Pravidla komunity Pinterestu

Náš cíl
 • Posláním Pinterestu je pomáhat vám objevovat a dělat věci, které máte rádi. To znamená zobrazovat nápady, které jsou pro vás relevantní, zajímavé a osobní, a zajistit, že neuvidíte nic nevhodného nebo nevyžádaného.

  Tyto pokyny jsou naše zásady přijatelného používání a vysvětlují, co je na Pinterestu dovoleno a co naopak zakázáno. Pokud narazíte na pin, komentář nebo zprávu, které pravděpodobně porušují tato pravidla, můžete nám je nahlásit. Pokud je to možné, žádáme o radu a pomoc odborníky na dané téma, protože chceme zachovat zabezpečení Pinterestu.

Bezpečnost
 • Náš tým usilovně pracuje na odstraňování kontroverzního, znepokojujícího nebo nebezpečného obsahu z Pinterestu. Některé typy obsahu zcela smažeme, jiné pouze skryjeme z veřejných oblastí.

 • Odstraňujeme pornografii. Můžeme skrýt nahotu nebo erotiku.

  Odstraňujeme pornografii. Můžeme skrýt nahotu nebo erotiku.

  Pinterest většinou povoluje zobrazení nahoty spojené s uměním, vědou nebo vzděláváním. Tento a jiný explicitní obsah ale můžeme z veřejných oblastí skrýt, aby jej náhodou nezobrazili jiní uživatelé. Obrazy, sochy a jiné reálné umění a vyobrazení kojení nebo mastektomie jsou povoleny vždy.

  Odstraňujeme všechny obrázky explicitní sexuální aktivity, fetišů a nahých či částečně nahých osob v sexuálně vyzývavých pózách.

  Odstraňujeme obsah týkající se fyzického nebo sexuálního zneužívání. Při řešení sexuálního zobrazování nezletilých spolupracujeme s bezpečnostními složkami.

  Odstraňujeme obsah týkající se fyzického nebo sexuálního zneužívání. Při řešení sexuálního zobrazování nezletilých spolupracujeme s bezpečnostními složkami.

  Zakázaný je veškerý obsah propagující sexuální služby, jako jsou eskortní služby, prostituce nebo erotické masáže.

  Obzvlášť citlivě reagujeme na zneužívání a explicitní obsah zobrazující nezletilé. Pokud něco podobného nalezneme, nahlásíme to Národnímu centru pro nezvěstné a zneužívané děti. Odstraníme také nahé fotografie, na kterých se zdá, že jde o nezletilé osoby (s výjimkou velmi malých dětí).

  Odstraňujeme obrázky bezdůvodného násilí a obrázky, které násilí oslavují.

  Odstraňujeme obrázky bezdůvodného násilí a obrázky, které násilí oslavují.

  Smíte ukládat piny o aktuálním dění i o historii a také obsah zvyšující povědomí o současných událostech. Z veřejných oblastí ale můžeme tento obsah skrýt, aby jej náhodou nezobrazili jiní uživatelé.

  Odstraňujeme veškerý obsah oslavující násilí a nepovolujeme piny, které bezdůvodně zobrazují násilí či brutalitu.

  Odstraňujeme obsah, který ukazuje, vysvětluje nebo podporuje sebevraždy, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy nebo zneužívání návykových látek.

  Odstraňujeme obsah, který ukazuje, vysvětluje nebo podporuje sebevraždy, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy nebo zneužívání návykových látek.

  Odstraňujeme obsah, který ukazuje, vysvětluje nebo podporuje sebevraždy, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy nebo zneužívání návykových látek.

  Zahrnuje realistické obrázky, obrázky předmětů nebo nástrojů, které lidé používají k sebepoškození, a obsah, který si dělá legraci nebo který zesměšňuje lidi, kteří bojují se sebepoškozováním.

  Pokud vy nebo někdo, koho znáte, bojujete se sebevražednými myšlenkami nebo uvažujete o sebepoškození, v našem centru nápovědy najdete zdroje, jejichž prostřednictvím můžete získat bezplatnou, důvěrnou a okamžitou pomoc.

  Odstraňujeme nenávistné výroky a diskriminaci a také skupiny a uživatele, kteří tyto postoje zastávají.

  Odstraňujeme nenávistné výroky a diskriminaci a také skupiny a uživatele, kteří tyto postoje zastávají.

  Mezi nenávistné výroky patří závažné útoky na lidi na základě jejich rasy, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženství, genderové identity, pohlavní orientace, postižení nebo zdravotního stavu. Na ostatní není dovoleno útočit ani na základě věku, hmotnosti, imigračního původu nebo statutu válečného veterána.

  Odstraňujeme obsah použitý k vyhrožování nebo organizací násilných činů nebo k podpoře organizace propagující násilí.

  Odstraňujeme obsah použitý k vyhrožování nebo organizací násilných činů nebo k podpoře organizace propagující násilí.

  Není dovoleno zveřejňovat nic, co by představovalo reálné riziko újmy na zdraví či majetku. Také odmítáme vyhrožování, organizaci násilí a podporu násilného jednání.

  Na Pinterestu nejsou vítány osoby ani skupiny podporující násilné jednání vůči ostatním. To se týká i teroristických organizací a gangů. Na identifikaci těchto skupin spolupracujeme s průmyslovými, vládními a bezpečnostními experty.

  Odstraňujeme útoky na soukromé osoby a sdílené údaje, na jejichž základě je možné identifikovat konkrétní osobu.

  Odstraňujeme útoky na soukromé osoby a sdílené údaje, na jejichž základě je možné identifikovat konkrétní osobu.

  Odstraňujeme všechny útoky na soukromé osoby a informace, které je identifikují, protože takové jednání považujeme za šikanu. Rovněž nedovolujeme zveřejňovat nic, co by odhalovalo údaje, na jejichž základě je možné identifikovat konkrétní osobu, a také žádosti o osobní údaje nezletilých.

  Pokud narazíte na pin s vaší fotkou nebo údaji, na jejichž základě je vás možné identifikovat, a jejichž zveřejnění jste nepovolili, požádejte o odstranění uživatele, který je zveřejnil. Pokud to nepomůže, můžete nám tento problém nahlásit. Náš tým se na obsah podívá a dá vám vědět, zda jej odstraní.

  Také jsme shromáždili zdroje, které vás budou před tímto typem útoku chránit.

  Odstraňujeme obsah související s prodejem nebo nákupem regulovaného zboží, jako jsou drogy, alkohol, tabákové výrobky, střelné zbraně a jiné nebezpečné látky.

  Odstraňujeme obsah související s prodejem nebo nákupem regulovaného zboží, jako jsou drogy, alkohol, tabákové výrobky, střelné zbraně a jiné nebezpečné látky.

  Regulované zboží jsou produkty, které mohou při nesprávném použití způsobit újmu jejich vlastníkovi nebo lidem v jeho okolí. Mnoho zemí má pro tyto typy produktů vlastní pravidla a předpisy.

  Abychom ochránili vás i celou naši komunitu, nedovolujeme soukromý prodej ani nákup regulovaného zboží, jako jsou drogy, alkohol, tabákové výrobky, střelné zbraně nebo produkty vyrobené z ohrožených druhů. Pokud nám tento typ aktivity někdo nahlásí, odstraníme příslušný obsah a můžeme také zablokovat vlastníka účtu.

  Odstraňujeme účty, které neoprávněně využívají totožnost jiné osoby nebo organizace.

  Odstraňujeme účty, které neoprávněně využívají totožnost jiné osoby nebo organizace.

  Je zakázáno používat účty, které neoprávněně využívají totožnost nebo vytvářejí mylný dojem spojení s určitou osobou či organizací. Pokud máte účet s komentáři k veřejně známé osobnosti nebo značce nebo s informacemi pro její fanoušky, jasně uveďte, že s ní nejste nijak spojeni.

  Odstraňujeme škodlivé rady, obsah, který cílí na jednotlivce nebo chráněné skupiny, a obsah vytvořený v rámci dezinformačních kampaní.

  Odstraňujeme škodlivé rady, obsah, který cílí na jednotlivce nebo chráněné skupiny, a obsah vytvořený v rámci dezinformačních kampaní.

  Neukládejte na Pinterest škodlivé dezinformace.

  • Nedovolujeme rady, které mají okamžitý škodlivý dopad na zdraví uživatelů Pinterestu nebo bezpečnost veřejnosti. Například propagaci falešných léků pro smrtelné nebo chronické nemoci a nabádání k neočkování.
  • Nedovolujeme dezinformace o chráněných skupinách, které podněcují strach, nenávist a předsudky. Tyto a další zásady, včetně našich pokynů týkajících se nenávistných výroků, pomáhají udržovat Pinterest jako pozitivní a příjemné prostředí pro lidi s různým původem.
  • Nedovolujeme dezinformace, které útočí na jednotlivce a které z nich, jejich příbuzných nebo majetku činí cíle obtěžování nebo násilí.
  • Nedovolujeme obsah, který vychází z dezinformačních kampaní namířených na Pinterest nebo jiné platformy.

  ​​​​​​

Duševní vlastnictví a jiná práva
 • Respektujte práva ostatních nejen na Pinterestu a řiďte se následujícími pravidly:

 • Neporušujte ničí duševní vlastnictví, soukromí nebo jiná práva.

  Neprovádějte žádné činnosti ani nezveřejňujte žádný obsah porušující zákony nebo předpisy.

  Nepoužívejte název, logo či ochrannou známku Pinterestu způsobem, který by mohl uživatele mást (podrobnosti najdete v pravidlech pro používání značky).

Bezpečnost a přístup na web
 • Pro ochranu platformy Pinterestu se řiďte následujícími zásadami:

 • Nesmíte přistupovat k našim systémům, neoprávněně do nich zasahovat nebo je používat. To samé platí i o systémech našich dodavatelů technických služeb.

  Neporušujte ani neobcházejte naše bezpečnostní opatření ani netestujte zranitelnost našich systémů nebo sítí, pokud se nejedná o autorizovaný program hlášení chyb na Pinterestu.

  Nepoužívejte nezdokumentované nebo nepodporované způsoby přístupu, vyhledávání, automatizované extrakce (scraping) či stahování dat ani pozměňování jakékoli části Pinterestu.

  Nepokoušejte se zpětně analyzovat náš software.

  Nepokoušejte se poškozovat uživatele Pinterestu, hostitele nebo sítě například rozesíláním viru, přetěžováním, spamováním nebo zahlcením e-mailové schránky.

  Neshromažďujte ani neukládejte z Pinterestu nebo od jeho uživatelů údaje, na jejichž základě je možné identifikovat konkrétní osobu, pokud k tomu nemáte povolení.

  Nesdílejte své heslo a nedovolte nikomu jinému používat váš účet nebo udělat něco, co by mohlo váš účet jakkoli ohrozit.

  Neprodávejte přístup ke svému účtu, k nástěnkám nebo k uživatelskému jménu ani jinak nepřevádějte funkce účtu za odměnu.

 • Pinterest nemůžete používat, pokud by to bylo zakázáno americkými sankcemi. Osobní účty a firemní účty nejsou momentálně pro Severní Koreu k dispozici.  Firemní účty momentálně nejsou k dispozici na Krymu, Kubě, v Íránu, Severní Koreji a Sýrii.

Nevyžádaná obchodní sdělení a kvalita
 • Chceme, aby byl obsah Pinterestu kvalitní a užitečný, takže upřednostňujeme konzistentní a zajímavé nápady, které si uživatelé budou rádi zkoušet. Patří sem:

 • Originální obsah s jedinečnou hodnotou. 

  Vhodné formátování, které uživatelům pomůže najít, co hledají. 
   

  Konzistentní cílová stránka, která odpovídá obsahu pinu.

 • Nevyžádaná obchodní sdělení.

  Snaha uměle zvyšovat počty zobrazení a vylepšovat jiné statistické údaje.

  Opakované nebo nežádoucí příspěvky.

  Přesměrování mimo doménu („off-domain redirect“), technika cloakingu nebo jiné způsoby skrývání adresy, na kterou pin odkazuje.

  Zavádějící obsah nebo chování. Jedná se například o klamavé designové prvky nebo podezřelá automaticky otevíraná okna. 

Pokyny pro placené partnerství
 • Co je placené partnerství?

  Placené partnerství definujeme jako jakýkoli obsah na Pinterestu, který představuje obchodního partnera nebo který je ovlivněn obchodním partnerem výměnou za určitou hodnotu, například když obchodní partner uživateli zaplatí nebo jej jinak motivuje k uložení obsahu.

  Jaké platí pokyny?

  Všechna placená partnerství musí sdělit komerční povahu jejich obsahu. Kromě dodržování našich pravidel komunity Pinterestu jsou uživatelé, kteří se zapojí do placeného partnerství, povinni dodržovat:

  • všechny příslušné zákony a nařízení, mimo jiné včetně všech zákonů o reklamě a nařízení Federální obchodní komise, včetně požadavků FTC,
  • všechna příslušná sdělení nutná k vyjádření komerční povahy obsahu (například použití hashtagu #ad k označení toho, že je váš obsah placeným partnerstvím),
  • propagované piny se rovněž musí řídit našimi reklamními pravidly.

  Abychom na Pinterestu zabránili šíření falešného obsahu a nevhodného chování:

  • Na relevantních nástěnkách zveřejňujte relevantní obsah. 
  • Obsah příspěvků by měl být kvalitní. Vyhýbejte se spamování. 
  • Ukládejte obsah, o který máte opravdu zájem.
 • Neodměňujte uživatele ani jim neplaťte za distribuci obsahu ve velkém objemu, nevyžádaným způsobem nebo na základě počtu uložených pinů.

  Neodměňujte uživatele ani jim neplaťte za distribuci obsahu ve velkém objemu, nevyžádaným způsobem nebo na základě počtu uložených pinů.

  Firma například nesmí uživatelům platit za sledování jednotlivých nástěnek nebo za ukládání jednotlivých pinů. Firma smí zaplatit externímu bloggerovi za správu nástěnky pro její značku nebo prostřednictvím platebních struktur placení za každé kliknutí (například partnerské odkazy), nesmí ale platit velkým skupinám lidí za ukládání konkrétních pinů, protože by tak uměle zvyšovala oblibu svého obsahu.

  Můžete používat partnerské odkazy a další platební struktury placení za proklik, nesmí se ale jednat o spamování. Připomínáme, že v současnosti podporujeme pouze některé analytické nástroje třetích stran.

Pokyny pro soutěže
 • Nepožadujte po uživatelích, aby si uložili konkrétní obrázek. Umožněte jim volit piny podle jejich vkusu a preferencí, a to i v případě, že je paleta možností omezena určitým výběrem nebo webem.

  Neumožňujte v soutěži účast s více než jedním soutěžním příspěvkem.

  Nenaznačujte, že vás nebo vaši propagační akci sponzoruje nebo podporuje Pinterest.

  Projděte si obecné pokyny pro používání značky Pinterest, které najdete v našich pravidlech pro používání značky.

 • A konečně, dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy.