Pravidla komunity Pinterestu

Náš cíl
 • Posláním Pinterestu je pomáhat vám objevovat a dělat věci, které máte rádi. To znamená zobrazovat nápady, které jsou pro vás relevantní, zajímavé a osobní, a zajistit, že neuvidíte nic nevhodného nebo nevyžádaného.

  Tyto pokyny jsou naše zásady přijatelného používání a vysvětlují, co je na Pinterestu dovoleno a co naopak zakázáno. Pokud narazíte na pin, který pravděpodobně porušuje pravidla, můžete nám jej nahlásit.

Bezpečnost
Duševní vlastnictví a jiná práva
 • Respektujte práva ostatních nejen na Pinterestu a řiďte se následujícími pravidly:

 • Neporušujte ničí duševní vlastnictví, soukromí nebo jiná práva.

  Neprovádějte žádné činnosti ani nezveřejňujte žádný obsah porušující zákony nebo předpisy.

  Nepoužívejte název, logo či ochrannou známku Pinterestu způsobem, který by mohl uživatele mást (podrobnosti najdete v pravidlech pro používání značky ).

Bezpečnost a přístup na web
 • Aby Pinterest zůstal bezpečný, řiďte se následujícími zásadami:

 • Nesmíte přistupovat k našim systémům, neoprávněně do nich zasahovat nebo je používat. To samé platí i o systémech našich dodavatelů technických služeb.

  Neporušujte ani neobcházejte naše bezpečnostní opatření ani netestujte zranitelnost našich systémů nebo sítí.

  Nepoužívejte nezdokumentované nebo nepodporované způsoby přístupu, vyhledávání, automatizované extrakce (scraping) či stahování dat ani pozměňování jakékoli části Pinterestu.

  Nepokoušejte se zpětně analyzovat náš software.

  Nepokoušejte se poškozovat uživatele Pinterestu, hostitele nebo sítě například rozesíláním viru, přetěžováním, spamováním nebo zahlcením e-mailové schránky.

  Neshromažďujte ani neukládejte z Pinterestu nebo od jeho uživatelů údaje, na jejichž základě je možné identifikovat konkrétní osobu, pokud k tomu nemáte povolení.

  Nesdílejte své heslo a nedovolte nikomu jinému používat váš účet nebo udělat něco, co by mohlo váš účet jakkoli ohrozit.

  Neprodávejte přístup ke svému účtu, k nástěnkám nebo k uživatelskému jménu ani jinak nepřevádějte funkce účtu za odměnu.

Nevyžádaná pošta
 • We want Pinterest to be high-quality and useful, so we prioritize things that are actionable and provide consistent, enriching experiences. This includes:

 • Original content that adds unique value. 

  User friendly formatting that makes it easy for people to find what they’re looking for. 
   

  A consistent landing page that matches what’s in the Pin.

 • Nikdo nemá rád nevyžádanou poštu ani jiné typy obtěžujícího obsahu. Toto jsou tedy důvody, kdy sáhneme k odstranění účtu:

 • Unsolicited commercial messages.

  Attempts to artificially boost views and other metrics.

  Repetitive or unwanted posts.

  Off-domain redirects, cloaking or other ways of obscuring where a Pin leads.

  Misleading content or behavior. For example, deceptive design elements or suspicious pop-ups. 

Soutěže a placený obsah
 • Nápady na Pinterestu shromažďují opravdoví lidé, kteří si je skutečně chtějí vyzkoušet. Abychom na Pinterestu zabránili šíření falešného obsahu a nevhodného chování: 

 • Neodměňujte uživatele ani jim neplaťte za distribuci obsahu ve velkém objemu, nevyžádaným způsobem nebo na základě počtu uložených pinů.

  Neodměňujte uživatele ani jim neplaťte za distribuci obsahu ve velkém objemu, nevyžádaným způsobem nebo na základě počtu uložených pinů.

  Firma například nesmí uživatelům platit za sledování jednotlivých nástěnek nebo za ukládání jednotlivých pinů. Firma smí zaplatit externímu bloggerovi za správu nástěnky pro její značku nebo prostřednictvím platebních struktur placení za proklik (například partnerské odkazy), nesmí ale platit velkým skupinám lidí za ukládání konkrétních pinů, protože by tak uměle zvyšovala oblibu svého obsahu.

  Můžete používat partnerské odkazy a další platební struktury placení za proklik, nesmí se ale jednat o spamování. Připomínáme, že v současnosti podporujeme pouze některé analytické nástroje třetích stran.

 • Pokud pořádáte soutěž:

 • Nepožadujte po uživatelích, aby si uložili konkrétní obrázek. Umožněte jim volit piny podle jejich vkusu a preferencí, a to i v případě, že je paleta možností omezena určitým výběrem nebo webem.

  Neumožňujte v soutěži účast s více než jedním soutěžním příspěvkem.

  Nenaznačujte, že vás nebo vaši propagační akci sponzoruje nebo podporuje Pinterest.

  Projděte si obecné pokyny pro používání značky Pinterest, které najdete v našich pravidlech pro používání značky.

 • A konečně, dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy.