Pokyny pro vývojáře

Náš cíl
 • Posláním Pinterestu je pomáhat lidem objevovat a dělat věci, které mají rádi. Jako vývojář můžete v našem úsilí sehrát významnou roli. Tyto pokyny vysvětlují, co je při vývoji aplikací a služeb souvisejících s Pinterestem dovoleno a co naopak zakázáno. Obecně musíte dodržovat následující pravidla:

 • Nevytvářejte aplikace ani služby, které by napodobovaly základní funkce Pinterestu, jeho vzhled nebo atmosféru nebo které by nesprávně prezentovaly váš vztah s naší společností.

  Projděte si naše pravidla pro používání značky, kde najdete obecné pokyny, jak naši značku používat.

  Než Pinterest zmíníte v tisku, zajistěte si náš souhlas.

  Nesnažte se klamat ani mást uživatele Pinterestu.

  Dodržujte naše limity počtu volání a na Pinterestu nespamujte.

  Otevřeně informujte o funkcích a vlastnostech vaší služby.

  Obecně platí, že data z rozhraní API smíte používat pouze s cílem pomoci uživatelům uspět na Pinterestu.

  Respektujte naše otevřené koncové body a pro přístup k Pinterestu používejte pouze podporovaná rozhraní API.

 • Je vaší povinností řídit se veškerými zákony, předpisy a oborovými standardy a rovněž našimi podmínkami a zásadami včetně pravidel komunity Pinterestuzásad ochrany osobních údajů. Nezapomeňte, že naše nástroje pro vývojáře nemůžete používat, pokud je vaše služba zaměřená na děti mladší 13 let.

   

  A na závěr: Z jakéhokoli důvodu můžeme zablokovat váš přístup k rozhraní API nebo ukončit naši spolupráci.

Povolené případy užití
 • V současnosti vývojářům poskytujeme následující nástroje:

  Rozhraní API pro vývojáře byste měli používat pouze k integraci služeb určených přímo spotřebitelům, abyste jim pomohli objevovat a dělat věci, které mají rádi. Protože chceme předejít záměnám s naším programem Marketingoví partneři , nedovolujeme, aby naše rozhraní API pro vývojáře používaly marketingové platformy. Sem patří (mimo jiné) služby pomáhající pracovníkům v marketingu, inzerentům nebo lidem, kteří digitálně publikují (např. blogerům), spravovat, distribuovat nebo optimalizovat digitální marketing placených nebo organických médií a vytvářet na jeho základě zprávy.

  Stručně řečeno, naše rozhraní API pro vývojáře byste neměli používat, pokud je vaše integrovaná služba určena k marketingovým účelům pro pracovníky v marketingu, inzerenty, firmy nebo finančně zainteresované jednotlivce. Naše rozhraní API rovněž není možné používat k ukládání, tisku nebo úpravě fotografií. Chcete-li naše rozhraní API používat k některému z těchto účelů nebo si nejste jisti, zda se na vás tato pravidla vztahují, dejte nám vědět ještě předtím, než začnete svou integrovanou službu vyvíjet.

   

Přístup k rozhraním API
 • Pokud přistupujete k informacím z našich rozhraní API:

 • Neukládejte ani neměňte obrázky (výjimkou je, pokud máte svolení od vlastníka autorských práv) a neumožňujte uživatelům tisknout obrázky z Pinterestu.

  Kromě pinů neukládejte žádná jiná data.

  Nesdílejte data z účtů uživatelů bez jejich svolení. I pokud svolení získáte, nesdílejte veřejně data, která uživatele Pinterestu identifikují. Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto informace na Pinterestu veřejně dostupné.

  Nepoužívejte ani nesdílejte žádná data (včetně dat odvozených) s reklamními a monetizačními službami nebo s obchodníky s informacemi.

  Nikomu data neprodávejte a nepoužívejte je k cílení na uživatele mimo Pinterest.

  Nespojujte data z našich rozhraní API s osobně identifikovatelnými informacemi (výjimkou je identifikace osob, které vám poskytly přístup ke svým účtům na Pinterestu) ani s informacemi ze zařízení (např. soubor cookie nebo identifikátor zařízení).

  Nepřistupujte k obsahu na tajných nástěnkách ani jej neměňte, neukládejte, nesdílejte ani nepoužívejte (výjimkou jsou situace, kdy vám dáme svolení).

  Pokud vám uživatel nebo my zakážeme přístup k datům nebo vás požádáme o jejich odstranění, okamžitě přestaňte veškerá data z rozhraní API související s tímto uživatelem používat a odstraňte je (včetně dat odvozených).

  Synchronizujte svá data s našimi. Pokud například někdo odstraní pin z nástěnky, musíte ho odstranit také.

  Informujte uživatele, jak budete používat jejich data, prostřednictvím snadno dohledatelných zásad ochrany osobních údajů.

  Poskytujte uživatelům jasné a přehledné způsoby sdílení obsahu na Pinterestu. Pokud například používáte data z pinů k personalizaci nebo doporučování, usnadněte uživatelům ukládání obsahu zpět na Pinterest.

Zveřejňování obsahu nebo vytváření zpráv
 • Pokud vytváříte zprávy, zveřejňujete obsah nebo provádíte akce jménem uživatele:

 • Přidávejte k pinům odkaz na zdroj nebo adresy URL pinů. Také musí být jasné, že obrázek a data pinu pochází z Pinterestu.

  Neskrývejte obsah z Pinterestu.

  Z pinů, které je možné distribuovat prostřednictvím vaší aplikace nebo služby, nevytvářejte nový obsah.

  Nezobrazujte zprávy z Pinterestu vedle nebo v blízkosti zpráv z jiných podobných služeb.

  Informujte uživatele o všem, co děláte jejich jménem, a získejte jejich souhlas (např. přidávání obsahu na Pinterest, změny jejich profilu na Pinterestu nebo sledování či zrušení sledování profilů nebo nástěnek).

  Respektujte, pokud některé weby neumožňují ukládat obsah na Pinterest.

Poskytování reklamních služeb
 • Pokud přistupujete k našemu rozhraní API pro reklamy nebo používáte informace z jakéhokoli rozhraní API Pinterestu k poskytování reklamních služeb, řiďte se pokyny výše a také dodržujte následující:

 • Řiďte se našimi reklamními pravidly.

  S účty uživatelů pracujte ohleduplně.

  S účty uživatelů pracujte ohleduplně.

  Jak ohleduplně pracovat s účty uživatelů:

  • K účtům uživatelů přistupujte pouze s jejich svolením.
  • Informace z účtů uživatelů používejte pouze s cílem poskytovat jim služby.
  • Nekombinujte informace z jejich účtů s informacemi z účtů jiných uživatelů nebo z jiných služeb.
  • Informace z rozhraní API Pinterestu používejte pouze k zobrazování reklam tomuto uživateli na Pinterestu a k vyhodnocování jejich úspěšnosti.

  Nesdílejte informace z našeho rozhraní API se třetí stranou, a to včetně jiné reklamní služby (můžete je sdílet s osobou, z jejíhož účtu pochází).

  Neprovádějte zpětnou analýzu funkcí naší reklamní služby (včetně možností cílení) ani je nekopírujte.

  Ve zprávách s metrikami atribuce založenými na posledním kliknutí musíte vedle nich stejně výrazně zobrazit metriky založené na více kontaktních bodech, které atribuci rovnoměrně rozdělují mezi jednotlivé služby, které se atribuce účastní.

  Neuvádějte údaje o prodeji souvisejícím s Pinterestem ve veřejných vyjádřeních ani v marketingových materiálech.

  Řiďte se našimi pravidly pro fakturaci a vytváření zpráv.

  Řiďte se našimi pravidly pro fakturaci a vytváření zpráv.

  Přehledně a samostatně zobrazujte poplatky, které si účtujete za inzerci na Pinterestu, a také poplatky, které si účtujeme my (jak celkovou částku, tak účtování dle našich metrik, jako je CPM nebo CPC). Nekombinujte své poplatky s našimi.

 • Pokud v rámci reklamní služby poskytujete publiku zaškolování, musíte se řídit následujícími zásadami:

 • Používáte-li technologii Pinterestu, která na zařízení koncového uživatele ukládá soubory cookie nebo jiné informace a přistupuje k nim, pak v případech vyžadovaných zákony tento fakt zřetelně sdělte a zajistěte si souhlas koncového uživatele s touto činností.

  Nepředávejte Pinterestu informace od uživatelů mladších 13 let nebo informace shromážděné z webů či aplikací zaměřených na děti.

  Nepředávejte Pinterestu žádné informace z citlivých kategorií.

  Nepředávejte Pinterestu žádné informace z citlivých kategorií.

  Mezi citlivé kategorie patří:

  • Zdraví nebo zdravotní stav
  • Rasového nebo etnického původu
  • Špatné finanční situace
  • Příslušnosti k náboženskému či filozofickému směru nebo náboženskému či filozofickému přesvědčení
  • Sexuálního chování nebo orientace
  • Domnělého nebo skutečného spáchání trestného činu
  • Členství v odborové organizaci

  Budou-li inzerenti určitá data používat k online behaviorální reklamě, musíte se řídit našimi pravidly pro poskytování těchto dat.

  Budou-li inzerenti určitá data používat k online behaviorální reklamě, musíte se řídit našimi pravidly pro poskytování těchto dat.

  Dodržujte tato pravidla:

  • Jasně a přehledně oznamte všem uživatelům, od nichž shromažďujete data, že jejich informace budete sdílet se třetími stranami kvůli cílené reklamě.
  • Sdělte uživatelům, jak mohou použití svých informací k cílení reklamy odmítnout.
  • Nezasílejte nám informace o lidech, kteří takovéto použití údajů odmítli.
  • Pravidelně aktualizujte data a odstraňujte uživatele, kteří takovéto použití údajů odmítli.
  • Získejte veškeré zákonem vyžadované souhlasy.