Podmínky používání údajů v reklamách
 • Tyto podmínky používání údajů v reklamách jsou dodatkem ke smlouvě mezi vámi a společností Pinterest, Inc. nebo její přidruženou společností (podle toho, co platí) („Pinterest“ nebo „my“), která řídí vaše používání reklamní služby Pinterestu, včetně Dodatku o sdílení údajů mezi vámi a společností Pinterest (společně vaše „podmínky reklamy“). Používáním jakýchkoli funkcí reklamní služby Pinterestu, která zahrnuje údaje reklamy (definované níže), souhlasíte s tímto dodatkem. Jakékoli pojmy, které zde nejsou definovány, jsou definovány v podmínkách reklamy.

1. Obecné informace
  • Údaje reklamy“ označují osobní údaje, které jedna strana obdrží od druhé strany konkrétně v souvislosti s přístupem k reklamní službě a s jejím používáním.
  • Dle ustanovení podmínek reklamy musíte získat a jasně zveřejnit jakýkoli zákonem vyžadovaný souhlas se shromažďováním, sdílením a používáním (včetně používání společností Pinterest) údajů reklamy, které nám poskytnete, jak je popsáno v těchto podmínkách.
  • Nepředávejte nám údaje reklamy, které souvisejí s citlivými kategoriemi, jako je zdravotní stav nebo etnický původ, ani informace shromážděné z webů či aplikací zaměřených na děti ani informace od uživatelů mladších 13 let nebo zákonného věku pro vyjádření souhlasu ve vaší jurisdikci (je-li vyšší).
  • Společnost Pinterest bude uplatňovat příslušná technická a organizační opatření pro ochranu zabezpečení a důvěrnosti údajů reklamy, které jí poskytnete, a v souvislosti s používáním údajů reklamy bude dodržovat Zásady ochrany osobních údajů Pinterestu, které najdete na adrese policy.pinterest.com/privacy-policy (nebo jakékoli následné adrese URL).
  • Společnost Pinterest nebude sdílet údaje reklamy, které jí poskytnete, se třetí stranou (s výjimkou přidružených společností, smluvních partnerů a zástupců, na které se vztahují závazky důvěrnosti), pokud to není vyžadováno právními předpisy nebo pokud jste neposkytli souhlas.
2. Údaje reklamy
  • Údaje reklamy, které nám poskytnete, využíváme k měření efektivity reklam, dodávání a vykazování reklam, zlepšování bezpečnosti a zabezpečení na Pinterestu, výzkumu a vývoji produktů a pro další účely, ke kterým nám poskytnete souhlas (včetně účelů popsaných v části 3).
  • Údaje reklamy používáme také ke generování souhrnných a anonymních měření používání reklamní služby Pinterestu, například k výpočtu celkového počtu konverzí, kterým Pinterest napomohl. V těchto měřeních nejste identifikováni vy ani vaši zákazníci.
  • Určité funkce reklamní služby vám umožňují poskytnout Pinterestu seznam jedinečných identifikátorů, jako jsou například hashované e-mailové adresy nebo mobilní identifikátory, například IDFA (společně „ID uživatele“), pro účely jejich propojení. Pokud tak učiníte, budeme ID uživatele používat k vyhledání příslušných účtů Pinterest, a jakmile dokončíme proces propojení, odstraníme seznam ID uživatele, který jste nám poskytli, a uchováme pouze seznam příslušných účtů Pinterest.
  • Pokud nám poskytnete ID uživatele pomocí funkce reklamní služby (jako je cílení na seznam zákazníků nebo tag Pinterestu) pro vytvoření cílového publika zákazníků nebo návštěvníků webové stránky či aplikace, Pinterest nikomu jinému nedovolí využívat k cílení nebo optimalizaci reklam publikum, které vytvoříte, a toto publikum nebude využívat pro žádné jiné účely než pro to, aby vám poskytoval reklamní službu.
3. Tag Pinterestu, aktivita aplikace a SDK
  • Když nám zašlete údaje reklamy pomocí tagu reklamní služby Pinterestu, koncového bodu API nebo jiné funkce reklamní služby, která umožňuje sdílet údaje o aktivitě na webové stránce, v obchodě nebo v mobilní aplikaci (jako je například offline měření prodeje nebo integrace partnera pro mobilní měření) (tyto údaje reklamy, „údaje o aktivitě“), budete kromě dalších povinností v dodatku (včetně povinností v části 1) muset dodržovat následující požadavky:
   • získat a jasně a viditelně zveřejnit zákonem vyžadovaný souhlas s nastavením a čtením souborů cookie a dalších ID uživatele (definovaných níže) způsobem a v případech, jež vyžadují právní předpisy;
   • jasně a viditelně informovat návštěvníky své webové stránky a aplikace o tom, že jejich údaje budou sdíleny se třetími stranami za účelem online behaviorální inzerce;
   • sdělit návštěvníkům své webové stránky nebo aplikace, že se mohou od online behaviorální inzerce odhlásit prostřednictvím svého nastavení přizpůsobení Pinterestu, webové stránky AdChoices optout.aboutads.info (pokud nám údaje o aktivitě na webové stránce zasíláte pomocí tagu Pinterestu) nebo svého nastavení mobilního identifikátoru reklam (pokud s námi sdílíte údaje o aktivitě v aplikaci, např. prostřednictvím partnera mobilního měření nebo SDK aplikace).
  • Společnosti Pinterest udělujete právo využívat údaje o aktivitě za účelem optimalizace doporučení a reklam, které společnost Pinterest poskytuje, ale pouze ve spojení s údaji z Pinterestu nebo jiných zdrojů a způsobem, který vás ani žádnou jinou osobu neidentifikuje žádné třetí straně.
  • Pinterest nebude vytvářet žádnou funkci reklamní služby ani cílové publikum výhradně pomocí vašich údajů o aktivitě kromě případů, kdy vám je poskytuje pouze pro vaše použití.
4. Údaje reklamy na Pinterestu
  • Pokud z Pinterestu obdržíte jakékoli údaje reklamy (například vykazování kampaně propojené s ID uživatele), pak:
   • Nesmíte tyto údaje používat k cílení reklam ani obchodování s produkty či službami (například prostřednictvím cílení nebo modelování publika) ani pro žádné jiné účely kromě hodnocení výkonu reklamní kampaně na Pinterestu.
   • Nesmíte je spojovat s žádnými osobními údaji ani je sdílet s žádnou třetí stranou.
   • Pokud pro jejich použití již nemáte oprávněný obchodní důvod, musíte je odstranit nebo anonymizovat, a to nejpozději do 6 měsíců od jejich přijetí.