Náš cíl

Naším posláním v Pinterestu je inspirovat lidi k životu podle jejich představ. Jako vývojář můžete v našem úsilí sehrát významnou roli. Tyto pokyny vysvětlují, co je při vývoji aplikací a služeb pomocí materiálů Pinterestu dovoleno a co naopak zakázáno. Od vývojářů vyžadujeme, aby dodržovali tyto pokyny a také naše další podmínky a zásady, jako jsou naše smluvní podmínky pro vývojáře a rozhraní API a pravidla komunity Pinterestu

Pokud vaši aplikaci kvůli porušení našich pokynů odstraníme, budeme vás o tom informovat. Pokud narazíte na vývojářskou aplikaci, která naše pokyny porušuje, dejte nám vědět.
 

Základní informace

Bez ohledu na to, co bude vaše aplikace dělat, je třeba dodržovat tyto základní principy:

 • Buďte k Pinterestu a vašim koncovým uživatelům upřímní a transparentní ohledně funkcí a vlastností vaší služby. Nikoho nemaťte, nezavádějte ani nepřekvapujte.
 • Kromě analytických informací kampaně týkajících se vašeho účtu nesmíte ukládat žádné informace získané prostřednictvím jakýchkoli materiálů Pinterestu včetně rozhraní API. Místo toho vyvolejte rozhraní API vždy, když budete potřebovat přístup k informacím.
 • K účtu někoho jiného přistupujte, pouze pokud máte oprávnění, například pomocí přístupového tokenu. Nevyžadujte ani neshromažďujte přihlašovací údaje ani nepoužívejte přihlašovací údaje pro přístup k účtům jiných lidí nebo provádění akcí jejich jménem. 
 • Informace o účtu někoho jiného používejte pouze k poskytování služeb této osobě.
 • Nekombinujte informace z účtu někoho jiného s informacemi z účtů jiných uživatelů nebo s informacemi z jiných služeb.
 • Nesdílejte ani neprodávejte informace z našeho rozhraní API třetí straně, a to včetně jiné reklamní služby. (Můžete je sdílet s osobou, z jejíhož účtu tyto informace pochází.)
 • Přihlašovací údaje k přístupu k rozhraní API uchovávejte v soukromí. Nepoužívejte přihlašovací údaje k rozhraní API někoho jiného a nedovolte nikomu jinému, aby používal vaše přihlašovací údaje.
  • Koncoví uživatele mohou požádat o přihlašovací údaje pro přístup k rozhraní API pro použití s aplikací BYOK (bring-your-own-key), pokud aplikace ukládá přihlašovací údaje k rozhraní API koncového uživatele místně (nikoli na straně serveru) a pokud aplikace splňuje všechny ostatní zásady a pokyny. Například aplikace nesmí vyžadovat hesla uživatelů Pinterestu, relační soubory cookie atd.
 • Nesnažte se vyhnout našim systémům pro vymáhání zásad. Například pokud vaši aplikaci odebereme, nepokoušejte se znovu připojit stejnou nebo výrazně podobnou aplikaci pomocí jiného účtu nebo pod jiným jménem.
 • Postupujte podle pokynů v naší technické dokumentaci.
 • Musíte uplatňovat zásady ochrany osobních údajů, které jsou v souladu se všemi platnými zákony. Při žádosti o přístup k rozhraní API je třeba uvést odkaz na vaše zásady ochrany osobních údajů.
 • Co dělat

  Mezi přijatelné použití materiálů Pinterestu, jako jsou například naše nástroje pro vývojáře a rozhraní API, patří vytváření integrací pro následující:

 • Reklamní nástroje, jako jsou aplikace pro správu kampaní v několika kanálech
 • Nástroje pro publika, které inzerentům pomáhají používat pokročilé funkce cílení
 • Marketingové nástroje pro obsah, jako jsou plánovače obsahu
 • Kreativní nástroje, jako jsou aplikace pro návrh obrázků nebo editování videa
 • Platformy pro autory, jako jsou platformy pro spolupráci mezi autory a značkami
 • Dynamické kreativní nástroje, jako jsou aplikace, které automatizují tvorbu obsahu
 • Nástroje pro správu kanálu příspěvků, které pomáhají koncovým uživatelům optimalizovat výpisy produktů
 • Platformy pro obchodníky, jako jsou platformy hostující obchody ecommerce
 • Nástroje pro měření, které pomáhají inzerentům pochopit účinnost jejich kampaní
 • Nástroje pro nakupování, například takové, které uživatelům umožňují nakupovat zboží uvedené ve vašem obsahu
 • Na našem webu pro partnery zjistíte další informace o některých existujících integracích, které vývojáři vytvořili na platformě Pinterestu. Náš web pro vývojáře obsahuje dokumentaci, která vám v začátcích pomůže, a také osvědčené postupy pro práci s platformou Pinterestu.
   

  Co nedělat

  Mezi nepřijatelné použití materiálů Pinterestu, jako jsou například naše nástroje pro vývojáře a rozhraní API, patří následující:

 • Vytváření nebo poskytování aplikace za účelem porušování zásad Pinterestu
 • Jednání jménem koncových uživatelů bez jejich vědomí a souhlasu. To zahrnuje mimo jiné například úpravu profilů uživatelů, vytváření, ukládání a úpravu pinů, sledování a nesledování, odesílání zpráv a přidávání komentářů.
 • Nabízení funkcí, které koncovým uživatelům umožňují automaticky zahájit akce, aniž by jednotlivé akce konkrétně zvážili
  • Například pokud vaše aplikace umožňuje koncovým uživatelům naplánovat publikování pinu, koncový uživatel musí jednotlivé piny k publikování vybrat. Podobně pokud vaše aplikace umožňuje koncovým uživatelům sledovat účty na Pinterestu, musí koncový uživatel vybrat jednotlivé účty, které chce sledovat. 
  • Jednoduše řečeno koncoví uživatelé jsou odpovědní za akce, které na Pinterestu provádí, a chceme, aby tyto akce byly opravdové – nevytvářejte proto automatické procesy, které by mohly oslabit opravdovost projevů zájmu na Pinterestu nebo koncové uživatele přimět provést akci, které nerozumí nebo kterou neměli v úmyslu.
 • Pokus nebo tvrzení o poskytování funkcí pro přehledy platformy, srovnání nebo průzkum konkurence, pokud nemáte výslovné písemné oprávnění od Pinterestu. Například neposkytujte prohlášení o celkovém výkonu Pinterestu v souvislosti s konkurencí nebo oborovými srovnáními. Totéž platí také pro značky nebo účty.
 • Používání automatických prostředků pro načítání nebo extrahování dat za účelem přístupu k informacím z Pinterestu, pokud to Pinterest výslovně nepovolí
 • Nesprávná interpretace vašeho vztahu s Pinterestem nebo vaší úrovně přístupu k materiálům Pinterestu
 • Používání informací z Pinterestu k cílení na uživatele prostřednictvím reklamy mimo Pinterest, ať už přímo nebo v kombinaci s daty třetí strany. Například nekombinujte ani neprodávejte obsah ani data z Pinterestu v jiných inzertních sítích, prostřednictvím obchodníků s informacemi ani prostřednictvím jiných reklamních nebo monetizačních služeb.
 • Používání přístupu k rozhraní API nebo nástrojů pro vývojáře k testování limitů rychlosti Pinterestu nebo jinému zneužívání preventivních systémů bez specifického oprávnění od Pinterestu
 • Nabízení funkcí pro obcházení omezení Pinterestu. Například nenabízejte funkce, které by koncovým uživatelům v regionu umožnily přístup k obsahu, na který Pinterest v daném regionu uvalil omezení (neboli geoblokace).
 • Vyžadování nebo vybízení k projevům zájmu. Například nevyžadujte, aby koncoví uživatelé vytvářeli nebo ukládali piny na určitou webovou stránku nebo aby určitý pin ukládali výměnou za určitou výhodu.
 • Pokus vyhnout se našim mechanismům souhlasu, ale získávání vlastního souhlasu uživatelů pro informace poskytované v rozhraní API
 • Aplikace určené pro děti do 13 let nejsou povoleny.
   
 • Publikování obsahu

  Pokud vaše aplikace publikuje obsah z Pinterestu, musíte dodržovat následující pokyny:

 • Propojte piny s jejich zdrojem na Pinterestu (např. https://www.pinterest.com/pin/424605071126047814/) a ujistěte se, že je jasné, že obsah pochází z Pinterestu.
 • Neskrývejte obsah z Pinterestu. Například na piny neuplatňujte filtry.
 • Z pinů, které je možné distribuovat prostřednictvím vaší aplikace nebo služby, nevytvářejte nový obsah.
   
 • Služby pro publika a inzerenty

  Pokud poskytujete publiku zaškolování, musíte se řídit povinnostmi týkajícími se souhlasu uživatele a omezeními týkajícími se údajů v podmínkách používání údajů v reklamách a reklamních pravidlech

  Pokud budou inzerenti používat údaje, které jste jim poskytli, pro online behaviorální reklamu, budete muset splnit také následující požadavky:

 • Jasně a přehledně oznamte všem uživatelům, od nichž shromažďujete data, že jejich informace budete sdílet se třetími stranami kvůli online behaviorální reklamě, a zajistěte si nezbytný souhlas.
 • Sdělte uživatelům, jak mohou použití svých informací k online behaviorální reklamě odmítnout, například prostřednictvím webové stránky AdChoices optout.aboutads.info.
 • Nezasílejte Pinterestu informace o lidech, kteří takovéto použití údajů odmítli nebo zrušili.
 • Pravidelně aktualizujte data a odstraňujte uživatele, kteří takovéto použití údajů odmítli.
 • Pokud používáte informace z libovolného rozhraní API Pinterestu k poskytování reklamních služeb, musíte se řídit našimi podmínkami používání údajů v reklamáchreklamními pravidly a také dodržujte následující:

 • Ve zprávách s metrikami atribuce založenými na posledním kliknutí musíte vedle nich stejně výrazně zobrazit metriky založené na více kontaktních bodech, které atribuci rovnoměrně rozdělují mezi jednotlivé služby, které se atribuce účastní.
 • Přehledně a samostatně zobrazujte poplatky, které si účtujete za inzerci na Pinterestu, a také poplatky, které si účtuje Pinterest (jak celkovou částku, tak účtování dle našich metrik, jako je CPM nebo CPC). Nekombinujte své poplatky s našimi.
 • Informace z našeho rozhraní API používejte pouze k zobrazování reklam na Pinterestu a k vyhodnocování jejich úspěšnosti.
   
 • Ohledně zneužívání aplikace

  Chceme, aby aplikace pro vývojáře pomáhaly všem najít inspiraci pro život podle jejich představ. Aplikace vytvořené za účelem zneužívání (například aplikace vytvořené za účelem šíření spamu) nejsou dovoleny. Kromě toho od vývojářů očekáváme, že budou odpovědnými partnery v oblasti předcházení zneužívání a že přijmou opatření na zmírnění rizika, že koncoví uživatelé budou jejich aplikaci používat nevhodným způsobem. Patří sem například nenabízení funkcí, které usnadňují rozesílání spamu Pinterestu nebo jiným uživatelům. Abychom naše uživatele ochránili, můžeme aplikace kdykoli odebrat.