Retningslinjer for fællesskabet

Vores mission
 • Pinterests mission er at give folk inspirationen til at skabe den tilværelse, de er glade for. Når det er sagt, er ikke alt indhold inspirerende – så vi har retningslinjer for fællesskabet, der skitserer, hvad vi tillader og ikke tillader på Pinterest. Disse retningslinjer er vores politik om acceptabel brug, så hvis du finder indhold, der ikke bør være på Pinterest, bedes du anmelde det til os. Vi bruger dine anmeldelser til at lære og til at udvikle vores standarder, og vi samarbejder med relevante eksperter for at blive klogere og opdatere vores retningslinjer.

Indholdssikkerhed
 • Antagonistisk, utvetydigt seksuelt, falsk, vildledende, hadefuldt og voldeligt indhold hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner eller begrænser distributionen af den slags indhold og de konti, der gemmer det. Vi bestemmer, om indholdet skal begrænses eller fjernes, ud fra hvor stor skade det påfører.

  Vi gør vores yderste for at præsentere dig for klare og tydelige forventninger, der er lette at forstå og følge. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller støder på problemer på Pinterest.

 • Indhold kun for voksne

  Pornografi hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner eksplicit indhold og indhold kun for voksne, herunder:

  • Fetichbilleder
  • Utilslørede seksuelle beskrivelser
  • Udpenslet skildring af seksuel aktivitet
  • Billeder af nøgenhed, hvor stillinger, kameravinkler eller rekvisitter antyder pornografisk hensigt

  Vi gør vores bedste for at skelne mellem pornografi og andet indhold kun for voksne. Du må f.eks. godt gemme indhold om seksuel sundhed, amning, brystfjernelse, kunst, uddannelse og velvære med voksen nøgenhed i betragtning af den ikke-pornografiske kontekst, men vi begrænser muligvis distributionen af det, så folk ikke støder på det ved et uheld.

 • Udnyttelse

  Udnyttelse af mennesker eller dyr hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner eller begrænser distributionen af indhold og konti, der er involveret i seksuel, fysisk eller økonomisk udnyttelse. Det omfatter:

  • Billeder uden samtykke, dvs. billeder af privat eller seksuel karakter, der er fremskaffet eller offentliggjort uden samtykke. Det inkluderer hævnporno og billeder op under nederdelen.
  • Seksuelle tjenester for voksne, der kan involvere seksuel eller fysisk udnyttelse eller menneskehandel, f.eks. seksuelle handlinger foran kamera og escorttjenester.
  • Menneskehandel og anden ulovlig kommerciel udnyttelse såsom handel med organer eller beskyttede og truede vilde dyr eller produkter fremstillet af vilde dyr.
  • Seksualisering eller seksuel udnyttelse af mindreårige, f.eks. grooming, seksuelle bemærkninger og upassende billeder. Hvis vi opdager den slags, indberetter vi det til de relevante myndigheder som f.eks. National Center for Missing and Exploited Children.
 • Hadefulde aktiviteter

  Hadefuldt indhold eller de mennesker og grupper, der fremmer hadefulde aktiviteter, hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner den slags indhold og konti, herunder:

  • Nedsættende bemærkning eller negative stereotyper, karikaturer og generaliseringer
  • Støtte til hadgrupper og mennesker, der promoverer hadefulde aktiviteter, fordomme og konspirationsteorier
  • Accept af eller bagatellisering af vold på grund af et offers medlemskab af en sårbar eller beskyttet gruppe
  • Støtte til hvidt overherredømme, begrænsning af kvinders rettigheder og andre diskriminerende idéer
  • Konspirationsteorier baseret på had og misinformation, f.eks. benægtelse af Holocaust
  • Afvisning af en persons kønsidentitet eller seksuelle orientering og støtte til konverteringsterapi og relaterede programmer
  • Angreb på enkeltpersoner, herunder offentlige personer, baseret på deres medlemskab af en sårbar eller beskyttet gruppe
  • Hån eller angreb på overbevisninger, hellige symboler, bevægelser og institutioner i forbindelse med de beskyttede eller sårbare grupper, der er identificeret nedenfor

  Beskyttede og sårbare grupper inkluderer: Mennesker, der grupperes sammen ud fra deres faktiske eller opfattede race, farve, kaste, etnicitet, immigrationsstatus, nationale oprindelse, religion, tro, køn, kønsidentitet, seksuelle orientering, handicap eller helbredstilstand. Det inkluderer også mennesker, der grupperes sammen på baggrund af lav socioøkonomisk status, alder, vægt, størrelse, graviditet eller veteranstatus.

 • Vildledende oplysninger

  Misinformation, disinformation og vildledende oplysninger hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner eller begrænser distribution af forkert eller vildledende indhold, der kan skade pinneres eller offentlighedens trivsel, sikkerhed eller tillid, herunder:

  • Udokumenterede medicinske påstande, der udsætter offentlighedens helbred og sikkerhed for risici, herunder falsk reklame for helbredelse, udtalelser imod vaccination og misinformation om folkesundheden eller nødsituationer
  • Falsk eller vildledende indhold om enkeltpersoner eller beskyttede grupper, som skaber frygt, had eller fordomme
  • Falsk eller vildledende indhold, der opmuntrer til at udsætte enkeltpersoner, grupper af mennesker, steder eller organisationer for chikane eller fysisk vold
  • Konspirationsteorier
  • Falsk eller vildledende indhold, der hindrer den lovformelige afvikling af et valg eller en enkeltpersons eller gruppes deltagelse som borger eller mulighed for at registrere sin stemmeret, afgive sin stemme og blive talt med i en folketælling
  • Indhold, der stammer fra disinformationskampagner
  • Faktuelle oplysninger, der offentliggøres eller bevidst ændres med det formål at underminere tillid eller påføre skade, f.eks. ændring eller udeladelse af kontekst, dato eller tid
  • Opdigtet eller betydningsmæssigt manipuleret visuelt indhold eller lydindhold, der underminerer tillid eller påfører skade
 • Chikane og kritik

  Fornærmelser, mobning og fjendtlighed mod enkeltpersoner eller grupper af mennesker hører ikke hjemme på Pinterest. Der kan være gode grunde til at udtrykke kritik, men vi begrænser eller fjerner distributionen af fornærmende indhold for at opretholde Pinterest som et positivt og inspirerende sted. Det omfatter:

  • Manipulerede billeder, der har til formål at nedvurdere eller udskamme
  • Udskamme folk for deres kroppe eller en forestilling om deres seksuelle eller romantiske historik
  • Seksuelle bemærkninger om folks kroppe og anmodninger eller tilbud om seksuelle handlinger
  • Kritik, der omfatter brug af øgenavne, bandeord og anden fornærmende sprogbrug eller fornærmende billedmateriale
  • Håne nogen for deres oplevelse af tristhed, sorg, tab eller vrede

  Vi har også samlet nogle ressourcer, du kan bruge til at beskytte dig selv.

 • Private oplysninger

  Vi tillader ikke indhold, der afslører personlige eller følsomme oplysninger. Vi fjerner:

  • Oplysninger om personlig identitet og pas
  • Private kontaktoplysninger og adresser
  • Oplysninger, der bruges til login på nettet (brugernavne og adgangskoder)
  • Billeder af private mennesker, som ikke ønsker, at billederne bliver offentliggjort på nettet
  • Personlig økonomisk eller helbredsmæssig historik

  Hvis du støder på uønskede billeder af eller oplysninger om dig, kan du kontakte os via vores Hjælpecenter. Under “Anmeld en politikovertrædelse” finder du en valgmulighed, der drejer sig om afslørede private oplysninger.

 • Selvskade og skadelig adfærd

  Indhold, der viser, begrunder eller opmuntrer til selvmord, selvskade, spiseforstyrrelser eller stofmisbrug hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner den slags indhold, herunder:

  • Anvisning på selvskade
  • Selvmordstanker og -citater
  • Billeder, der viser selvskade eller kan udløse det
  • Fremme af selvskade
  • Håne selvskadende personer eller personer, der har forsøgt at begå eller har begået selvmord
  • Billeder af udstyr, der bruges til selvskade
  • Negativ omtale af sig selv og ufølsom humor om selvskadende adfærd

  Hvis du eller nogen, du kender, kæmper med selvmordstanker eller overvejer at skade jer selv, har vi ressourcer i vores Hjælpecenter, hvor du hurtigt kan få gratis og fortrolig støtte.

 • Vold

  Udpenslet vold eller truende sprog hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner den slags indhold, herunder:

  • Indhold, der viser brug af vold
  • Oprørende scener før eller efter voldelige begivenheder
  • Trusler eller sprog, der forherliger vold

  I nogle få tilfælde tillader vi, at forstyrrende billeder, der er dedikeret til erindring og promovering, gemmes, men vi begrænser distributionen af sådant indhold på offentlige dele af platformen.

 • Farlige organisationer og enkeltpersoner

  Voldeligt indhold eller voldelige grupper eller enkeltpersoner hører ikke hjemme på Pinterest. Vi begrænser distributionen af eller fjerner indhold og konti, der tilskynder til, hylder, promoverer eller yder hjælp til farlige aktører eller grupper og deres aktiviteter. Dette omfatter:

  • Ekstremister
  • Terrororganisationer
  • Bander og andre kriminelle organisationer

  Vi samarbejder med andre i branchen, myndigheder og sikkerhedseksperter om at identificere disse grupper.

 • Farlige varer og aktiviteter

  Handel med visse regulerede varer – produkter eller stoffer, der kan forårsage skade, når de bruges, ændres eller fremstilles uansvarligt – hører ikke hjemme på Pinterest. Vi fjerner eller begrænser distributionen af den slags indhold, herunder:

  • Privatpersoner, der tilbyder at sælge, købe eller bytte alkohol, tobak, stoffer og våben, herunder skydevåben og tilbehør
  • Indhold fra eller om internetapoteker uden godkendelse
  • Tilbud om, forsøg på eller instruktioner om at omgå købeloven
  • Anvisning på oprettelse af dødbringende eller giftige stoffer
  • Anvisning på oprettelse af dødbringende våben som bomber eller granater, herunder 3D-trykte våben
 • Foregivelse af at være en anden

  Vi tillader ikke konti, der udgiver sig for at være eller fejlagtigt angiver en tilknytning til en person eller organisation. Hvis du har en fan- eller kommentarkonto vedrørende en offentlig person eller et brand, skal du gøre det klart via dit brugernavn eller din Pinterest-profil, at du ikke har nogen tilknytning til personen eller brandet.

 • Kommentarer, beskeder og afprøvninger

  Alle vores Retningslinjer for fællesskabet er gældende for kommentarer, beskeder og afprøvninger, der er offentliggjort på pins. Du kan anmelde indhold som:

  • Irrelevante afprøvninger
  • Private oplysninger
  • Uopfordrede kædebreve
  • Kritik med fornærmende sprogbrug
  • Kommentarer og anmodninger af seksuel karakter
  • Uopfordret eller irrelevant produkt- og virksomhedspromovering.
  • Hadefulde eller udskammende bemærkninger såsom kommentarer om fysisk udseende
Intellektuel ejendomsret og andre rettigheder
 • Du bedes overholde følgende regler for at respektere andres rettigheder både på og uden for Pinterest:

  • Undlad at krænke andre menneskers intellektuelle ejendomsret, ret til privatliv og andre rettigheder.
  • Undlad at gøre noget eller placere indhold, der overtræder love eller bestemmelser.
  • Brug ikke Pinterests navn, logo eller varemærke på en måde, der skaber forvirring hos andre (du kan se flere oplysninger i vores retningslinjer for brandanvendelse).

   

Sikkerhed på sitet
 • For at beskytte Pinterest-platformen beder vi dig om at overholde følgende:

  • Undlad at skaffe dig adgang til, bruge eller ændre vores systemer eller vores tekniske leverandørers systemer.
  • Undlad at ødelægge eller omgå vores sikkerhedsforanstaltninger eller teste sårbarheden af vores systemer eller netværk, undtagen som led i et godkendt Pinterest-belønningsprogram for fejlfinding.
  • Brug ikke nogen udokumenteret eller ikke-understøttet metode til at få adgang til, søge i, scrape, downloade eller ændre nogen del af Pinterest.
  • Forsøg ikke at foretage reverse engineering af vores software.
  • Undlad at forstyrre folk på Pinterest eller vores værtssystemer eller netværk, f.eks. ved at sende virus eller overbelaste, spamme eller oversvømme dem med e-mails.
  • Undlad at indsamle eller gemme oplysninger, der kan identificere personer fra Pinterest eller folk på Pinterest, uden tilladelse.

  • Del ikke din adgangskode, giv ikke andre adgang til din konto, og gør i det hele taget ikke noget, der kan bringe din konto i fare.

  • Prøv ikke at købe eller sælge adgang til din konto, dine opslagstavler eller brugernavne eller på anden vis overdrage kontofunktioner til gengæld for en modydelse.

  Du kan ikke bruge Pinterest, hvis det ville være forbudt i henhold til USA's sanktioner. Private konti og virksomhedskonti er i øjeblikket ikke tilgængelige i Nordkorea. Virksomhedskonti er i øjeblikket ikke tilgængelige i Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien og Krim.

Spam
 • Vi ønsker, at inspiration og idéer på Pinterest skal være af høj kvalitet og nyttig, så vi fjerner spam, når vi finder det. Vi beder dig om at tage hensyn til andres oplevelser på Pinterest og ikke sprede spam eller udvise spamlignende adfærd. 

  Her er vores retningslinjer for spam:

  • Brug ikke automatisering, medmindre den er udtrykkeligt godkendt af Pinterest. Det gælder også for uautoriserede tjenester, der automatisk udfører handlinger på dine vegne. Du kan finde oplysninger om godkendte partnerværktøjer på vores website til partnere.
  • Undlad at oprette eller bruge konti, der ikke er ægte, oprette mange konti eller oprette nye konti, der har til formål at overtræde disse retningslinjer.
  • Undlad at oprette eller gemme indhold, der er gentaget, vildledende eller irrelevant i et forsøg på at tjene penge. I vores kreative bedste fremgangsmåder kan du altid se, hvordan du skaber fantastiske pins.
  • Du må generelt ikke forsøge at tjene penge på pinnere eller pinneres webtrafik på måder, der er vildledende, forringer pinnernes oplevelse eller ikke giver pinnerne ekstra værdi.
  • Opret ikke links til websites, der er usikre, vildledende, upålidelige eller uoriginale, eller som fremmer eller tilskynder til spam. Websites bør have originalt indhold, der skaber en særlig værdi for pinnere.
  • Undlad at sende uopfordrede beskeder og oprette irrelevante massekommentarer, især ikke hvis de er vildledende eller kommercielle.
  • Forsøg ikke at manipulere distribution, klik eller andre målinger kunstigt, herunder men ikke begrænset til, køb eller salg af engagement, "opfyldning" med irrelevante søgeord, generering af uægte trafik, omdirigering af eksisterende pins til nye destinationer eller brug af falske eller kompromitterede konti til at foretage koordinerede handlinger.
  • Forsøg ikke at omgå vores antispamsystemer, f.eks. ved at bruge linkforkortere, omdirigeringer eller mellemliggende websites til at skjule et links endelige destination.
Retningslinjer for betalte partnerskaber
 • Hvad er et betalt partnerskab?

  Vi definerer et betalt partnerskab som ethvert indhold på Pinterest, der omhandler eller er påvirket af en forretningspartner til gengæld for en modydelse, f.eks. hvis en forretningspartner har betalt eller på anden måde givet en bruger incitament til at gemme indholdet.

  Hvad er retningslinjerne?

  Alle betalte partnerskaber skal tydeligt vise deres kommercielle karakter. Brugere, der deltager i betalte partnerskaber, skal ud over vores Retningslinjer for fællesskabet også overholde følgende:

  • Alle gældende love og bestemmelser, herunder men ikke begrænset til, al markedsføringslovgivning og alle bestemmelserne fra Federal Trade Commission, inklusive FTC’ Endorsement Guidelines.
  • Alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at angive dit indholds kommercielle karakter (f.eks. brugen af #ad for at angive, at dit indhold er et betalt partnerskab).
  • Annoncer skal også overholde vores Retningslinjer for annoncering.

  Overhold følgende for at forhindre uægte indhold og utilstedelig adfærd:

  • Vær sikker på, at du offentliggør relevant indhold på relevante opslagstavler. 
  • Sørg for, at dine indlæg har en høj kvalitet, og undgå spamlignende adfærd. 
  • Gem kun indhold, du har en ægte interesse i.

  Giv ikke folk incitament til, og betal ikke folk for at distribuere indhold i store mængder, på spamlignende måder eller for hver pin, de gemmer.

  • En virksomhed må f.eks. ikke betale nogen for hver opslagstavle, de følger, eller hver pin, de gemmer. En virksomhed må godt betale en gæsteblogger for at organisere en opslagstavle for virksomhedens brand eller bruge betalingsstrukturer, hvor der betales pr. klik (f.eks. affilierede links), men den må ikke betale større grupper personer for at gemme bestemte pins for kunstigt at øge indholdets popularitet.
Retningslinjer for affilierede links
 • Affilierede links hjælper indholdsskabere med at måle deres bidragsyderes indflydelse og få betaling for det arbejde, de udfører for at vise inspirerende indhold for pinnere. Affilierede programmer kan imidlertid blive udnyttet af spammere, der forsøger at tjene penge på at misbruge programmet og manipulere Pinterest-platformen.

  Her er vores retningslinjer for affilierede links:

  • Følg altid vores Retningslinjer for betalte partnerskaber.
  • Du bør generelt kun have én aktiv Pinterest-konto. Den konto skal være din ægte tilstedeværelse på Pinterest.
  • Affilieret indhold skal være originalt og skabe en særlig værdi for pinnere.
  • Vær åben om dit indholds kommercielle karakter. Brug ikke linkforkortere eller omdirigeringer, der gør et links destinationsdomæne uklart, eller som omdirigerer med det formål at skjule en affilieret parameter.
  • Forsøg ikke at manipulere Pinterest-algoritmer eller pinnertrafik kunstigt. Her er nogle eksempler på adfærd, der ikke er tilladt:
   • Brug af falske konti til at oprette eller gemme dine affilierede links.
   • Anmodninger til andre om at gemme dine affilierede pins til gengæld for en modydelse.
   • Anmodninger til andre om at oprette pins med links, der inkluderer dit affilierede id.
   • Oprette affilierede pins gentagne gange eller i stort antal – handlende bør overholde vores spampolitik og bruge affilierede links i begrænset omfang.
Retningslinjer for konkurrencer
  • Bed ikke folk om at gemme et bestemt billede. Giv folk mulighed for at vælge pins efter smag og præferencer, også selvom de kommer fra et udvalg eller et givet website.
  • Sørg for, at hver person kun deltager én gang.
  • Antyd ikke, at Pinterest sponsorerer eller på anden måde støtter dig eller din kampagne.

  • Læs de generelle regler for brug af Pinterests brand i vores retningslinjer for brandanvendelse.

  Endelig skal du sørge for at følge alle relevante love og bestemmelser.