Reklamní pravidla

Náš cíl
 • Posláním Pinterestu je pomáhat lidem objevovat a dělat věci, které mají rádi. Věříme, že propagovaný obsah jim v životě může významně pomoci při rozhodování. Chceme proto, aby reklamy patřily mezi to nejlepší, co na Pinterestu uvidíte. Tyto pokyny vám pomohou propagovat na Pinterestu skvělý obsah.

Buďte k našim uživatelům upřímní.
 • Být sám sebou znamená poskytovat pravdivé a upřímné informace o propagovaných produktech nebo službách. Uživatelům byste také měli dát jasně najevo, co mohou při interakci s vašimi produkty nebo službami očekávat.

 • Poskytujte pravdivé informace o svém vztahu s Pinterestem.

  Poskytujte pravdivé informace o svém vztahu s Pinterestem.

  Vaše reklamy se musí řídit našimi pravidly pro používání značky a nesmí naznačovat, že Pinterest vaši reklamní kampaň sponzoruje nebo je s ní formálně spojen. Design reklam by měl v podstatě vyjadřovat, že pochází od vaší společnosti, nikoli od Pinterestu. Můžete používat slovo „Pinterest“, nikoli ale naši slovní ochrannou známku.

  Poskytněte jasné informace o způsobu účtování za své produkty či služby.

  Poskytněte jasné informace o způsobu účtování za své produkty či služby.

  Pokud uživatelům účtujete pravidelné poplatky, transparentně o nich informujte a sdělujte i platební podmínky.

   

  Každý účet používejte pouze pro jediného inzerenta a uživatelům o něm poskytněte jasné informace.

  Každý účet používejte pouze pro jediného inzerenta a uživatelům o něm poskytněte jasné informace.

  Chceme, aby uživatelé Pinterestu věděli, kdo obsah propaguje. Prostřednictvím jednoho účtu tedy smíte spravovat jen jednoho inzerenta a nesmíte inzerenta v účtu měnit. Rovněž je zakázáno vytvářet nástěnky pro někoho jiného (např. pokud jste agentura) a propagovat jejich obsah. Můžete ale pomáhat ostatním propagovat reklamy z jejich vlastních účtů.

  Respektujte práva ostatních uživatelů.

  Respektujte práva ostatních uživatelů.

  Vaše reklamy nesmí porušovat práva žádných třetích stran, a to včetně autorských práv, ochranných známek nebo práv na ochranu osobních údajů.

Věnujte pozornost kvalitě obsahu
 • Naším cílem je nabízet podnětnou a užitečnou reklamu. Klademe proto vysoké nároky na kvalitu propagovaného obsahu. ​Rady najdete v části kreativní osvědčené postupy a na nástěnkách pracovníků The Studio.

  Vaše reklamy by měly být:

 • Přehledné a pochopitelné

  Přehledné a pochopitelné

  Reklamy by měly být jednoduché, přehledné a snadno pochopitelné.

  Co nepovolujeme:

  • Rozmazané nebo zrnité obrázky (doporučené rozlišení alespoň 600x900 pixelů)

  • Obrázky se špatnou orientací, které jsou vzhůru nohama nebo otočené na bok

  • Přeplácané obrázky plné překryvného textu, různých stylů písma a barev (nepoužívejte více než 4 textová pole a 2 styly písma nebo barvy)

  • Nedodržování gramatických pravidel, pravopisné chyby či příliš mnoho velkých písmen a symbolů

  Profesionální a pěkně upravené

  Profesionální a pěkně upravené

  Reklamy by měly vyhovovat těm nejvyšším nárokům na kvalitu obsahu.

  Co nepovolujeme:

  • Špatně upravené obrázky, které jsou rušivé nebo přeplácané

  • Špatně oříznuté obrázky, které vypadají odbytě nebo neoriginálně

  • Amatérský nebo uživateli vytvořený obsah, jako jsou selfíčka nebo snímky obrazovky

  Pravdivé a upřímné

  Pravdivé a upřímné

  Reklamy by měly odpovídat očekáváním uživatelů a neměly by je nutit ke kliknutí.

  Co nepovolujeme:

  • Obrázky napodobující funkce (např. tlačítka „Přehrát“ nebo „Stáhnout“), ikony oznámení, panely hledání nebo prvky napodobující funkce Pinterestu (např. tlačítka „Uložit“ nebo „Koupit“). Výzvy k akci ve tvaru tlačítek jsou v pořádku, pokud správně uvádí, kam bude uživatel po kliknutí přesměrován. Například obrázek s tlačítkem „Jít nakupovat“, který uživatele přesměruje na web obchodu, je v pořádku.

Buďte ohleduplní ke zvolené cílové skupině.
 • Zajistěte, aby byly reklamy pro zvolenou cílovou skupinu relevantní. Rozhodně neoslovujte uživatele způsobem, který naznačuje, že o nich víte něco citlivého.

 • Zaměřujte se na správné publikum.

  Zaměřujte se na správné publikum.

  Vaše reklamy by měly být relevantní a zobrazovat se vhodným lidem. Při cílení reklamy nevybírejte nerelevantní kritéria.

  Příklady

  • Reklama na obuv, která cílí na „vysoké podpatky“, „tenisky“ a „jarní módu“, je v pořádku.
  • Reklama na obuv, která cílí na „recept“, „vánoční ozdoby“ nebo „svatební šaty“, v pořádku není.

  Nezaměřujte se na citlivé kategorie.

  Nezaměřujte se na citlivé kategorie.

  Cílení na určité publikum může být nevhodné nebo dokonce urážlivé. Nemůžete se proto zaměřovat na publikum na základě:

  • Citlivých informací o zdraví nebo zdravotním stavu
  • Rasového nebo etnického původu
  • Špatné finanční situace
  • Příslušnosti k náboženskému či filozofickému směru nebo náboženskému či filozofickému přesvědčení
  • Sexuálního chování nebo orientace
  • Domnělého nebo skutečného spáchání trestného činu

  Při cílení reklam mimo USA se rovněž nesmíte zaměřovat na publikum na základě:

  • Příslušnosti nebo členství v odborové organizaci
  • Politické příslušnosti
Veškerá data používejte s rozmyslem.
 • Pokud v reklamách na Pinterestu používáte data, sdělujte uživatelům jasné informace a respektujte jejich soukromí.

 • Dodržujte všechna pravidla cílení na publikum a sledování konverzí.

  Dodržujte všechna pravidla cílení na publikum a sledování konverzí.

  Používáte-li technologii Pinterestu, která na zařízení uživatele ukládá soubory cookie nebo jiné informace a přistupuje k nim, pak musíte v případech vyžadovaných zákony tento fakt zřetelně sdělit a získat souhlas s touto činností.

  Nepředávejte nám informace související s citlivými kategoriemi, jako je zdravotní stav nebo etnický původ, ani informace od uživatelů mladších 13 let nebo informace shromážděné z webů či aplikací zaměřených na děti.

  Pokud na webu nebo v aplikaci shromažďujete data používaná některou ze služeb Pinterestu, musíte s takovýmto shromažďováním, sdílením a používáním dat získat zákonem vyžadovaný souhlas jednotlivých uživatelů a zobrazit níže uvedené oznámení:

  Sledování konverzí
  Pokud nám prostřednictvím tagu Pinterestu nebo jiné technologie poskytujete data pro sledování konverzí, musíte uživatelům jasně a přehledně oznámit, že jejich informace budete sdílet se třetími stranami kvůli měření úspěšnosti reklam.

  Cílení na vhodné publikum

  Pokud nám předáváte data, která budete na Pinterestu používat k cílení na vhodné publikum (např. nahrajete seznam zákazníků), musíte všem uživatelům, od nichž data shromažďujete, jasně a přehledně oznámit, že jejich informace budete sdílet se třetími stranami kvůli cílené reklamě.

  Pokud lze způsob, jakým data využíváte, označit za online behaviorální reklamu (např. pokud používáte data z tagu Pinterestu kvůli cílení na uživatele, kteří váš web již někdy navštívili, nebo data ze školicího nástroje pro publikum), musíte také:

  • Sdělit uživatelům, jak mohou použití svých informací k cílení reklamy odmítnout. Chcete-li cílit na uživatele Pinterestu, kteří váš web již někdy navštívili, musíte jim sdělit, že mohou takovéto cílení odmítnout prostřednictvím funkce „Do Not Track“ („Nesledovat“) v prohlížeči nebo v nastavení přizpůsobení Pinterestu. 
  • Nezasílat nám informace o lidech, kteří takovéto použití údajů odmítli.
  • Pravidelně aktualizovat data a odstraňovat uživatele, kteří takovéto použití údajů odmítli.
    

  Nakládejte ohleduplně s daty a soukromím uživatelů v komunitě.

  Nakládejte ohleduplně s daty a soukromím uživatelů v komunitě.

  Nemůžete:

  • Používat data získaná od třetí strany k nákupu reklam
  • Používat data z některé ze služeb Pinterestu k jakémukoli jinému účelu, než je pochopení vašich kampaní na Pinterestu
  • Sdílet data z některé ze služeb Pinterestu se třetí stranou, a to včetně další reklamní služby
  • Spojovat data z některé ze služeb Pinterestu s osobně identifikovatelnými informacemi (jako je e-mailová adresa) nebo s informacemi z prohlížeče nebo ze zařízení (jako je soubor cookie nebo identifikátor zařízení)
Jasně informujte o cílové stránce.
 • Záleží nám na všech aspektech vnímání reklamy uživateli, a to včetně adresy URL, na kterou vaše reklama odkazuje. Chceme si být jisti, že uživatelé při kliknutí najdou to, co hledají. 

 • Vytvoření jednotného prostředí

  Vytvoření jednotného prostředí

  Vaše reklamy musí vyjadřovat, kdo jste a co propagujete. Proto se ujistěte, že jsou vaše obrázky, popis a cílová stránka jednotné. Pokud vaše reklama zahrnuje hlavní produkt nebo konkrétní motiv, musí být tento produkt nebo motiv okamžitě dostupný nebo zřejmý na cílové stránce.

   

  Vyžaduje-li cílová stránka před zobrazením inzerovaného produktu či služby registraci, jasně o tom uživatele informujte

  Vyžaduje-li cílová stránka před zobrazením inzerovaného produktu či služby registraci, jasně o tom uživatele informujte

  Pokud po uživatelích před zobrazením obsahu vyžadujete nějakou akci (např. přihlášení), měli byste jim to v reklamě jasně sdělit. Reklamy také nesmí tvrdit ani naznačovat, že je produkt k dispozici na cílové stránce, pokud jej ve skutečnosti nenabízíte.

  Neposílejte uživatele na cílové stránky nízké kvality.

  Neposílejte uživatele na cílové stránky nízké kvality.

  Cílové stránky by měly posilovat důvěru v kvalitu a obsah vašich reklam. Cílová stránka nesmí:

  • Podvést uživatele a přesměrovat je na jinou stránku.
  • Automaticky do jejich zařízení cokoli stahovat. Je v pořádku, pokud na cílové stránce uvádíte odkaz ke stažení. Stahování se ale nesmí spouštět automaticky.

  Na základě kvality cílových stránek rovněž určujeme konkurenceschopnost reklam v aukcích. Více se dozvíte v centru nápovědy.

   

  Používejte správné adresy URL cílových stránek.

  Používejte správné adresy URL cílových stránek.

  Adresa URL, na kterou uživatele přesměrujete, musí odpovídat adrese URL cílové stránky v reklamě. Adresy URL je zakázáno maskovat nebo je během prokliku měnit.

S obsahem nakládejte zodpovědně.
 • Nedovolujeme určité kategorie reklam, protože mohou být kontroverzní nebo problematické, bez ohledu na kontext. Nesete tedy odpovědnost jak za obsah, který na Pinterestu propagujete, tak za bezpečnost a důvěryhodnost produktů a služeb, které nabízíte.

  Nikdy nepovolujeme reklamu na:

 • Erotické či pornografické produkty a služby

  Erotické či pornografické produkty a služby

  Je zakázáno propagovat erotické pomůcky, videa, publikace, živá erotická vystoupení, produkty k vylepšení sexuálního života nebo služby související s poskytováním příležitostného sexu, mezinárodní seznamky nebo eskort.

  Škodlivý software a hacking

  Škodlivý software a hacking

  Je zakázáno přidávat odkazy na software, který by klamal uživatele. Zakázané jsou rovněž produkty, které propagují návody nebo vybavení potřebné k nelegálnímu přístupu nebo k nedovoleným zásahům do softwaru, serverů, mobilních telefonů nebo webů.

  Návnady na kliknutí

  Návnady na kliknutí

  Chceme, aby reklamy byly hezké, užitečné a inspirativní. Na uživatele ale nesmí vyvíjet nátlak nebo je zkoušet svým obsahem napálit. Zakazujeme proto reklamy, které se uživatele snaží nalákat ke kliknutí na základě senzačních informací. Takové taktiky:

  • zneužívají strach uživatelů,

  • kritizují nedostatky,

  • podrývají jejich sebevědomí,

  • zneužívají poplašné zprávy nebo obrázky,

  • schválně skrývají určité informace.

   

  Nelegální činnosti

  Nelegální činnosti

  Jsou zakázány reklamy propagující nebo usnadňující nelegální činnosti.

  Nelegální nebo rekreační drogy

  Nelegální nebo rekreační drogy

  Nedovolujeme:

  • obrazové ztvárnění, prodej nebo užívání nelegálních nebo rekreačních drog,

  • informační materiály o užívání nebo legalizaci nelegálních nebo rekreačních drog,

  • propriety nutné pro užívání, skladování nebo konzumaci nelegálních nebo rekreačních drog.

   

  Napodobeniny nebo padělky

  Napodobeniny nebo padělky

  Nikdy nepovolujeme reklamu na:

  • Imitace produktů
  • Padělky značkových produktů
  • Zboží neoprávněně propagované jako originální značkové
  • Padělané průkazy totožnosti, pasy nebo jiné oficiální dokumenty

   

  Živá zvířata a výrobky z chráněných či ohrožených druhů

  Živá zvířata a výrobky z chráněných či ohrožených druhů

  Je zakázáno propagovat prodej živých zvířat. Zakázaná je rovněž reklama na výrobky z želvoviny, slonoviny, korálu, krokodýlí kůže, kožešiny tygra, ledního medvěda nebo vydry mořské a dalších ohrožených divokých zvířat. Patří sem také léčivé přípravky, kvůli kterým musel být usmrcen nosorožec, tygr nebo medvěd ušatý. Kompletní seznam zakázaných výrobků z divokých zvířat naleznete na webu našeho partnera World Wildlife Fund.

  Online hazard a loterie nebo hry vyžadující dovednosti

  Online hazard a loterie nebo hry vyžadující dovednosti

  Nesmíte propagovat žádné aplikace či weby zaměřené na loterie a hazardní hry. Zakázané jsou rovněž reklamy na fantasy sporty či jiné internetové hry o ceny, u kterých je vyžadován vstupní poplatek.

  Reklamy na kamenná kasina, které nevedou k online hazardu, loteriím nebo hrám vyžadujícím dovednosti, jsou v pořádku.

  Nahota

  Nahota

  Propagovaný obsah se zobrazuje na místech, kde by se obvykle nezobrazil. Z tohoto důvodu musíme být konzervativnější, co se týče nahoty. Je zakázána jakákoli nahota, a to i umělecká. Navíc nepovolujeme i některé obrázky, které opravdovou nahotu neobsahují. Zakázaná je například naznačená nahota (jako rozmazané fotografie nebo ilustrace), naznačené sexuální aktivity (oblečení i nazí) nebo jakékoli zaměření na určité části těla (genitálie, pubické ochlupení, hýždě mužů i žen a ženská ňadra).

  Můžete propagovat oděvy na modelech a modelkách (např. plavky nebo spodní prádlo), pokud jejich pózy a propagované produkty nebudou erotické nebo příliš sexuální.

   

  Léčiva

  Léčiva

  Pinterest se momentálně nezabývá farmaceutickým průmyslem. Nedovolujeme:

  • značkové nebo neznačkové reklamy od výrobců léčiv,

  • předpisy na léky pro lidi nebo domácí zvířata,

  • online lékárny.

  Volně prodejné léky, které nevyžadují předpis, jsou v pořádku. Zdravotnické produkty na předpis, jako například dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, jsou v pořádku.

   

  Reklama nabízející prospěch za používání Pinterestu

  Reklama nabízející prospěch za používání Pinterestu

  Je zakázáno slibovat uživatelům peníze, ceny nebo speciální nabídky za klikání na tlačítka Pinterestu.

  Politické kampaně

  Politické kampaně

  Nedovolujeme kampaně na:

  • volby nebo porážku politických kandidátů ucházejících se o veřejné funkce,

  • politické strany nebo akční výbory,

  • politické záležitosti s cílem ovlivňovat volby,

  • legislativu, včetně referend nebo volebních iniciativ.

   

  Omezená zdravotní péče

  Omezená zdravotní péče

  Pinterest dovoluje pouze některé běžné zdravotnické produkty. Nedovolujeme:

  • zdravotnická zařízení třídy III,

  • nábor do klinických studií.

  Zdravotnická zařízení třídy I a II jsou v pořádku. Antikoncepční produkty, které se nezaměřují na sexuální potěšení nebo výkon, jsou v pořádku. Služby související s bojem proti závislostem zaměřené na zotavení a podporu jsou v pořádku, pokud obrazové ztvárnění a prohlášení neporušují naše zásady týkající se návnad na kliknutí nebo citlivého obsahu.

   

  Citlivý obsah

  Citlivý obsah

  Chceme, aby byl Pinterest bezpečné místo, kde mohou uživatelé objevovat nové možnosti. Z tohoto důvodu jsou zakázány kontroverzní nebo pobuřující reklamy, které by mohly uživatele rozzlobit. Je zakázáno používat texty nebo obrázky, které jsou:

  • Urážlivé nebo vulgární (ať už cenzurované, či nikoli)

  • Nadmíru násilné nebo brutální

  • Odporné nebo nechutné

  • Se sexuálním podtextem

  • Politicky, kulturně nebo rasově necitlivé

   

  Následující obsah povolujeme pouze ve spojení se vzdělávacími nebo charitativními informacemi:

  • Obsah využívající nedávné kontroverzní nebo tragické události

  • Zmínky o citlivých zdravotních potížích

   

  Podezřelá tvrzení

  Podezřelá tvrzení

  Slibování nečekaných nebo nepravděpodobných výsledků může narušit důvěru. Proto tvrzení týkající se produktů a služeb pečlivě zkoumáme. Nedovolujeme tvrzení týkající se:

  • terapie, diagnostiky, prevence nebo léčby onemocnění,
  • nepravděpodobného nebo nebezpečného hubnutí
  • (včetně naznačených tvrzení v podobě obrázků „před a po“),
  • nerealistických kosmetických výsledků v určitém časovém rámci,
  • velkých finančních výnosů s minimálním úsilím nebo investicí.

   

  Podezřelé potravinové doplňky

  Podezřelé potravinové doplňky

  Chceme uživatele chránit před potenciálně nebezpečnými produkty. Nedovolujeme:

  • Tablety a potravinové doplňky na hubnutí nebo potlačení chuti k jídlu

  • Produkty, které podezříváme, mohou být nebezpečné, nespolehlivé, snadno zneužitelné nebo psychoaktivní.

   

  Tabák

  Tabák

  Je zakázáno propagovat tabákové výrobky, jako jsou cigarety, elektronické cigarety a žvýkací tabák, a rovněž související předměty jako dýmky, čističe dýmek nebo cigaretové papírky.

  Nepřijatelné obchodní praktiky

  Nepřijatelné obchodní praktiky

  Je zakázáno propagovat produkty, služby nebo obchodní modely, které považujeme za nepřijatelné. Patří sem např. aukce s platbou za příhoz, krátkodobé půjčky, nábor žalujících a finanční služby, které usnadňují nákup nebo obchodování s bitcoiny či jinými kryptoměnami. Zakázány jsou rovněž obchodní modely, které jasně nevysvětlují svou hodnotovou nabídku nebo používají vůči zákazníkům klamavé taktiky.

   

  Zbraně a výbušniny

  Zbraně a výbušniny

  Je zakázáno propagovat zbraně, zábavní pyrotechniku nebo výbušniny, které by mohly způsobit škody, újmu nebo zranění. Zakázány jsou také návody na používání nebo výrobu takovýchto produktů. Reklamy nesmí propagovat:

  • Pistole a pušky, střelné zbraně, střelivo ani obrázky těchto věcí. Patří sem rovněž funkční starožitné zbraně, vzduchové pistole, airsoftové zbraně, paintballové zbraně a realistické repliky střelných zbraní.

  • Jakékoli příslušenství ke střelným zbraním

  • Nože určené k násilnému používání (např. vystřelovací nože nebo lovecké nože)

  • Produkty určené ke způsobování škod nebo zranění (např. kuše, tasery nebo pepřové spreje)  

  • Zábavní pyrotechniku

  • Výbušniny

  • Pokyny, jak vyrábět zbraně nebo zábavní pyrotechniku, nebo informace o tom, jak lidem ubližovat nebo je zabíjet

   

 • Pro následující produkty a služby jsme stanovili určitá omezení:

 • Alkohol

  Alkohol

  V reklamách můžete propagovat alkohol včetně piva, vína, lihovin, likérů a členství v nejrůznějších skupinách zaměřených na alkohol.

  Ve všech případech ale musíte dodržovat platné federální a místní zákony a regulační předpisy, a to včetně ověřování věku (je-li třeba).

  Reklamy na alkohol na Pinterestu:

  • Nesmí mít formu nákupních pinů a nákupních reklam.
  • Nesmí se zaměřovat na mladistvé nebo vyobrazovat mladistvé při konzumaci alkoholických nápojů.
  • Nesmí spojovat konzumaci alkoholu s lepším fyzickým výkonem, společenským postavením nebo sexuálními úspěchy.
  • Nesmí naznačovat, že nadměrné pití je prospěšné nebo že alkohol má léčivé účinky, a to včetně stimulačních nebo uvolňujících.
  • Nesmí zobrazovat osoby pod vlivem alkoholu nebo spojovat pití s nelegálními, společensky škodlivými nebo nebezpečnými aktivitami (např. řízení, ovládání těžkých strojů).
  • Nesmí zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivum.

  Propagace reklam na následující produkty nebo služby je v pořádku a nebude považována za reklamu na alkohol:

  • Příslušenství, jako jsou sklenice na víno, pivní korbele a láhve
  • Sady pro domácí vaření piva
  • Recepty na nápoje nebo pokrmy obsahující alkohol
  • Recepty naznačující spojení s alkoholickými nápoji
  • Akce, jejichž součástí může být konzumace alkoholu (např. šťastné hodinky, prohlídky vinařství a kurzy domácího vaření piva)
  • Akce sponzorované výrobci alkoholických nápojů
  • Novinky a informace o alkoholických produktech

  Soutěže a hry o ceny

  Soutěže a hry o ceny

  Jestliže propagujete soutěž nebo hry o ceny, podporujte upřímné chování, zamezte zaplavení Pinterestu spamem a dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy. Dále vás žádáme, abyste:

  • Po účastnících nepožadovali ukládat konkrétní obrázek
  • Neumožňovali uživatelům zúčastnit se soutěže s více než jedním soutěžním příspěvkem
  • Nenaznačovali, že vás nebo vaše propagační akce sponzoruje nebo podporuje Pinterest
  • Zajistili, že účastníci budou při ukládání pinů souvisejících s touto akcí v popiscích nebo obrázcích používat slova jako „soutěž“ nebo „hra o ceny“

   

  Více se dozvíte v pravidlech komunity Pinterestu.

Na co nesmíte zapomínat
 • Odpovídáte za to, že vaše reklamy i způsob používání našich reklamních služeb budou v souladu se všemi příslušnými zákony, předpisy a oborovými standardy. Rovněž musíte dodržovat pravidla komunity Pinterestu , podmínky a výše uvedená reklamní pravidla. Reklamní pravidla platí pro všechny části propagovaného obsahu včetně obrázku, popisku a odkazovaného webu a také pro další funkce, například cílení na určité publikum.

  Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo odstranit jakoukoli reklamu, která negativně ovlivňuje náš vztah s uživateli Pinterestu nebo je v rozporu s našimi zájmy. Rovněž můžeme odstranit reklamy nebo kategorie reklam, u nichž zaznamenáme vysokou míru negativních ohlasů uživatelů Pinterestu. Tato pravidla můžeme kdykoliv změnit.