Smluvní podmínky

Díky, že používáte Pinterest!

 • Tyto smluvní podmínky („podmínky“) upravují váš přístup k webu Pinterestu, aplikacím, rozhraním API a widgetům („Pinterest“ nebo „služba“) a také jejich používání. Tyto podmínky si pečlivě pročtěte a v případě dotazů nás kontaktujte. Přístupem na Pinterest nebo jeho používáním souhlasíte s dodržováním těchto podmínek, našich zásad ochrany osobních údajů, našich zásad používání souborů cookie a našich pravidel komunity Pinterestu

  Zjednodušeně řečeno

  Každá společnost má své smluvní podmínky. My máme tyto.

1. Naše služba

 • Pinterest vám pomáhá objevovat a dělat věci, které máte rádi. Abychom to mohli splnit, budeme vám na základě vaší činnosti na stránce i mimo ni ukazovat věci, které pro vás podle našeho názoru budou relevantní, zajímavé a osobní. Abychom mohli naši službu poskytovat, musíme být schopni vás identifikovat a určit vaše zájmy. Některé z věcí, které vám ukážeme, budou propagovány inzerenty. V rámci naší služby se snažíme zajistit, aby byl i propagovaný obsah pro vás relevantní a zajímavý. Propagovaný obsah můžete jednoduše poznat, protože bude jasně označen.

  Zjednodušeně řečeno

  Pinterest vám pomáhá objevovat a dělat věci, které máte rádi. Je vám přizpůsoben na míru. Aby pro vás všechno na Pinterestu bylo relevantní, potřebujeme vědět, co máte rádi.

2. Používání Pinterestu

 • a. Kdo může používat Pinterest

  Pinterest můžete používat, pouze pokud jste způsobilí uzavřít s Pinterestem právně závaznou smlouvu a pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami a všemi platnými právními předpisy. Při vytváření účtu na Pinterestu nám musíte poskytnout přesné a úplné informace. Pinterest nemůžete používat, pokud to zakazují sankce Spojených států amerických. Pinterest nesmějí používat ani k němu přistupovat osoby mladší 13 let. Pokud žijete v EHP, můžete Pinterest používat, pouze pokud jste dosáhli věku, v němž můžete poskytnout svůj souhlas se zpracováním dat v souladu se zákony vaší země. Používání Pinterestu může zahrnovat stažení softwaru do vašeho počítače, telefonu, tabletu nebo jiného zařízení. Souhlasíte s tím, že tento software můžeme automaticky aktualizovat a že tyto podmínky budou platit i pro jakékoli aktualizace.

 • b. Licence, kterou vám poskytujeme

  Na základě těchto podmínek a našich zásad (včetně našich pravidel komunity Pinterestu) vám poskytujeme omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k používání naší služby.

 • c. Využívání Pinterestu ke komerčním účelům

  Pokud chcete Pinterest používat ke komerčním účelům, musíte vytvořit firemní účet a odsouhlasit naše smluvní podmínky pro firemní zákazníky. Pokud vytvoříte účet jménem společnosti, organizace nebo jiného subjektu, zájmeno „vy“ zahrnuje jak vás, tak tento subjekt, a prohlašujete, že jste oprávněni poskytnout veškerá svolení a licence požadované těmito smluvními podmínkami a těmito smluvními podmínkami daný subjekt zavázat a že jménem subjektu souhlasíte s těmito smluvními podmínkami.

  Zjednodušeně řečeno

  Pinterest nesmíte používat, pokud jste mladší 13 let (nebo v některých zemích starší). Pokud používáte Pinterest pro práci, budete si muset založit firemní účet.

3. Váš obsah

 • a. Zveřejňování obsahu

  Pinterest vám umožňuje zveřejňovat různý obsah, například fotografie, komentáře, odkazy a další materiály. Vše, co zveřejníte nebo jinak zpřístupníte na Pinterestu, označujeme jako „uživatelský obsah“. Veškerá práva k uživatelskému obsahu vám zůstávají zachována a za svůj uživatelský obsah, který zveřejníte na Pinterestu, nesete výhradní odpovědnost.

  Zjednodušeně řečeno

  Pokud zveřejníte svůj obsah na Pinterestu, stále vám bude patřit.

 • b. Jak může Pinterest společně s dalšími uživateli využívat váš obsah

  Pinterestu a jeho uživatelům poskytujete nevýhradní, přenosnou a celosvětovou licenci, na kterou se nevztahují licenční poplatky a která umožňuje poskytovat sublicence. Tato licence platí pro používání, ukládání, zobrazování, reprodukci, ukládání, úpravy, vytváření odvozených děl, předvádění a distribuci vašeho uživatelského obsahu na Pinterestu výhradně za účelem provozování, vývoje, poskytování a používání Pinterestu. Žádné z ustanovení těchto podmínek neomezuje další právní nároky k uživatelskému obsahu, které mohou Pinterestu příslušet například na základě dalších licencí. Vyhrazujeme si právo uživatelský obsah z jakéhokoli důvodu odstranit nebo upravit či změnit způsob jeho použití. To zahrnuje uživatelský obsah, který dle našeho přesvědčení porušuje tyto podmínky, naše pravidla komunity Pinterestu nebo jakékoli jiné zásady.

  Zjednodušeně řečeno

  Pokud zveřejníte svůj obsah na Pinterestu, můžeme ho ukázat lidem a lidé si ho budou moci uložit. Nezveřejňujte pornografický obsah ani nevyžádanou reklamu a nechovejte se k ostatním uživatelům na Pinterestu nevhodně. 

 • c. Jak dlouho uchováváme váš obsah

  Po zrušení nebo deaktivaci vašeho účtu nebo v případě, že libovolný uživatelský obsah z Pinterestu odstraníte, můžeme váš uživatelský obsah po přiměřenou dobu uchovávat za účelem zálohování, archivace nebo auditů. Pinterest a jeho uživatelé mohou dále uchovávat jakýkoli váš uživatelský obsah, který ostatní uživatelé uložili nebo sdíleli prostřednictvím Pinterestu, a pokračovat v jeho používání, ukládání, zobrazování, reprodukování, přebírání, upravování, vytváření odvozených děl, předvádění a distribuci.

  Zjednodušeně řečeno

  Pokud se rozhodnete obsah zveřejnit, udělujete nám oprávnění jej používat k poskytování a vylepšování Pinterestu. Kopie obsahu, který jste sdíleli s ostatními, mohou na Pinterestu zůstat i poté, co tento obsah ze svého účtu odstraníte.
   

 • d. Vaše zpětná vazba

  Vážíme si názorů uživatelů a vždy se rádi dozvíme o způsobech, kterými bychom mohli Pinterest dále vylepšit. Pokud se nám rozhodnete odeslat komentáře, nápady nebo zpětnou vazbu, vyjadřujete souhlas s tím, že je použijeme bez jakéhokoli omezení či nároku na vaši odměnu. Přijetím vašeho komentáře, nápadu nebo zpětné vazby se Pinterest nezříká jakýchkoli práv k použití podobné nebo související zpětné vazby, která byla Pinterestu dříve známa, vyvinuta jeho zaměstnanci či získána z jiných zdrojů než od vás.

  Zjednodušeně řečeno

  Při vylepšování Pinterestu můžeme využít vaše návrhy.

4. Zásady týkající se autorských práv

 • Pinterest přijal a zavedl zásady ochrany autorských práv, které jsou v souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a dalšími zákony na ochranu autorských práv. Další informace najdete v našich zásadách ochrany autorských práv

  Zjednodušeně řečeno

  Dodržujeme autorská práva. To samé byste měli dělat i vy.

5. Bezpečnost

 • Záleží nám na bezpečnosti uživatelů. Pinterest neustále pracuje na zabezpečení vašeho obsahu a účtu. Nemůžeme však zaručit, že neoprávněné třetí osoby naše bezpečnostní opatření nepřekonají. Proto udržujte své heslo v bezpečí. Dozvíte-li se o ohrožení či neoprávněném používání svého účtu, neprodleně nás informujte.

  Zjednodušeně řečeno

  Budete-li dodržovat tato bezpečnostní doporučení, pomůžete nám bojovat se spammery.

6. Odkazy, weby a služby třetích stran

 • Pinterest může obsahovat odkazy na weby, služby nebo speciální nabídky třetích stran, jiné inzerenty nebo další akce či aktivity, které Pinterest nevlastní nebo nad nimiž nemá kontrolu. Tyto weby, informace, materiály, produkty či služby třetích stran nepropagujeme ani za ně nepřebíráme jakoukoli odpovědnost. K webům, službám a obsahu třetích stran z Pinterestu přistupujete na vlastní riziko a souhlasíte s tím, že Pinterestu nevzniká z vašeho přístupu k webům, službám nebo obsahu třetích stran žádná odpovědnost.

  Zjednodušeně řečeno

  Pinterest odkazuje na obsah mimo něj. Většina tohoto obsahu je určitě skvělá, ale pokud náhodou není, neneseme za to odpovědnost.

7. Ukončení

 • Pinterest může ukončit nebo pozastavit vaše právo na přístup k Pinterestu nebo jeho používání, a to z jakéhokoli důvodu a s přiměřeným předstihem. Váš přístup můžeme ukončit nebo pozastavit okamžitě, bez předchozího upozornění, pokud k tomu máme dobrý důvod, včetně jakéhokoli porušení našich pravidel komunity Pinterestu. V případě odebrání licence jste nadále vázáni články 3 a 8 těchto smluvních podmínek.

  Zjednodušeně řečeno

  Pinterest je vám poskytován zdarma. Vyhrazujeme si právo komukoli odmítnout poskytnutí služby, ale budeme o něm včas informovat.

8. Odškodnění

 • Budete-li Pinterest používat ke komerčním účelům (tzn. že nejste spotřebitel), aniž byste odsouhlasili naše smluvní podmínky pro firemní zákazníky, jak je vyžadováno v článku 2(c) těchto smluvních podmínek, souhlasíte s tím, že společnosti Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, jejím přidruženým společnostem a členům jejích správních orgánů a vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a zástupcům poskytnete odškodnění a zbavíte je odpovědnosti za jakékoli nároky, žaloby, soudní řízení, spory, požadavky, závazky, škody, ztráty, náklady a výdaje, mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a účetních poplatků (včetně nákladů na obhajobu proti nárokům, žalobám nebo soudním řízením zahájeným třetími osobami), které jakkoli souvisejí s vaším přístupem k naší službě a jejím používáním, vaším uživatelským obsahem nebo vaším porušením těchto smluvních podmínek.

  Zjednodušeně řečeno

  Pokud nás někdo zažaluje kvůli tomu, co vaše firma provádí na Pinterestu, budete nám muset uhradit vzniklé náklady. V první řadě jste měli vytvořit firemní účet a odsouhlasit naše smluvní podmínky pro firemní zákazníky.

9. Odmítnutí odpovědnosti

 • Naše služba a veškerý obsah, který je součástí Pinterestu, poskytujeme „jak stojí a leží“, bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky.

  PINTEREST ZEJMÉNA ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY A VEŠKERÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU TRANSAKCE NEBO Z OBCHODNÍ PRAXE.

  Pinterest neodpovídá a neručí za jakýkoli uživatelský obsah, který vy nebo jiný uživatel či třetí strana zveřejníte či odešlete pomocí naší služby. Chápete a souhlasíte s tím, že můžete být vystaveni uživatelskému obsahu, který je nepřesný, nežádoucí, nevhodný pro děti nebo se jinak nehodí pro vaše účely.

  Pokud jste spotřebitel žijící v zemi EHP, nevylučujeme ani neomezujeme odpovědnost za hrubou nedbalost, úmysl nebo smrt či zranění způsobené naší nedbalostí či úmyslným pochybením. 
   

  Zjednodušeně řečeno

  Někteří lidé bohužel ve službách, jako je Pinterest, zveřejňují nevhodný obsah. Nebereme to na lehkou váhu. Přesto se však může stát, že na něj narazíte předtím, než jej stihneme odstranit. Pokud na takový obsah narazíte, nahlaste nám ho

10. Omezení odpovědnosti

 • V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, NENESE PINTEREST ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ ANI ZA UŠLÝ ZISK NEBO TRŽBY, AŤ K NIM DOJDE PŘÍMO, ČI NEPŘÍMO, ANI ZA ZTRÁTU DAT, POUŽITELNOSTI, DOBRÉHO JMÉNA NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU (A) VAŠEHO PŘÍSTUPU K NAŠÍ SLUŽBĚ, JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU K NAŠÍ SLUŽBĚ ČI NEMOŽNOSTI JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ; (B) CHOVÁNÍ ČI OBSAHU TŘETÍCH OSOB V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU, MIMO JINÉ VČETNĚ POMLOUVAČNÉHO, URÁŽLIVÉHO ČI NELEGÁLNÍHO CHOVÁNÍ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ ČI TŘETÍCH OSOB; NEBO (C) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VÁMI PŘENÁŠENÝM DATŮM ČI OBSAHU NEBO JEJICH NEOPRÁVNĚNÉMU POUŽÍVÁNÍ ČI POZMĚNĚNÍ. ÚHRNNÁ ODPOVĚDNOST PINTERESTU ZA VEŠKERÉ NÁROKY SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU VE VÝŠI STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD).

  Pokud vám způsobíme škodu a vy jste spotřebitelem žijícím v zemi EHP, výše uvedené pro vás neplatí. Místo toho bude odpovědnost společnosti Pinterest omezena na předvídatelné škody vyplývající z porušení zásadních smluvních povinností typických pro tento typ smlouvy. Pinterest nenese odpovědnost za škody vyplývající z nezávažného porušení jakýchkoli dalších platných povinností řádné péče. Toto omezení odpovědnosti se nebude vztahovat na žádnou jinou zákonem danou odpovědnost, kterou nelze omezit, odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí či úmyslným pochybením nebo v případě vyloučení naší odpovědnosti za něco, co jsme konkrétně vám slíbili.
   

  Zjednodušeně řečeno

  Snažíme se, abychom vám poskytovali nejlepší možné služby. Nic však není dokonalé. Za řadu věcí nemůžeme převzít odpovědnost. Pokud si myslíte, že bychom za některou z nich měli odpovídat, dejte nám vědět a můžeme si o tom promluvit.

11. Rozhodčí řízení

 • V případě jakýchkoli sporů se společností Pinterest souhlasíte s tím, že nás nejprve budete kontaktovat, abychom se pokusili záležitost vyřešit neformálně. Pokud bude nutné, abychom vás kontaktovali, učiníme tak prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve vašem účtu na Pinterestu. Pokud se společnosti Pinterest nepodaří spor s vámi vyřešit neformálně, jak vy, tak i my souhlasíme s tím, že všechny stížnosti, spory nebo rozpory (kromě nároků na soudní příkaz nebo jiný spravedlivý kompromis), ke kterým došlo kvůli těmto smluvním podmínkám nebo v souvislosti s nimi, budeme řešit prostřednictvím závazného rozhodčího řízení nebo (v případě kvalifikovaných stížností) u soudů pro drobné nároky.

  Rozhodčí řízení je ve srovnání se soudním řízením neformálnější způsob řešení neshod. Rozhodčí řízení například využívá nezávislého rozhodčího soudce namísto soudce či poroty, zahrnuje omezenější dokazování a podléhá velmi omezenému přezkumu ze strany soudů. Ačkoli je tento postup neformálnější, rozhodčí soudci mohou přiznat stejnou náhradu škody jako soudy. Vyjádřením svého souhlasu s těmito smluvními podmínkami souhlasíte s tím, že výklad a vymáhání tohoto ustanovení řídí federální zákon USA o rozhodčím řízení a že vy i společnost Pinterest se vzájemně vzdáváte práva na řízení před porotou nebo účast ve skupinové žalobě. Rozhodčí soudce má výhradní oprávnění řešit jakékoli spory týkající se výkladu, platnosti nebo vymahatelnosti této závazné smlouvy o rozhodčím řízení. Ustanovení tohoto rozhodčího řízení zůstane platné i po skončení platnosti této smlouvy a odebrání licence k vašemu účtu na Pinterestu.

  Jakékoli rozhodčí řízení vykoná asociace AAA (American Arbitration Association) dle pravidel rozhodčího řízení pro spotřebitele, kterými se asociace AAA řídí, s výjimkou zde uvedených ustanovení. Formuláře najdete na adrese www.adr.org. Pokud se vy a společnost Pinterest nedohodnete jinak, rozhodčí řízení bude vykonáno v okresu nebo obci vašeho pobytu. Obě strany budou odpovědné za zaplacení jakýchkoli poplatků za podání žádosti, správních poplatků a poplatků pro rozhodčí soudce, které asociace AAA stanovuje, v souladu s pravidly asociace AAA, s výjimkou toho, že společnost Pinterest zaplatí vaše přiměřené poplatky za podání žádosti, správní poplatky a poplatky pro rozhodčí soudce, pokud váš nárok na odškodnění nepřekračuje 75 000 USD a není neopodstatněný (dle standardů uvedených ve federálním nařízení týkajícím se občanských soudních řízení 11(b)). Pokud je váš nárok na odškodné ve výši 10 000 USD nebo méně, souhlasíme s tím, že si můžete vybrat, zda bude rozhodčí řízení vykonáno výhradně na základě dokumentů předložených rozhodčímu soudci, prostřednictvím telefonického jednání nebo prostřednictvím osobního jednání, jak je stanoveno v pravidlech asociace AAA. Pokud výše vašeho nároku překročí 10 000 USD, vaše právo na jednání bude určeno na základě pravidel asociace AAA. Bez ohledu na způsob, jakým bude rozhodčí řízení vykonáno, rozhodčí soudce vydá odůvodněné písemné rozhodnutí objasňující důležitá zjištění a závěry, na jejichž základě bude určena výše odškodnění, a jakékoli rozhodnutí týkající se odškodnění poskytnuté rozhodčím soudcem může být předloženo kterémukoli soudu příslušné jurisdikce. Nic v tomto článku žádné straně nebrání v požadování nápravného soudního nařízení nebo jiného spravedlivého odškodnění u soudu, včetně záležitostí souvisejících se zabezpečením dat, duševním vlastnictvím nebo neoprávněným přístupem ke službě. VEŠKERÉ NÁROKY MUSEJÍ SMLUVNÍ STRANY VZNÉST SAMY ZA SEBE, NIKOLI Z POZICE ŽALUJÍCÍ STRANY NEBO ÚČASTNÍKA DOMNĚLÉ SKUPINOVÉ NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBY. NEBUDE-LI DOHODNUTO JINAK, ROZHODČÍ SOUDCE ROVNĚŽ NESMÍ SPOJIT NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ OSOBY. PŘIJETÍM TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE JAK VY, TAK PINTEREST VZDÁVÁTE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO NA ÚČAST VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

  NIC V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH NEBUDE MÍT DOPAD NA JAKÁKOLI NEODVOLATELNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE VÁS TÝKAJÍ. Do míry, do jaké žádný nárok, spor nebo rozpor týkající se Pinterestu nebo našich služeb nepodléhá rozhodčímu řízení dle platných právních předpisů nebo jiných nařízení: jak vy, tak Pinterest souhlasíte, že jakékoli nároky nebo spory týkající se Pinterestu budou řešeny výhradně v souladu s článkem 12 těchto podmínek.

  Pokud jste spotřebitel žijící v zemi EHP, článek 11 se vás netýká. 
   

12. Rozhodné právo a soudní příslušnost

 • Tyto smluvní podmínky se řídí právními předpisy státu Kalifornie bez ohledu na jejich pravidla kolizních norem. Pokud nejste spotřebitel žijící v zemi EHP, jediné místo jurisdikce pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je San Francisco County, Kalifornie nebo jiný okresní soud USA pro Severní distrikt Kalifornie. Naše spory budou rozhodovány podle kalifornských právních předpisů.

  Pokud jste spotřebitel žijící v zemi EHP, neodebírá vám to žádná práva na ochranu, která máte dle zákonů země vašeho pobytu, a přístup k soudům ve vaší zemi. 
   

  Zjednodušeně řečeno

  Oblast kolem San Francisca je nádherná. Po celý rok je tu opravdu, ale opravdu hezky. Pokud nás budete chtít žalovat, musíte tak učinit tady. 

  V rámci EHP toto platí, pokud jste obchodník, ale nikoli, když jste spotřebitel. Pokud jste spotřebitel žijící v zemi EHP, můžete nás žalovat u vašeho domácího soudu.
   

13. Obecné podmínky

 • Postupy oznámení a změny těchto podmínek

  Vyhrazujeme si právo na stanovení formy a způsobu oznamování. Souhlasíte s příjmem právních upozornění v elektronické podobě, pokud tuto podobu zvolíme. Tyto smluvní podmínky můžeme příležitostně upravovat. Aktuální verzi vždy najdete na našem webu. Budou-li úpravy smluvních podmínek podstatné, zašleme vám oznámení, přičemž rozhodnutí o podstatnosti přísluší výhradně nám. Budete-li pokračovat v přístupu k Pinterestu nebo v jeho používání i poté, co upravené smluvní podmínky vstoupí v platnost, vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni upravenými smluvními podmínkami. Pokud s novými smluvními podmínkami nebudete souhlasit, je nezbytné, abyste Pinterest přestali používat.

  Zjednodušeně řečeno

  Provedeme-li větší změnu smluvních podmínek, dáme vám o ní vědět. Pokud s novými podmínkami používání Pinterestu nesouhlasíte, přestaňte jej používat.

 • Postoupení

  Tyto smluvní podmínky ani práva a licence, které jsou na jejich základě poskytovány, nesmíte převést na někoho jiného ani je nikomu jinému postoupit. Pinterest je však může postupovat bez jakéhokoli omezení. Jakékoli pokusy o převod nebo postoupení, které jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami, budou považovány za neplatné a neúčinné.

  Pokud jste spotřebitel žijící v zemi EHP, Pinterest nebo vy můžete tuto smlouvu a jakákoli práva a licence udělené v jejím rámci postoupit třetí straně. V případě takového postoupení Pinterestem máte nárok na ukončení smlouvy s okamžitou platností, což lze provést deaktivací účtu. Pinterest vás bude o takovém postoupení v přiměřené lhůtě informovat.

 • Celá smlouva / oddělitelnost

  Tyto smluvní podmínky společně se zásadami ochrany osobních údajů a veškerými dodatky a doplňkovými dohodami, které s Pinterestem případně uzavřete, představují úplnou dohodu mezi vámi a Pinterestem týkající se naší služby. Pokud by kterékoli z ustanovení těchto smluvních podmínek bylo neplatné, bude toto ustanovení v nezbytném rozsahu omezeno nebo zrušeno. Zbývající ustanovení těchto smluvních podmínek zůstanou plně platná a účinná.

 • Žádné zřeknutí se práv

  Žádné zřeknutí se jakýchkoli práv a nároků vyplývajících z těchto smluvních podmínek nebude považováno za budoucí či trvalé zřeknutí se těchto nebo jiných práv a nároků. Pokud Pinterest neuplatní některé ze svých práv či nároků dle těchto smluvních podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se těchto práv či nároků.

 • Strany

  Pokud žijete ve Spojených státech, jsou tyto smluvní podmínky dohodou mezi vámi a společností Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Pokud žijete mimo Spojené státy, jsou tyto smluvní podmínky dohodou mezi vámi a irskou společností Pinterest Europe Ltd. se sídlem na adrese Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

  Zjednodušeně řečeno

  To, s kým budete jednat, závisí na tom, kde žijete.

 • Platné od 1. května 2018