Pravidla komunity Pinterestu

Náš cíl
 • Posláním Pinterestu je inspirovat lidi k životu podle jejich představ. Ne všechen obsah je ale inspirativní. Proto uplatňujeme pravidla komunity Pinterestu, která uvádějí, co je a co není na Pinterestu povolené. Tato pravidla vyjadřují naše zásady přijatelného používání, takže pokud najdete obsah, který by na Pinterestu neměl být, nahlaste nám ho. Díky vašim hlášením se můžeme použit a rozvíjet naše standardy a ve spolupráci s experty na toto téma naše pravidla aktualizovat a informovat vás.

Bezpečnost obsahu
 • Pinterest není místo pro nepřátelský, explicitní, falešný nebo zavádějící, škodlivý, nenávistný nebo násilný obsah nebo chování. Takový obsah a účty, které jej ukládají, můžeme odstranit nebo zabránit jejich šíření. O tom, zda by měl být obsah omezen nebo odstraněn, rozhodujeme na základě škody, jakou může způsobit.

  Zavazujeme se nastolit jasná a transparentní očekávání, která lze snadno pochopit a dodržovat. Pokud máte otázky nebo jste na Pinterestu narazili na problém, kontaktujte nás.

 • Obsah pro dospělé

  Pinterest není místo pro pornografii. Omezujeme šíření nebo odstraňujeme obsah pro dospělé nebo explicitní obsah, do kterého patří:

  • Obrázky fetiše
  • Barvité sexuální popisy
  • Názorné vyobrazení sexuální aktivity
  • Obrázky nahoty, kde pózy, úhly kamery nebo rekvizity naznačují pornografický obsah

  Děláme, co je v našich silách, abychom dokázali odlišit pornografii od jiného obsahu pro dospělé. Například můžete ukládat obsah o sexuálním zdraví, kojení, mastektomii, umění, vzdělávání a duševní pohodě s nahotou dospělých v nepornografickém kontextu, ale jeho šíření můžeme omezit, aby na něj uživatelé náhodně nenarazili.

 • Zneužívání

  Pinterest není místo pro zneužívání lidí nebo zvířat. Obsah nebo účty zapojené do sexuálního, fyzického neb finančního zneužívání odstraníme nebo omezíme jejich šíření. Patří sem:

  • Nekonsenzuální obrázky, to znamená obrázky soukromé nebo sexuální povahy získané nebo zveřejněné bez souhlasu, například porno s pomsty nebo fotografie zpod sukně
  • Sexuální služby pro dospělé, které mohou zahrnovat sexuální nebo fyzické zneužívání nebo obchod s bílým masem, například sex kamery a eskortní služby
  • Obchod s lidmi a další ilegální komerční zneužívání, jako je obchod s orgány nebo chráněnými nebo s ohroženými druhy volně žijících zvířat nebo produktů z nich
  • Sexualizace nebo sexuální zneužívání mladistvých, jako je grooming (navazování důvěrného vztahu s dětmi), sexuální poznámky nebo nevhodné obrázky. Pokud takový obsah najdeme, nahlásíme jej příslušným úřadům, jako je Národní centrum pro nezvěstné a zneužívané děti.
 • Nenávistné aktivity

  Pinterest není místo pro nenávistný obsah nebo osoby a skupiny, které propagují nenávistné aktivity. Omezujeme šíření nebo odstraňujeme následující obsah nebo účty:

  • Pomluvy nebo negativní stereotypy, karikatury a zevšeobecňování
  • Podpora nenávistných skupin a lidí propagujících nenávistné aktivity, předsudky a konspirační teorie
  • Přehlížení nebo zlehčování násilí kvůli příslušnosti oběti ke zranitelné nebo chráněné skupině
  • Podpora nadřazenosti bílých, omezování práv žen a dalších diskriminačních myšlenek
  • Konspirační teorie a dezinformace založené na nenávisti, například popírání holokaustu
  • Popírání genderové identity nebo sexuální orientace osob a podpora konverzí terapie a souvisejících programů
  • Útoky na jednotlivce, včetně veřejných činitelů, na základě jejich příslušnosti ke zranitelné nebo chráněné skupině
  • Zesměšňování nebo útočení na víru, posvátné symboly, hnutí nebo instituce níže uvedených zranitelných nebo chráněných skupin

  Mezi chráněné a zranitelné skupiny patří lidé seskupení na základě jejich skutečné nebo domnělé rady, barvy pleti, kasty, etnického původu, statusu imigranta, národnosti, náboženství nebo víry, sexuální nebo genderové identity, sexuální orientace, postižení nebo zdravotního stavu. Zahrnují také lidi, kteří jsou seskupeni na základě nižšího socio-ekonomického postavení, věku, hmotnosti nebo velikosti, těhotenství nebo statusu veterána.

 • Dezinformace

  Pinterest není místo pro zavádějící informace, dezinformace nebo nesprávné informace. Odstraňujeme falešný nebo zavádějící obsah, který může ohrozit zdraví, bezpečnost nebo důvěru uživatelů Pinterestu nebo veřejnosti, nebo omezujeme šíření. Takový obsah zahrnuje:

  • Lékařsky nepodložená tvrzení o zdraví, která ohrožují veřejné zdraví a bezpečnost, včetně propagace falešných léků, nabádání k neočkování nebo dezinformace o veřejném zdraví nebo nouzových situacích
  • Falešný nebo zavádějící obsah o jednotlivcích nebo chráněných skupinách, který podněcuje strach, nenávist nebo předsudky
  • Falešný nebo zavádějící obsah, který podporuje činění z jednotlivců, skupin osob, míst nebo organizací cíle obtěžování nebo fyzického násilí
  • Konspirační teorie
  • Falešný nebo zavádějící obsah, který brání nedotknutelnosti voleb nebo občanské účasti jednotlivce či skupiny, včetně registrace k volbě, hlasování a započítání do sčítání lidu
  • Obsah, který pochází z dezinformačních kampaní
  • Faktické informace, které jsou zveřejněny nebo úmyslně změněny tak, aby narušily důvěru nebo vyvolaly újmu, například změna nebo vynechání kontextu, data nebo času
  • Vykonstruovaný nebo záměrně upravený vizuální nebo zvukový obsah, který narušuje důvěru nebo způsobuje újmu
 • Obtěžování a kritika

  Pinterest není místo pro urážení, ubližování nebo znepřátelování osob nebo skupin. Pro vyjádření kritiky existují dobré důvody, ale můžeme odstranit urážlivý obsah nebo omezit jeho šíření, aby Pinterest zůstal pozitivním inspirativním místem. Patří sem:

  • Upravené obrázky, jejichž cílem je někoho ponížit nebo zostudit
  • Zostuzování druhých za fyzický vzhled nebo údajnou sexuální nebo vztahovou minulost
  • Sexuální poznámky o tělech ostatních lidí a návrhy nebo nabídky sexuálního styku
  • Kritika zahrnující nadávky, sprostá slova a jiná urážlivá vyjádření nebo obrázky
  • Zesměšňování někoho za prožívání smutku, zármutku, ztráty nebo rozhořčení

  Vytvořili jsme také několik zdrojů, abyste se dokázali chránit.

 • Soukromé informace

  Nepovolujeme obsah, který odhaluje osobní nebo citlivé informace. Patří sem:

  • Informace z osobních dokladů totožnosti a cestovních pasů
  • Soukromé kontaktní údaje a adresy
  • Online přihlašovací údaje (uživatelská jména a hesla)
  • Fotografie soukromých osob, které nechtějí zveřejňovat na internetu
  • Osobní finanční historie nebo lékařská anamnéza

  Pokud narazíte na nežádoucí fotografie nebo informace o vás, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho Centra nápovědy. Možnost pro zveřejněné soukromé informace najdete pod položkou „Nahlásit porušení zásad“.

 • Sebezraňování a škodlivé chování

  Pinterest není místo pro obsah, který ukazuje, vysvětluje nebo podporuje sebevraždy, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy nebo zneužívání návykových látek. Omezujeme šíření takového obsahu, do kterého patří:

  • Pokyny k sebepoškozování
  • Myšlenky a citáty o sebevraždě
  • Názorné nebo jinak znepokojující obrázky
  • Propagace sebepoškozování
  • Zesměšňování lidí, kteří se poškozují nebo kteří se pokusili o sebevraždu nebo ji uskutečnili
  • Obrázky potřeb používaných k sebepoškozování
  • Negativní samomluva nebo necitlivý humor o sebepoškozování

  Pokud vy nebo někdo, koho znáte, bojujete se sebevražednými myšlenkami nebo uvažujete o sebepoškození, v našem Centru nápovědy najdete zdroje, jejichž prostřednictvím můžete získat bezplatnou, důvěrnou a okamžitou pomoc.

 • Násilí

  Pinterest není místo pro názorné násilí nebo vyhrožování. Omezujeme šíření takového obsahu, do kterého patří:

  • Obsah, který ukazuje použití násilí
  • Znepokojivé scény před násilnými akcemi nebo po nich
  • Vyhrožování nebo jazyk, který oslavuje násilí

  V několika málo případech povolujeme ukládání znepokojivých obrázků pro účely připomenutí a obhajování, ale omezujeme šíření takového obsahu ve veřejných částech platformy.

 • Nebezpečné organizace a osoby

  Pinterest není místo pro násilný obsah, skupiny nebo jednotlivce. Omezujeme šíření obsahu nebo účtů nebo odstraňujeme obsah nebo účty, které podněcují, schvalují nebo propagují nebezpečné aktéry nebo skupiny a jejich aktivity nebo které jim poskytují pomoc. Patří sem:

  • Extremisté
  • Teroristické organizace
  • Gangy a jiné kriminální organizace

  Na identifikaci těchto skupin spolupracujeme s průmyslovými, vládními a bezpečnostními experty.

 • Nebezpečné zboží a aktivity

  Pinterest není místo pro soukromé obchodování nebo prodej určitého regulovaného zboží – produktů nebo látek, které mohou při nezodpovědném použití, úpravě nebo výrobě způsobit újmu. Omezujeme šíření nebo odstraňujeme následující obsah nebo účty:

  • Soukromé osoby nabízející prodej, nákup nebo obchodování s alkoholem, tabákem, drogami a léky a zbraněmi, včetně střelných zbraní a příslušenství
  • Obsah z nepovolených internetových lékáren nebo o nich
  • Nabídky, pokud nebo pokyny k obcházení zákonů a nařízení o nákupu
  • Pokyny pro vytváření smrticích nebo toxických látek
  • Pokyny pro vytváření smrticích zbraní, jako jsou bomby nebo granáty, včetně zbraní vyrobených na 3D tiskárně
 • Neoprávněné vystupování pod cizí totožností

  Je zakázáno používat účty, které neoprávněně využívají totožnost nebo vytvářejí mylný dojem spojení s určitou osobou či organizací. Pokud máte účet s komentáři k veřejně známé osobnosti nebo značce nebo s informacemi pro její fanoušky, jasně uveďte vaše uživatelské jméno nebo profil na Pinterestu a dále, že s ní nejste nijak spojeni.

 • Komentáře, zprávy a pokusy

  Všechna naše pravidla komunity Pinterestu platí na komentáře, zprávy a pokusy zveřejněné v pinech. Následující obsah můžete nahlásit:

  • Irelevantní pokusy
  • Soukromé informace
  • Nevyžádané řetězové e-maily
  • Kritika s použitím urážlivého jazyka
  • Komentáře a návrhy sexuální povahy
  • Nevyžádané nebo irelevantní produkty a obchodní propagační materiály
  • Nenávistné nebo zesměšňující poznámky, například komentáře o fyzickém vzhledu
Duševní vlastnictví a jiná práva
 • Respektujte práva ostatních nejen na Pinterestu a řiďte se následujícími pravidly:

  • Neporušujte ničí duševní vlastnictví, soukromí nebo jiná práva.
  • Neprovádějte žádné činnosti ani nezveřejňujte žádný obsah porušující zákony nebo předpisy.
  • Nepoužívejte název, logo či ochrannou známku Pinterestu způsobem, který by mohl uživatele mást (podrobnosti najdete v pravidlech pro používání značky).

   

Bezpečnost a přístup na web
 • Pro ochranu platformy Pinterestu se řiďte následujícími zásadami:

  • Nesmíte přistupovat k našim systémům, neoprávněně do nich zasahovat nebo je používat. To samé platí i o systémech našich dodavatelů technických služeb.
  • Neporušujte ani neobcházejte naše bezpečnostní opatření ani netestujte zranitelnost našich systémů nebo sítí, pokud se nejedná o autorizovaný program hlášení chyb na Pinterestu.
  • Nepoužívejte nezdokumentované nebo nepodporované způsoby přístupu, vyhledávání, automatizované extrakce (scraping) či stahování dat ani pozměňování jakékoli části Pinterestu.
  • Nepokoušejte se zpětně analyzovat náš software.
  • Nepokoušejte se poškozovat uživatele Pinterestu, hostitele nebo sítě například rozesíláním viru, přetěžováním, spamováním nebo zahlcením e-mailové schránky.
  • Neshromažďujte ani neukládejte z Pinterestu nebo od jeho uživatelů údaje, na jejichž základě je možné identifikovat konkrétní osobu, pokud k tomu nemáte povolení.

  • Nesdílejte své heslo a nedovolte nikomu jinému používat váš účet nebo udělat něco, co by mohlo váš účet jakkoli ohrozit.

  • Nepokoušejte se koupit nebo prodat přístup ke svému účtu, nástěnkám nebo uživatelskému jménu ani jinak nepřevádějte funkce účtu za odměnu.

  Pinterest nemůžete používat, pokud by to bylo zakázáno americkými sankcemi. Osobní účty a firemní účty nejsou momentálně pro Severní Koreu k dispozici.  Firemní účty momentálně nejsou k dispozici na Krymu, Kubě, v Íránu, Severní Koreji a Sýrii.

Nevyžádaná pošta
 • Chceme, aby inspirace a nápady na Pinterestu byly užitečné a kvalitní, takže spam odstraňujeme, když jej objevíme. Proto vás chceme požádat, abyste byli k ostatním uživatelům Pinterestu ohleduplní a nešířili spam a nezapojovali se do takového chování. 

  V souvislosti se spamem uplatňujeme následující pravidla:

  • Nepoužívejte automatizaci, která nebyla Pinterestem výslovně schválena. To zahrnuje neautorizované služby, které automaticky provádí akce vaším jménem. Informace o schválených partnerských nástrojích najdete na našich webových stránkách partnerů.
  • Nevytvářejte ani neprovozujte účty, které nejsou pravé, nevytvářejte účty hromadně ani nevytvářejte nové účty pro účely porušování těchto pravidel.
  • Nevytvářejte ani neukládejte obsah, který je opakující se, zavádějící nebo irelevantní, s úmyslem vydělat peníze. Chcete-li zjistit, jak vytvářet skvělé piny, prostudujte si naše kreativní osvědčené postupy.
  • Obecně se nepokoušejte vydělat peníze na uživatelích Pinterestu nebo z návštěv Pinterestu způsobem, který je zavádějící, znevažuje dojem z Pinterestu nebo nezvyšuje hodnotu pro uživatele.
  • Neodkazujte na webové stránky, které jsou nebezpečné, zavádějící, nedůvěryhodné, nepůvodní nebo které usnadňují nebo podporují spam. Webové stránky by měly mít původní obsah, který uživatelům přináší jedinečnou hodnotu.
  • Neposílejte nevyžádané zprávy ani hromadně nepřipojujte irelevantní komentáře, zejména pokud jsou zavádějící nebo ze své podstaty komerční.
  • Nepokoušejte se uměle manipulovat s distribucí, kliknutími nebo jinými metrikami, mimo jiné včetně kupování nebo prodeje projevů zájmu, „hromadění“ irelevantních klíčových slov, generování falešné návštěvnosti, přesměrování existujících pinů do nových umístění, používání falešných nebo kompromitovaných účtů k provádění koordinovaných akcí.
  • Nepokoušejte se obejít naše antispamové systémy, například použitím zkrácených odkazů, přesměrování nebo webových mezistránek k utajení konečného cíle odkazu.
Pokyny pro placené partnerství
 • Co je placené partnerství?

  Placené partnerství definujeme jako jakýkoli obsah na Pinterestu, který představuje obchodního partnera nebo který je ovlivněn obchodním partnerem výměnou za určitou hodnotu, například když obchodní partner uživateli zaplatí nebo jej jinak motivuje k uložení obsahu.

  Jaké platí pokyny?

  Všechna placená partnerství musí sdělit komerční povahu jejich obsahu. Kromě dodržování našich pravidel komunity Pinterestu jsou uživatelé, kteří se zapojí do placeného partnerství, povinni dodržovat:

  • všechny příslušné zákony a nařízení, mimo jiné včetně všech zákonů o reklamě a nařízení Federální obchodní komise, včetně požadavků FTC,
  • všechna příslušná sdělení nutná k vyjádření komerční povahy obsahu (například použití hashtagu #ad k označení toho, že je váš obsah placeným partnerstvím),
  • reklamy se rovněž musí řídit našimi reklamními pravidly.

  Abychom na Pinterestu zabránili šíření falešného obsahu a nevhodného chování:

  • Na relevantních nástěnkách zveřejňujte relevantní obsah. 
  • Obsah příspěvků by měl být kvalitní. Vyhýbejte se spamování. 
  • Ukládejte obsah, o který máte opravdu zájem.

  Neodměňujte uživatele ani jim neplaťte za distribuci obsahu ve velkém objemu, nevyžádaným způsobem nebo na základě počtu uložených pinů.

  • Firma například nesmí uživatelům platit za sledování jednotlivých nástěnek nebo za ukládání jednotlivých pinů. Firma smí zaplatit externímu bloggerovi za správu nástěnky pro její značku nebo prostřednictvím platebních struktur placení za každé kliknutí (například partnerské odkazy), nesmí ale platit velkým skupinám lidí za ukládání konkrétních pinů, protože by tak uměle zvyšovala oblibu svého obsahu.
Pokyny pro partnery
 • Partnerské (affiliate) odkazy pomáhají autorům obsahu měřit dopad přispěvatelů a dostat zaplaceno za práci, kterou odvádí přinášením inspirativního obsahu uživatelům Pinterestu. Partnerské programy se však mohou stát cílem spammerů, kteří se pokouší vydělat peníze zneužitím programu a manipulací s platformou Pinterest.

  Pro partnery uplatňujeme následující pravidla:

  • Vždy dodržujte naše pokyny pro placené partnerství.
  • Obecně byste měli provozovat pouze jeden účet Pinterest. Tento účet by měl reprezentovat vaše skutečné působení na Pinterestu.
  • Partnerský obsah by měl být původní a měl by uživatelům přinášet jedinečnou hodnotu.
  • Ohledně komerční povahy obsahu buďte transparentní. Nepoužívejte zkrácené odkazy ani přesměrování, kvůli kterým nemusí být cílová doména odkazu zřejmá nebo které uživatele přesměrují s cílem skrýt partnerský parametr.
  • Nesnažte se uměle manipulovat algoritmy Pinterestu nebo návštěvnost uživatelů. Příklady zakázaného chování:
   • Používání falešných účtů k vytváření nebo ukládání partnerských odkazů
   • Žádání ostatních uživatelů o uložení vašich partnerských pinů za protislužbu
   • Žádání ostatních uživatelů o vytváření pinů s odkazy, které obsahují partnerský identifikátor
   • Opakované nebo velkoobjemové vytváření partnerských pinů – marketéři by měli dodržovat naše zásady týkající se spamu a používat partnerské odkazy umírněně.
Pokyny pro soutěže
  • Nepožadujte po uživatelích, aby si uložili konkrétní obrázek. Umožněte jim volit piny podle jejich vkusu a preferencí, a to i v případě, že je paleta možností omezena určitým výběrem nebo webem.
  • Neumožňujte v soutěži účast s více než jedním soutěžním příspěvkem.
  • Nenaznačujte, že vás nebo vaši propagační akci sponzoruje nebo podporuje Pinterest.

  • Projděte si obecné pokyny pro používání značky Pinterest, které najdete v našich pravidlech pro používání značky.

  A konečně, dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy.