Reklamní pravidla

Náš cíl

 • Posláním Pinterestu je inspirovat lidi k životu podle jejich představ. Věříme, že propagovaný obsah jim může významně pomoci dopřát si život, po jakém touží. Chceme proto, aby reklamy patřily mezi to nejlepší, co na Pinterestu uvidíte. Tyto pokyny vám pomohou propagovat na Pinterestu skvělý obsah.

Buďte k našemu publiku upřímní.

 • Být sám sebou znamená poskytovat pravdivé a upřímné informace o propagovaných produktech nebo službách. Uživatelům byste také měli dát jasně najevo, co mohou při interakci s vašimi produkty nebo službami očekávat.

  Poskytujte pravdivé informace o svém vztahu s Pinterestem.

  Vaše reklamy se musí řídit našimi pravidly pro používání značky a nesmí naznačovat, že Pinterest vaši reklamní kampaň sponzoruje nebo je s ní formálně spojen. Jednoduše řečeno design reklam by měl vyjadřovat, že pochází od vaší společnosti, nikoli od Pinterestu. Můžete používat slovo „Pinterest“, nikoli ale naši slovní ochrannou známku.

  Poskytněte jasné informace o způsobu účtování za své produkty či služby.

  Pokud uživatelům účtujete pravidelné poplatky, transparentně o nich informujte a sdělujte i platební podmínky.

  Respektujte práva ostatních uživatelů.

  Vaše reklamy nesmí porušovat práva žádných třetích stran, a to včetně autorských práv, ochranných známek nebo práv na ochranu osobních údajů.

Buďte ohleduplní ke zvolené cílové skupině.

 • Zajistěte, aby reklamy byly pro zvolenou cílovou skupinu relevantní, a dodržujte níže uvedené pokyny.

  Nezaměřujte se na citlivé kategorie.

  Cílení na určité publikum může být nevhodné nebo urážlivé. Rozhodně neoslovujte uživatele způsobem, který naznačuje, že o nich víte nějaké citlivé údaje. Nemůžete se proto zaměřovat na publikum na základě:

  • Citlivých informací o zdraví nebo zdravotním stavu
  • Rasy, barvy pleti nebo etnického původu
  • Osobní problémy, včetně finančních, fyzických a emocionálních potíží
  • Náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo směr
  • Sexuální chování, orientace nebo genderová identita
  • Domnělého nebo skutečného spáchání trestného činu
  • Příslušnosti nebo členství v odborové organizaci
  • Politické příslušnosti
  • Kromě výše uvedeného nesmíte cílit reklamy na uživatele Pinterestu mladší 18 let.

  Cílení proxy na výše uvedené citlivé kategorie není dovoleno.

  Chráněné skupiny

  Pro některé kategorie reklam platí další omezení cílení. Kromě dodržení pokynů týkajících se cílení na citlivé kategorie nesmí reklamy v následujících kategoriích využívat možnosti cílení na podobné osoby, cílení podle věku, pohlaví nebo PSČ ani vylučovat chráněné skupiny:

  • Úvěry: Reklamy propagující úvěrové produkty, jako jsou kreditní karty, hypotéky a půjčky
  • Zaměstnání: Reklamy propagující příležitosti k práci, včetně zaměstnání na celý úvazek, na plný úvazek a práce z domu
  • Bydlení: Reklamy propagující nákup, prodej nebo pronájem pozemků či nemovitostí

  Pamatujte, že věk, pohlaví a rodinný stav jsou chráněné kategorie spolu s určitými skupinami, pro které Pinterest cílení zakazuje obecně. Reklamy v těchto kategoriích využívající zakázaná kritéria cílení nebude možné spustit. Reklamy v těchto kategoriích, které cílí na zakázaná i nezakázaná klíčová slova anebo zájmy, mohou být schváleny, ale dle zakázaných kritérií cílení se nebudou zobrazovat.

Veškerá data používejte s rozmyslem.

 • Při používání údajů pro cílení nebo měření reklam na Pinterestu musíte dodržovat naše Podmínky používání údajů v reklamách. Tato povinnost platí pro funkce, jako jsou naše tagy, publika a kampaně na podporu instalace aplikace.

  Dodržujte všechny pravidla měření a cílení na publikum.

  Kdekoli shromažďujete údaje pomocí reklamní služby Pinterestu, musíte od každé fyzické osoby získat a zveřejnit zákonem vyžadovaný souhlas se shromažďováním, sdílením a používáním daných údajů.

  Pokud použijete tag Pinterestu nebo nám pošlete informace o aktivitě v mobilní aplikaci, musíte návštěvníkům webové stránky a aplikace sdělit, že jejich informace budou sdíleny se třetími stranami pro účely online behaviorální inzerce a že se od online behaviorální inzerce mohou odhlásit prostřednictvím svého nastavení přizpůsobení Pinterestu, webové stránky AdChoices optout.aboutads.info (pokud používáte tag Pinterestu) nebo jejich nastavení mobilního identifikátoru reklam (pokud s námi sdílíte údaje o aktivitě v aplikaci).

  Nepředávejte nám údaje související s citlivými kategoriemi, jako je zdravotní stav nebo etnický původ, ani údaje shromážděné z webů či aplikací zaměřených na děti ani údaje od uživatelů mladších 13 let nebo zákonného věku pro vyjádření souhlasu ve vaší zemi (je-li vyšší). Předávejte nám pouze identifikátory uživatele (jako jsou ID mobilní reklamy nebo e-maily s hodnotou hash), a to ve k tomu určených polích a v souladu s naší dokumentací.

  Neodesílejte Pinterestu seznamy zákazníků založené na aktivitě uživatele z aplikace nebo webové stránky v zařízení se systémem iOS. Neodesílejte Pinterestu informace o žádných osobách, které uplatnily své právo odhlásit se od shromažďování takových údajů používaných pro účely cílené reklamy.

  Nakládejte ohleduplně s daty a soukromím uživatelů v komunitě.

  Nemůžete:

  • Používat údaje, které shromáždíte nebo získáte prostřednictvím reklamní služby Pinterestu, pro jakékoli účely (včetně cílení na publikum nebo profilování uživatelů) s výjimkou pochopení svých kampaní na Pinterestu a pouze na anonymním základě
  • Sdílet údaje z některé z reklamních služeb Pinterestu se třetí stranou, včetně další reklamní služby
  • Propojovat údaje z reklamní služby Pinterestu s osobně identifikovatelnými údaji (jako je například e-mailová adresa) nebo údaji, které identifikují uživatele, prohlížeč nebo zařízení (jako je například soubor cookie nebo identifikátor mobilní reklamy)

  Pokud z Pinterestu obdržíte jakékoli údaje, jež jsou spojeny s jedinečným identifikátorem (např. údaje o vykazování kampaně propojené s ID mobilního zařízení), nesmíte je používat k obchodování s produkty nebo službami ani pro žádné jiné účely kromě měření kampaní Pinterestu a musíte je smazat nejpozději do 6 měsíců od jejich obdržení.

Věnujte pozornost kvalitě obsahu

 • Naším cílem je nabízet podnětnou a užitečnou reklamu. Klademe proto vysoké nároky na kvalitu obsahu reklam na Pinterestu. Rady najdete v části kreativní osvědčené postupy a na nástěnkách pracovníků The Studio.

  Profesionální a pěkně upravené obrázky

  Reklamy by měly vyhovovat těm nejvyšším nárokům na kvalitu obsahu. Nepovolujeme reklamy, které obsahují:

  • Rozmazané nebo zrnité obrázky (doporučené rozlišení alespoň 600x900 pixelů)
  • Obrázky s textem, který je příliš malý nebo rozmazaný, než aby bylo možné ho přečíst
  • Obrázky se špatnou orientací (vzhůru nohama nebo otočené na bok)
  • Nevhodně upravené nebo nesprávně oříznuté obrázky 
  • Přeplácané obrázky plné překryvného textu, různých stylů písma a barev (nepoužívejte více než 4 textová pole a 2 styly písma nebo barvy)
  • Obrázky napodobující funkce (např. tlačítka „Přehrát“ nebo „Stáhnout“), ikony oznámení, panely hledání nebo prvky napodobující funkce Pinterestu (např. tlačítka „Uložit“ nebo „Koupit“)
  • Prvky napodobující funkce Pinterestu (například naše tlačítka nebo nabídky se třemi tečkami)
  • Nedodržování gramatických pravidel, pravopisné chyby či příliš mnoho velkých písmen a symbolů
  • Uživateli vytvořený obsah nízké kvality, jako jsou selfíčka nebo snímky obrazovky
  • Reklamy s blikáním nebo stroboskopickým efektem

  Kvalitní cílové stránky

  Záleží nám na všech aspektech vnímání reklamy uživateli, a to včetně adresy URL, na kterou vaše reklama odkazuje. Chceme si být jisti, že uživatelé při kliknutí najdou to, co hledají. Nedovolujeme, aby cílové stránky:

  • vyžadovaly od uživatelů jakoukoli akci (například přihlášení), než budou moci zobrazit určitý obsah, pokud není v reklamě jasně uvedeno, že to bude nutné,
  • obsahovaly vyskakovací reklamy nebo spouštěly automatické stahování do zařízení uživatele,
  • nutily uživatele k návštěvě jiné stránky,
  • obsahovaly primárně reklamní obsah (weby vytvořené pro reklamy),
  • vedly k rozdílným zkušenostem.

  Vytvoření jednotného prostředí

  Vaše reklamy musí vyjadřovat, kdo jste a co propagujete. Proto se ujistěte, že jsou vaše obrázky, popis a cílová stránka jednotné. Reklamy nesmí tvrdit ani naznačovat, že je produkt k dispozici na cílové stránce, pokud jej ve skutečnosti nenabízíte.

S obsahem nakládejte zodpovědně.

 • Nepovolujeme určité kategorie reklamy a omezujeme jiné. Nesete tedy odpovědnost jak za obsah, který na Pinterestu propagujete, tak za bezpečnost a důvěryhodnost produktů a služeb, které nabízíte.

Pokyny k zakázanému obsahu

 • Obsah pro dospělé a nahota

  Nepovolujeme reklamy na:

  • erotické hračky,
  • Produkty ve tvaru určitých částí těla (genitálie, hýždě nebo ženská prsa)
  • videa pro dospělé nebo pornografická videa, publikace, živá představení,
  • produkty na zvýšení sexuální výkonnosti,
  • služby, které nabízejí příležitostný sex, mezinárodní dohazování nebo eskortní služby,
  • naznačenou sexuální aktivitu (v oblečení nebo bez oblečení),
  • sexuální objektivizaci osoby za účelem prodeje produktu nebo služby.

  Nepovolujeme ani:

  • nahotu nebo naznačenou nahotu (například rozmazané obrázky a ilustrace),
  • naznačenou sexuální aktivitu (v oblečení nebo bez oblečení),
  • jakékoli zaostření na určité části těla (genitálie, pubické ochlupení, mužské nebo ženské pozadí a ženská prsa).

  Můžete propagovat oděvy na modelech a modelkách (například plavky nebo spodní prádlo), pokud vaše produkty nebudou erotické nebo příliš sexuální. Nepovolujeme však obrázky znázorňující nezletilé ve spodním prádle nebo v plavkách, pokud na obrázku nejsou doprovázeni dospělými osobami.

 • Návnady na kliknutí

  Chceme, aby reklamy byly pěkné a užitečné. Na uživatele ale nesmí vyvíjet nátlak nebo je zkoušet svým obsahem napálit. Zakazujeme proto reklamy, které se uživatele snaží nalákat ke kliknutí na základě senzačních informací. Takové taktiky:

  • zneužívají strach uživatelů,
  • kritizují nedostatky,
  • zneužívají poplašné zprávy nebo obrázky,
  • schválně skrývají určité informace.
 • Drogy a související propriety

  Nepovolujeme reklamy na:

  • prodej nebo používání nelegálních nebo rekreačních drog,
  • informační materiály o užívání nebo legalizaci nelegálních nebo rekreačních drog,
  • reklamy obsahující znázornění nelegálních nebo rekreačních drog,
  • příslušenství související s užíváním drog, včetně propriet na používání, skladování nebo konzumaci nelegálních nebo rekreačních drog.
  • Produkty obsahující CBD nebo podobné složky
   • Budeme povolovat reklamy pro lokální produkty obsahující olej z konopí, které obsahují zanedbatelné množství THC a neobsahují žádné CBD, přičemž tyto reklamy neobsahují žádná léčebná ani lékařská tvrzení.
 • Ohrožené druhy a živá zvířata

  Nepovolujeme inzerci živých zvířat ani produktů určených ke způsobení tělesné újmy na zvířatech ve jménu tréninku. Zakázány jsou rovněž výrobky z želvoviny, slonoviny, korálu, krokodýlí kůže, luskouna, kožešiny tygra, ledního medvěda nebo vydry mořské a dalších ohrožených divokých zvířat. Patří sem také léčivé přípravky, kvůli kterým musel být usmrcen nosorožec, tygr nebo medvěd ušatý. Kompletní seznam zakázaných výrobků z divokých zvířat naleznete na webu našeho partnera World Wildlife Fund.

 • Nelegální produkty a služby

  Nepovolujeme inzerci ničeho, co zajišťuje nebo propaguje nelegální produkty, služby nebo aktivity, včetně produktů, které poskytují pokyny nebo vybavení pro nelegální přístup či manipulaci se softwarem, servery, mobilními telefony nebo webovými stránkami, a odkazů na software, které mají za následek nebezpečné uživatelské prostředí nebo škodlivé streamování nebo stahování materiálů chráněných autorskými právy. Nepovolujeme ani prodej falešných dokladů totožnosti, cestovních pasů nebo jiných úředních dokumentů ani žádosti o ně.

 • Padělané zboží

  Nepovolujeme reklamy na:

  • Imitace produktů
  • Padělky značkových produktů
  • Zboží neoprávněně propagované jako originální značkové
 • Politické kampaně

  Nepovolujeme reklamy na:

  • volby nebo porážku politických kandidátů ucházejících se o veřejné funkce, včetně získávání finančních prostředků pro politické kandidáty nebo strany,
  • politické strany nebo akční výbory,
  • politické záležitosti s cílem ovlivňovat volby,
  • legislativu, včetně referend nebo volebních iniciativ.
  • obchodování se zbožím souvisejícím s politickými kandidáty, stranami nebo volbami.
 • Citlivý obsah

  Chceme, aby byl Pinterest bezpečné, pozitivní a inspirativní místo, takže nepovolujeme kontroverzní nebo pobuřující reklamy. Je zakázáno používat texty nebo obrázky, které jsou:

  • urážlivé nebo vulgární (ať už cenzurované, či nikoli), 
  • nadmíru násilné nebo brutální, 
  • nevkusné nebo nechutné,
  • Falešný nebo zavádějící obsah, včetně konspiračních teorií, zavádějících informací a dezinformací. Zahrnuje pokusy o narušení nedotknutelnosti voleb nebo občanské účasti jednotlivce či skupiny, jako je hlasování a započítání do sčítání lidu. Zahrnuje také popírání klimatických změn nebo zavádějící interpretaci zavedených vědeckých závěrů týkajících se příčiny nebo dopadu klimatických změn a jejich řešení.
  • politicky, kulturně nebo rasově kontroverzní nebo necitlivé.
  • Obsah, který využívá kontroverzních nebo tragických událostí nebo odkazuje na citlivé zdravotní informace nebo stavy, povolujeme pouze ve spojení se vzdělávacími nebo charitativními informacemi.
 • Tabák

  Nepovolujeme inzerování tabákových výrobků, mimo jiné včetně následujících:

  • cigarety,
  • elektronické cigarety,
  • vaporizéry nebo náplně do vaporizérů,
  • žvýkací tabák,
  • propriety (tj. dýmky, balicí papírky, vaporizéry, náplně do vaporizérů atd.),
  • Nikotinové produkty (např. nikotinové žvýkačky nebo náplasti)
  • jakékoli značky související s výše uvedenými produkty.

  Nepovolujeme ani inzerování vodních dýmek, barů s vodními dýmkami, doutníků nebo doutníkových barů, inhalátorů esenciálních olejů nebo souvisejících produktů.

 • Nepřijatelné obchodní praktiky

  Nepovolujeme reklamy, které propagují následující produkty, služby nebo obchodní modely:

  • aukce s přihazováním,
  • krátkodobé půjčky,
  • služby náboru žalující strany,
  • kauce,
  • Všechny produkty a služby související s kryptoměnami s výjimkou těch, které jsou výslovně povoleny v našich zásadách týkajících se finančních produktů a služeb.
  • služby, které slibují velkou finanční návratnost za minimální investici nebo úsilí, jako jsou například víceúrovňové marketingové modely nebo příležitosti k rychlému zbohatnutí,
  • falešná online technická podpora,
  • produkty nebo služby, které využívají skryté náklady nebo taktiky „bait and switch“,
  • společnosti, které nabízejí práci na doma nebo psaní esejí pro studenty (doučovací služby jsou OK),
  • společnosti, které prodávají fanoušky sociálních sítí,
  • Služby poskytující možnosti záporné fakturace
  • Produkty nebo služby, které činí nerealistická nebo přehnaná tvrzení nebo vzbuzují zdání, že mají zázračné vlastnosti
  • Reklamy, které úmyslně a klamavým způsobem zobrazují jiné produkty nebo služby, než které jsou nabízeny

  Od našich inzerentů očekáváme, že k zákazníkům budou upřímní a stanoví jasná očekávání ohledně kvality produktu, čas dodání, postup vrácení a poskytnutých služeb. Vyhrazujeme si právo odmítnout inzerenta na základě externího hodnocení nízké kvality nebo záznamu o stížnostech.

 • Zbraně a výbušniny

  Nepovolujeme inzerování zbraní, mimo jiné včetně následujících:

  • pistole, pušky nebo munice; patří sem rovněž funkční starožitné zbraně, vzduchové pistole, airsoftové zbraně, paintballové zbraně a realistické repliky střelných zbraní,
  • jakékoli příslušenství ke střelným zbraním,
  • nože určené k násilnému používání (např. vystřelovací nože nebo lovecké nože),
  • produkty určené ke způsobování škod nebo zranění (např. kuše, tasery nebo pepřové spreje),
  • zábavní pyrotechnika,
  • výbušniny,
  • pokyny, jak vyrábět zbraně nebo zábavní pyrotechniku, nebo informace o tom, jak lidem ubližovat nebo je zabíjet.

Pokyny k omezenému obsahu

 • Alkohol

  Povolujeme inzerování alkoholu, včetně piva, vína, lihovin, likérů a členství v nejrůznějších skupinách zaměřených na alkohol.
   
  Ve všech případech ale musíte dodržovat platné federální a místní zákony a regulační předpisy, a to včetně ověřování věku (je-li třeba).

  Reklamy na alkohol na Pinterestu:

  • Nesmí se zaměřovat na mladistvé nebo vyobrazovat mladistvé při konzumaci alkoholických nápojů.
  • Nesmí spojovat konzumaci alkoholu s lepším fyzickým výkonem, společenským postavením nebo sexuálními úspěchy.
  • Nesmí propagovat nadměrné pití ani naznačovat, že nadměrné pití je prospěšné nebo že alkohol má léčivé účinky, a to včetně stimulačních nebo uvolňujících.
  • Nesmí zobrazovat osoby pod vlivem alkoholu nebo spojovat pití s nelegálními, společensky škodlivými nebo nebezpečnými aktivitami (např. řízení, ovládání těžkých strojů).
  • Nesmí zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivum.
 • Soutěže, sázky a pobídky Pinterestu

  Jestliže propagujete soutěž nebo hry o ceny, podporujte upřímné chování, zamezte zaplavení Pinterestu spamem a dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy. Dále vás žádáme, abyste:

  • Po účastnících nepožadovali ukládat konkrétní obrázek
  • Nepovolujeme více než jeden záznam na účastníka, pokud je metodou záznamu akce provedená na Pinterestu.
  • Nevyžadujte od lidí, aby si zakoupili produkt nebo službu nebo aby za účast zaplatili peníze.
  • Nenaznačovali, že vás nebo vaše propagační akce sponzoruje nebo podporuje Pinterest
  • Ujistěte se, že z kontextu názvu reklamy, popisu nebo obrázku je jasné, že se jedná o soutěž nebo loterii.

  Je zakázáno slibovat uživatelům peníze, ceny nebo speciální nabídky za klikání na tlačítka Pinterestu.

 • Finanční produkty a služby

  Reklamy na finanční produkty a služby musí jasně a viditelně zveřejnit všechny platné podmínky vyžadované místními zákony a nařízeními v jakékoli zemi nebo oblasti, na kterou vaše reklama cílí. Reklamy na spotřebitelské úvěry musí například zveřejnit informace, jako je RPSN, období splácení, poplatky a ceny, penále a informace o úvěrové instituci.

  Zakazujeme reklamy na určité typy finančních produktů, jako jsou produkty a služby související s kryptoměnami a krátkodobé půjčky, které jsou popsány v nepřijatelných obchodních praktikách. Inzerenti však mohou v souladu s uvedenými omezeními inzerovat následující služby/produkty:

  • Centralizované výměny kryptoměny nebo digitálních prostředků, které jsou řádně zaregistrovány a/nebo licencovány a které vyhovují předpisům, pokud je to zákonem vyžadováno, ve všech příslušných jurisdikcích
  • Samo-hostované nebo hostované peněženky a produkty a služby pro uložení kryptoměny, které jsou řádně zaregistrovány a/nebo licencovány a které vyhovují předpisům, pokud je to zákonem vyžadováno, ve všech příslušných jurisdikcích
  • Reklamy na povolené produkty nebo služby nesmí slibovat finanční návratnost, předpovídat budoucí hodnotu nebo ceny kryptoměn ani používat přemrštěnou propagaci k přesvědčování lidí, aby si zakoupili nebo používali produkt nebo službu. 
   Reklamy na povolené produkty nebo služby mohou nabízet minimální přiměřené finanční pobídky (např. při registraci získáte 25 dolarů v bitcoinech!).
  • Inzerenti musí být Pinterestem předem schváleni.
 • Hazardní produkty a služby

  Nepovolujeme reklamy na:

  • jakýkoli typ loterie,
  • hazardní herní aplikace,
  • hazardní webové stránky.

  Zakázané jsou rovněž reklamy na fantasy sporty či jiné internetové hry o ceny, u kterých je vyžadován vstupní poplatek.

  Reklamy na kamenná kasina, které nevedou k online hazardu, loteriím nebo hrám vyžadujícím dovednosti, jsou v pořádku, s výjimkou případů výslovně zakázaných v našich pokynech pro jednotlivé země. 
   

 • Zdravotnické produkty a služby

  Nepovolujeme reklamy na:

  • farmaceutické výrobce (značkové nebo neznačkové),
  • předpisy na léky pro lidi nebo domácí zvířata,
  • online lékárny.
  • zdravotnická zařízení třídy III,
  • nábor do klinických studií.
  • testy otcovství,
  • Genetické testy pro spotřebitele, s výjimkou testů pro genealogické účely
  • Služby náhradního mateřství
  • tvrzení týkající se prevence nebo léčby onemocnění,
  • výrobky nebo doporučení, která můžeme považovat za nebezpečné, nespolehlivé nebo jednoduše zneužitelné,
  • invazivní léčebné postupy,
  • prodej nebo nákup částí lidských těl, orgánů, tkání nebo tekutin.

  Nepovolujeme reklamy na:

  • dioptrické brýle a kontaktní čočky,
  • zdravotnická zařízení třídy I a II s výjimkou případů, kde je to zakázáno v našich pokynech pro jednotlivé země,
  • volně prodejné léky bez předpisu s výjimkou případů zakázaných v našich pokynech pro jednotlivé země, 
  • volně prodejné antikoncepční produkty, které se nezaměřují na sexuální potěšení nebo výkon, s výjimkou případů zakázaných v našich pokynech pro jednotlivé země.
 • Produkty a služby zaměřené na snižování hmotnosti

  Chceme, aby byl Pinterest pozitivním a inspirativním místem pro každého, takže zakazujeme reklamy na hubnutí a reklamy, které zesměšňují určitý vzhled. Nedovolujeme:

  • Jakákoli tvrzení nebo obrázky týkající se hubnutí

  • Jakákoli svědectví o hubnutí nebo produktech na hubnutí 

  • Jakákoli tvrzení nebo obrázky, které idealizují nebo zostuzují určité tělesné typy

  • Odkazování na index tělesné hmotnosti (BMI) nebo podobné indexy 

  • Tablety, potravinové doplňky nebo jiné produkty na hubnutí nebo potlačení chuti k jídlu

  • Jakékoli produkty, které obsahují informace o hubnutí prostřednictvím něčeho, co se nosí nebo aplikuje na kůži

  • Obrázky stavu před hubnutím a po hubnutí

  • postupy pro hubnutí, jako je liposukce nebo spalování tuků,

  • Zesměšňování, například obrázky nebo tvrzení, které zesměšňují nebo zostuzují určité typy těl nebo určitý vzhled nebo které vyvolávají negativní pozornost k určitým částem těla

  • tvrzení týkající se nerealistických kosmetických výsledků.

  Reklamy propagující zdravý životní styl a návyky nebo fitness služby a produkty jsou povoleny, pokud se nezaměřují na hubnutí.

  Pravidla dané země

  • Máme pokyny pro určité země, které musíte při cílení na určitý region dodržovat. Při cílení na určitý region pamatujte na místní jazyky a kulturní vhodnost obsahu pro vaše publikum. Doporučujeme používat reklamy v místním jazyce daného regionu.

   Argentina

   Pokud bude vaše reklama nabízena v Argentině, nepovolujeme:

   • Kamenná kasina

   Rakousko

   Pokud bude vaše reklama nabízena v Rakousku, nepovolujeme: 

   • Volně prodejné léky

   Belgie

   Pokud bude vaše reklama nabízena v Belgii, nepovolujeme:

   • Kamenná kasina

   Brazílie

   Pokud bude vaše reklama nabízena v Brazílii, nepovolujeme:

   • Kojeneckou výživu
   • Kamenná kasina

   Dánsko

   Pokud bude vaše reklama nabízena v Dánsku, nepovolujeme:

   • Kamenná kasina

   • Kojeneckou výživu

   • Volně prodejné léky

   • Zdravotnické prostředky

   • Kamenné lékárny

   Francie

   Pokud bude vaše reklama nabízena ve Francii, nepovolujeme:

   • Kojeneckou výživu
   • léky.

   Německo

   Pokud se bude vaše reklama zobrazovat v Německu, nepovolujeme:

   • Kamenná kasina

   Itálie

   Pokud se bude vaše reklama zobrazovat v Itálii, nepovolujeme:

   • Kamenná kasina
   • Zdravotnické prostředky
   • Volně prodejné léky

   Mexiko

   Pokud se bude vaše reklama zobrazovat v Mexiku, nepovolujeme:

   • Kamenná kasina

   Nizozemsko

   Pokud bude vaše reklama nabízena v Nizozemsku, nepovolujeme:

   • Kamenná kasina

   • Volně prodejné léky

   • Zdravotnické prostředky

   • Kojeneckou výživu

   Polsko, Malta, Lucembursko, Kypr, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Řecko, Česká republika

   Pokud se bude vaše reklama zobrazovat v Polsku, na Maltě, v Lucembursku, na Kypru, v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku, Řecku nebo v České republice, nepovolujeme:

   • Alkohol
   • Kamenná kasina
   • Kojeneckou výživu
   • Volně prodejné léky
   • Zdravotnické prostředky
   • Kamenné lékárny

   Portugalsko

   Pokud bude vaše reklama nabízena v Portugalsku, nepovolujeme:

   • Kamenná kasina
   • Volně prodejné léky

   Španělsko

   Pokud bude vaše reklama nabízena ve Španělsku, nepovolujeme: 

   • Kamenná kasina
   • Volně prodejné léky
   • Kojeneckou výživu

   Švýcarsko

   Pokud bude vaše reklama nabízena ve Švýcarsku, nepovolujeme:

   • Kojeneckou výživu
   • Volně prodejné léky

   Švédsko, Norsko, Finsko

   Pokud bude vaše reklama nabízena ve Švédsku, Norsku nebo Finsku, nepovolujeme:

   • Alkohol

   • Kamenná kasina

   • Kojeneckou výživu

   • Volně prodejné léky

   • Zdravotnické prostředky

   • Kamenné lékárny

   Obchodní sankce

   Reklamní produkty Pinterestu nemůžete používat, pokud to zakazují sankce Spojených států amerických. Naše reklamní služby nejsou v současnosti dostupné v těchto zemích a oblastech:

   • Krym
   • Kuba
   • Írán
   • Severní Korea
   • Sýrie

  Na co nesmíte zapomínat

  • Musíte se ujistit, že vaše reklamy splňují naše standardní pravidla pro reklamy a veškerá pravidla dané země. Musíte dodržovat všechny platné místní zákony, předpisy a oborové kodexy a získat jakákoli potřebná povolení nebo oprávnění pro všechny oblasti, ve kterých budou vaše reklamy zobrazovány. Rovněž musíte dodržovat pravidla komunity Pinterestu, podmínky a výše uvedená reklamní pravidla včetně našich pravidel cílení. Tato reklamní pravidla platí pro všechny části propagovaného obsahu včetně obrázku, popisu a odkazovaného webu a také pro další funkce cílení, jako je cílení na klíčové slovo nebo určité publikum.

   Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo odstranit jakoukoli reklamu, která negativně ovlivňuje náš vztah s uživateli Pinterestu nebo je v rozporu s našimi zájmy. Rovněž můžeme odstranit reklamy, kategorie reklam nebo inzerenty, u nichž zaznamenáme vysokou míru negativních ohlasů uživatelů Pinterestu. Tato pravidla můžeme kdykoli změnit.