeret nedenfor
 • Beskyttede og sårbare grupper inkluderer: Mennesker, der grupperes sammen ud fra deres faktiske eller opfattede race, farve, kaste, etnicitet, immigrationsstatus, nationale oprindelse, religion, tro, køn, kønsidentitet, seksuelle orientering, handicap eller helbredstilstand. Det inkluderer også mennesker, der grupperes sammen på baggrund af lav socioøkonomisk status, alder, vægt, størrelse, graviditet eller veteranstatus.

  Vildledende oplysninger

  Misinformation, disinformation, vildledende oplysninger og personer og grupper, der spreder eller opretter dem, hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner eller begrænser distribution af forkert eller vildledende indhold, der kan skade pinneres eller offentlighedens trivsel, sikkerhed og tillid, herunder:

 • Udokumenterede medicinske påstande, der udsætter offentlighedens helbred og sikkerhed for risici, herunder falsk reklame for helbredelse, udtalelser imod vaccination og misinformation om folkesundheden eller nødsituationer
 • Falsk eller vildledende indhold om enkeltpersoner eller beskyttede grupper, som skaber frygt, had eller fordomme
 • Falsk eller vildledende indhold, der opmuntrer til at udsætte enkeltpersoner, grupper af mennesker, steder eller organisationer for chikane eller fysisk vold
 • Konspirationsteorier, herunder om klimaændringer og borgerrettigheder
 • Indhold, der stammer fra desinformationskampagner, herunder om klimaændringer og borgerrettigheder
 • Faktuelle oplysninger, der offentliggøres eller bevidst ændres med det formål at underminere tillid eller påføre skade, f.eks. ændring eller udeladelse af kontekst, dato eller tid
 • Opdigtet eller betydningsmæssigt manipuleret visuelt indhold eller lydindhold, der underminerer tillid eller påfører skade
 • Misinformation om borgerrettigheder:
 • Falsk eller vildledende indhold, der hindrer den lovformelige afvikling af et valg eller en enkeltpersons eller gruppes udøvelse af borgerrettigheder, herunder registrering af stemmeret, afgivelse af stemme og inkludering i en folketælling.
 • Falske eller vildledende oplysninger om datoer, tidspunkter, steder og procedurer for stemmeafgivelse eller deltagelse i en folketælling.
 • Indhold, der vildleder stemmeberettigede om, hvordan de udfylder og sender en stemmeseddel korrekt, herunder en brevstemme og en folketællingsformular.
 • Falske eller vildledende oplysninger om, hvem der må stemme eller deltage i en folketælling, og hvilke oplysninger der skal afgives for at deltage.
 • Falske eller vildledende udsagn om, hvem der indsamler oplysninger, og/eller hvordan de vil blive anvendt.
 • Falske eller vildledende oplysninger om offentlig sikkerhed, der har til formål at afskrække folk fra at benytte deres stemmeret eller deltage i en folketælling.
 • Indhold, der instruerer eller tilskynder vælgere eller deltagere til at fremstille sig selv på en urigtig måde eller deltage på ulovlig vis.
 • Indhold, der forsøger at delegitimere valgresultater på grundlag af falske eller vildledende påstande.
 • Trusler mod valgsteder, valgtilforordnede, vælgere eller deltagere i en folketælling, herunder intimidering af sårbare eller beskyttede grupper af vælgere eller deltagere.
 • Misinformation om klimaet:

 • Indhold, der benægter eksistensen eller virkningerne af klimaforandringer, den menneskelige indflydelse på klimaforandringerne, eller at klimaforandringerne understøttes af videnskabelig konsensus.
 • Falsk eller vildledende indhold om løsninger på klimaforandringer, der står i modsætning til veletableret videnskabelig konsensus.
 • Indhold, der giver et misvisende billede af videnskabelige data, herunder ved udeladelse eller selektion, for at underminere tilliden til klimaforskning og eksperter.
 • Skadeligt falsk eller vildledende indhold om offentlige sikkerhedskriser, herunder naturkatastrofer og ekstreme vejrhændelser.
 • Chikane og kritik

  Fornærmelser, mobning og fjendtlighed mod enkeltpersoner eller grupper af mennesker hører ikke hjemme på Pinterest. Der kan være gode grunde til at udtrykke kritik, men vi begrænser eller fjerner distributionen af fornærmende indhold for at opretholde Pinterest som et positivt og inspirerende sted. Det omfatter:

 • Manipulerede billeder, der har til formål at nedvurdere eller udskamme
 • Udskamning af folk for deres kroppe eller en forestilling om deres seksuelle eller romantiske historik
 • Seksuelle bemærkninger om folks kroppe og anmodninger eller tilbud om seksuelle handlinger
 • Kritik, der omfatter brug af øgenavne, bandeord og anden fornærmende sprogbrug eller fornærmende billedmateriale
 • Hån mod nogen for deres oplevelse af tristhed, sorg, tab eller vrede
 • Vi har også samlet nogle ressourcer, du kan bruge til at beskytte dig selv.

  Private oplysninger

  Vi tillader ikke indhold, der afslører personlige eller følsomme oplysninger. Vi fjerner:

 • Oplysninger om personlig identitet og pas
 • Private kontaktoplysninger og adresser
 • Oplysninger, der bruges til login på nettet (brugernavne og adgangskoder)
 • Billeder af private mennesker, som ikke ønsker, at billederne bliver offentliggjort på nettet
 • Personlig økonomisk eller helbredsmæssig historik
 • Hvis du støder på uønskede billeder af eller oplysninger om dig, kan du kontakte os via vores Hjælpecenter. Under “Anmeld en politikovertrædelse” finder du en valgmulighed, der drejer sig om afslørede private oplysninger.

  Selvskade og skadelig adfærd

  Indhold, der viser, begrunder eller opmuntrer til selvmord, selvskade, spiseforstyrrelser eller stofmisbrug hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner den slags indhold, herunder:

 • Anvisning på selvskade
 • Selvmordstanker og -citater
 • Billeder og beskrivelser af selvskade eller andet, der kan udløse det
 • Fremme af selvskade
 • Hån mod selvskadende personer eller personer, der har forsøgt at begå eller har begået selvmord
 • Billeder af udstyr, der bruges til selvskade
 • Negativ omtale af sig selv og ufølsom humor om selvskadende adfærd
 • Selvmordspagter, udfordringer og svindelnumre
 • Hvis du eller nogen, du kender, kæmper med selvmordstanker eller overvejer at skade jer selv, har vi ressourcer i vores Hjælpecenter, hvor du hurtigt kan få gratis og fortrolig støtte.

  Udpenslet vold og trusler

  Udpenslet vold eller truende sprog hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner den slags indhold, herunder:

 • Indhold, der viser brug af vold
 • Oprørende scener før eller efter voldelige begivenheder
 • Trusler eller sprog, der forherliger vold
 • I nogle få tilfælde tillader vi, at forstyrrende billeder, der er dedikeret til erindring og promovering, gemmes, men vi begrænser distributionen af sådant indhold på offentlige dele af platformen.

  Vold

  Voldeligt indhold eller voldelige grupper eller enkeltpersoner hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner indhold og konti, der tilskynder til, hylder, promoverer eller yder hjælp til farlige aktører eller grupper og deres aktiviteter. Dette omfatter:

 • Ekstremister
 • Terrororganisationer
 • Bander og andre kriminelle organisationer
 • Vi samarbejder med andre i branchen, myndigheder og sikkerhedseksperter om at identificere disse grupper.

  Farlige varer og aktiviteter

  Handel med visse regulerede varer – produkter eller stoffer, der kan forårsage skade, når de bruges, ændres eller fremstilles uansvarligt – og visning eller opfordring til farlige aktiviteter hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner eller begrænser distributionen af den slags indhold, herunder:

 • Privatpersoner og illegitime forhandlere, der tilbyder at sælge, købe eller bytte alkohol, tobak, stoffer og våben, herunder håndvåben og tilbehør, ammunition og dele eller monteringsudstyr til håndvåben
 • Indhold fra eller om internetapoteker, der mangler autorisation eller godkendelse eller sælger piratvarer 
 • Tilbud om, forsøg på eller instruktioner om at omgå købeloven
 • Anvisning på oprettelse af dødbringende eller giftige stoffer
 • Anvisning på oprettelse af dødbringende våben som bomber eller granater, herunder 3D-trykte våben
 • Kommercielt salg af marihuana, marihuanaprodukter og tilbehør til marihuana
 • Kommercielt salg af visse våben og monteringsudstyr 
 • Skadelige drengestreger eller udfordringer med overhængende risiko for fysisk eller psykisk skade, især hvis de viser mindreårige eller tilskynder mindreårige til deltagelse
   
 • Skadelige eller vildledende produkter og fremgangsmåder

  Produkter og fremgangsmåder, der kan være skadelige eller vildledende, hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner eller begrænser distributionen af den slags indhold og konti, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vejledninger og produkter til hacking eller overtrædelse af sikkerhedsforanstaltninger
 • Spil og lotterier på nettet
 • Forfalskede dokumenter
 • Produkter og tjenesteydelser, der krænker privatlivets fred
 • Fremgangsmåder til økonomisk udnyttelse af andre mennesker
 • Personefterligning

  Vi tillader ikke konti, der udgiver sig for at være eller fejlagtigt angiver en tilknytning til en person eller organisation. Hvis du har en fan- eller kommentarkonto vedrørende en offentlig person eller et brand, skal du gøre det klart via dit brugernavn eller din Pinterest-profil, at du ikke har nogen tilknytning til personen eller brandet.

  Kommentarer

  Alle vores Retningslinjer for fællesskabet gælder i kommentarer, der er offentliggjort på pins. Derudover skal alle kommentarer være relevante. Vi fjerner kommentarer, der overtræder vores retningslinjer, herunder kommentarer, der indeholder:

 • Irrelevant materiale
 • Spam
 • Utvetydigt seksuelt indhold
 • Indhold om selvskade
 • Vildledende oplysninger
 • Hadefulde aktiviteter
 • Chikane eller krænkelse af privatlivets fred
 • Krænkelse af ophavsret eller varemærker
 • Beskeder

  Vores Retningslinjer for fællesskabet gælder også i kommunikation mellem pinnere. Beskeder skal desuden være ønskede og relevante. Pinnere har selv mulighed for at blokere uønskede beskeder fra andre, men vi kan også advare og suspendere konti, der overtræder vores retningslinjer. Det gør vi eksempelvis, hvis en konto sender beskeder, der indeholder:

 • Spam
 • Deling af eller anmodninger om seksuelt eksplicit indhold
 • Indhold om selvskade eller selvmord
 • Vildledende oplysninger
 • Hadefulde aktiviteter som racisme
 • Chikanerende indhold eller adfærd
 • Udnyttelse af private oplysninger
 • Intellektuel ejendomsret og andre rettigheder

  Du bedes overholde følgende regler for at respektere andres rettigheder både på og uden for Pinterest:

 • Undlad at krænke andre menneskers intellektuelle ejendomsret, ret til privatliv og andre rettigheder.
 • Undlad at gøre noget eller placere indhold, der overtræder love eller bestemmelser.
 • Brug ikke Pinterests navn, logo eller varemærke på en måde, der skaber forvirring hos andre (du kan se flere oplysninger i vores retningslinjer for brandanvendelse).
 •  

  Sikkerhed på sitet

  For at beskytte Pinterest-platformen beder vi dig om at overholde følgende:

 • Undlad at skaffe dig adgang til, bruge eller ændre vores systemer eller vores tekniske leverandørers systemer.
 • Undlad at ødelægge eller omgå vores sikkerhedsforanstaltninger eller teste sårbarheden af vores systemer eller netværk, undtagen som led i et godkendt Pinterest-belønningsprogram for fejlfinding.
 • Brug ikke nogen udokumenteret eller ikke-understøttet metode til at få adgang til, søge i, scrape, downloade eller ændre nogen del af Pinterest.
 • Forsøg ikke at foretage reverse engineering af vores software.
 • Undlad at forstyrre folk på Pinterest eller vores værtssystemer eller netværk, f.eks. ved at sende virus eller overbelaste, spamme eller oversvømme dem med e-mails.
 • Undlad at indsamle eller gemme oplysninger, der kan identificere personer fra Pinterest eller folk på Pinterest, uden tilladelse.

 • Del ikke din adgangskode, giv ikke andre adgang til din konto, og gør i det hele taget ikke noget, der kan bringe din konto i fare.

 • Prøv ikke at købe eller sælge adgang til din konto, dine opslagstavler eller brugernavne eller på anden vis overdrage kontofunktioner til gengæld for en modydelse.

 • Du kan ikke bruge Pinterest, hvis det ville være forbudt i henhold til USA's sanktioner. Private konti og virksomhedskonti er i øjeblikket ikke tilgængelige i Nordkorea. Virksomhedskonti er i øjeblikket ikke tilgængelige i Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien og Krim.

  Spam

  Vi ønsker, at inspiration og idéer på Pinterest skal være af høj kvalitet og nyttig, så vi fjerner spam, når vi finder det. Vi beder dig om at tage hensyn til andres oplevelser på Pinterest og ikke sprede spam eller udvise spamlignende adfærd. 

  Her er vores retningslinjer for spam:

 • Brug ikke automatisering, medmindre den er udtrykkeligt godkendt af Pinterest. Det gælder også for uautoriserede tjenester, der automatisk udfører handlinger på dine vegne. Du kan finde oplysninger om godkendte partnerværktøjer på vores website til partnere.
 • Undlad at oprette eller bruge konti, der ikke er ægte, oprette mange konti eller oprette nye konti, der har til formål at overtræde disse retningslinjer.
 • Undlad at oprette eller gemme indhold, der er gentaget, vildledende eller irrelevant i et forsøg på at tjene penge. I vores kreative bedste fremgangsmåder kan du altid se, hvordan du skaber fantastiske pins.
 • Du må generelt ikke forsøge at tjene penge på pinnere eller pinneres webtrafik på måder, der er vildledende, forringer pinnernes oplevelse eller ikke giver pinnerne ekstra værdi.
 • Opret ikke links til websites, der er usikre, vildledende, upålidelige eller uoriginale, eller som fremmer eller tilskynder til spam. Websites bør have originalt indhold, der skaber en særlig værdi for pinnere.
 • Send ikke gentagne, uopfordrede beskeder, særligt ikke hvis dine beskeder er kommercielle eller vildledende.
 • Skriv ikke gentagne eller irrelevante kommentarer. Kommentarer skal være autentiske og originale. Vi henstiller også til, at du udviser venlighed over for andre ved at kommentere respektfuldt og konstruktivt.
 • Anvend ikke flere konti eller samarbejde med andre for at manipulere med Pinterest-platformen.
 • Anvend ikke skruppelløse taktikker til at forsøge at påvirke distribution, klik eller andre målinger på uærlig vis, herunder: køb eller salg af engagement, "tilplastring" af irrelevante søgeord, generering af uautentisk trafik og omdirigering af eksisterende pins til nye destinationer.
 • Forsøg ikke at omgå vores antispam-systemer. Undlad eksempelvis at bruge omdirigering i et forsøg på at linke til sider, der ikke er tilladt på Pinterest.
  • Hvad angår omdirigering, opfordrer vi dig til at følge princippet ”ingen overraskelser” – pinnere skal med rimelighed kunne forudse, hvor dit link vil føre dem hen. Links, der udviser overdreven eller vildledende omdirigering, samt forkortelsestjenester, der misbruges til spam, kan blive blokeret.
 • Retningslinjer for betalte partnerskaber
  Hvad er et betalt partnerskab?

  Vi definerer et betalt partnerskab som ethvert sponsoreret eller brandet indhold på Pinterest, der omhandler eller er påvirket af en forretningspartner til gengæld for en modydelse, f.eks. hvis en forretningspartner har betalt eller på anden måde givet en bruger incitament til at gemme indholdet.

  Hvad er retningslinjerne?

  Alle betalte partnerskaber skal angive deres kommercielle karakter klart og tydeligt. Udover at overholde vores Retningslinjer for fællesskabet er der følgende retningslinjer for brugere, der deltager i betalte partnerskaber:

 • Overhold alle gældende love og bestemmelser om annoncering
 • Inkluder en tydelig erklæring om indholdets kommercielle karakter (f.eks. ved at skrive "annonce" eller påsætte en etiket fra Pinterests værktøj til betalt partnerskab)
 • Overhold vores Retningslinjer for annoncering, herunder retningslinjerne for forbudt og begrænset indhold
 • Overhold følgende for at forhindre uægte indhold og utilstedelig adfærd:

 • Offentliggør relevant indhold på relevante opslagstavler
 • Sørg for, at dine indlæg holder høj kvalitet, og undgå spamlignende adfærd 
 • Gem kun indhold, du har en ægte interesse i
 • Giv ikke folk incitament til, og betal ikke folk for at distribuere indhold i store mængder, på spamlignende måder eller for hver pin, de gemmer.

 • En virksomhed må f.eks. ikke betale nogen for hver opslagstavle, de følger, eller hver pin, de gemmer. En virksomhed må godt betale en gæsteblogger for at organisere en opslagstavle for virksomhedens brand eller bruge betalingsstrukturer, hvor der betales pr. klik (f.eks. affilierede links), men den må ikke betale større grupper personer for at gemme bestemte pins for kunstigt at øge indholdets popularitet.
 • Vi fjerner, begrænser eller blokerer distributionen af indhold eller konti, der overtræder vores Retningslinjer for betalt partnerskab. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller støder på problemer på Pinterest.

  Retningslinjer for affilierede

  Affilierede links hjælper indholdsskabere med at måle effekten af deres bidrag og få betaling for det arbejde, de udfører for at vise inspirerende indhold for pinnere. Affiliateprogrammet kan imidlertid angribes af spammere, der forsøger at tjene penge på at misbruge programmet og manipulere Pinterest-platformen.

  Her er vores retningslinjer for affilierede:

 • Følg altid vores Retningslinjer for betalte partnerskaber.
 • Du bør generelt kun have én aktiv Pinterest-konto. Den konto skal være din ægte tilstedeværelse på Pinterest.
 • Affilieret indhold skal være originalt og skabe en særlig værdi for pinnere.
 • Vær åben om dit indholds kommercielle karakter og om dine links og den måde, de virker på. Nogle forkortelsestjenester understøttes i øjeblikket ikke på Pinterest - hvis din pins link blokeres, kan du redigere det .
 • Forsøg ikke at manipulere Pinterest-algoritmer eller pinnertrafik kunstigt. Her er nogle eksempler på adfærd, der ikke er tilladt:
  • Brug af falske konti til at oprette eller gemme dine affilierede links.
  • Anmodninger til andre om at gemme dine affilierede pins til gengæld for en modydelse.
  • Anmodninger til andre om at oprette pins med links, der inkluderer dit affiliate-id.
  • Oprettelse af affilierede pins gentagne gange eller i stort antal – handlende bør overholde vores spampolitik og bruge affilierede links i begrænset omfang.
 • Vi fjerner, begrænser eller blokerer distributionen af indhold og konti, der overtræder vores Retningslinjer for affilierede. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller støder på problemer på Pinterest.

  Retningslinjer for konkurrencer
 • Bed ikke folk om at gemme et bestemt billede. Giv folk mulighed for at vælge pins efter smag og præferencer, også selvom de kommer fra et udvalg eller et givet website.
 • Sørg for, at hver person kun deltager én gang.
 • Antyd ikke, at Pinterest sponsorerer eller på anden måde støtter dig eller din kampagne.

 • Læs de generelle regler for brug af Pinterests brand i vores retningslinjer for brandanvendelse.

 • Endelig skal du sørge for at følge alle relevante love og bestemmelser.